BirdLife Logo
BirdLife Logo

Gårdsplankrysset 26.1.-27.1.2019

Läget 14.3.2019 06:39.

Antalet deltagare24013
Antalet gårdsplaner16431
50 vanligaste arter:
ArtGårdsplaner där arten observeratsIndivider
Talgoxe 15591 137096 karta | trend
Blåmes 13375 75200 karta | trend
Skata 8518 21259 karta | trend
Större hackspett 7835 10776 karta | trend
Pilfink 6422 65228 karta | trend
Nötskrika 6217 14321 karta | trend
Gulsparv 6170 112043 karta | trend
Talltita 5409 14342 karta | trend
Koltrast 5203 12273 karta | trend
Domherre 4852 24711 karta | trend
Grönfink 4085 26867 karta | trend
Svartmes 3629 7293 karta | trend
Kråka 3544 11530 karta | trend
Gråsparv 3023 22952 karta | trend
Kaja 2187 27653 karta | trend
Gråsiska 2171 18726 karta | trend
Tofsmes 1913 3651 karta | trend
Gråspett 1659 1955 karta | trend
Trädkrypare 1248 1394 karta | trend
Stjärtmes 1087 6323 karta | trend
Fasan 1060 2598 karta | trend
Tamduva 869 6600 karta | trend
Korp 838 1819 karta | trend
Bofink 670 1639 karta | trend
Sparvhök 606 617 karta | trend
Steglits 596 3579 karta | trend
Grönsiska 239 1232 karta | trend
Bergfink 185 482 karta | trend
Rödhake 148 150 karta | trend
Björktrast 124 198 karta | trend
Lappmes 121 316 karta | trend
Spillkråka 102 107 karta | trend
Lavskrika 99 297 karta | trend
Nötväcka 97 112 karta | trend
Duvhök 95 97 karta | trend
Mindre hackspett 94 102 karta | trend
Sparvuggla 85 86 karta | trend
Snösiska 84 171 karta | trend
Havsörn 78 127 karta | trend
Varfågel 78 79 karta | trend
Nötkråka 73 149 karta | trend
Vitryggig hackspett 67 72 karta | trend
Sidensvans 62 583 karta | trend
Gråtrut 53 1505 karta | trend
Orre 52 767 karta | trend
Kungsfågel 51 79 karta | trend
Rapphöna 50 438 karta | trend
Gräsand 47 2019 karta | trend
Strömstare 44 76 karta | trend
Tilsammans 641689

30 vanligaste arter föreningsvis.