BirdLife Logo
BirdLife Logo

Gårdsplankrysset 25.1.–26.1.2020

Läget 12.5.2020 19:36.

Antalet deltagare21354
Antalet gårdsplaner14319
50 vanligaste arter:
ArtGårdsplaner där arten observeratsIndivider
Talgoxe 13682 112744 karta | trend
Blåmes 12138 66358 karta | trend
Skata 8514 21990 karta | trend
Större hackspett 6628 9790 karta | trend
Pilfink 6202 59138 karta | trend
Domherre 5355 22622 karta | trend
Koltrast 5109 12262 karta | trend
Nötskrika 4379 9811 karta | trend
Kråka 4164 13488 karta | trend
Talltita 4101 10336 karta | trend
Gulsparv 3833 48668 karta | trend
Grönfink 3333 15067 karta | trend
Svartmes 2994 5696 karta | trend
Gråsparv 2788 18981 karta | trend
Gråsiska 2258 24501 karta | trend
Kaja 2236 28012 karta | trend
Grönsiska 1922 12771 karta | trend
Korp 1305 2688 karta | trend
Fasan 1227 3240 karta | trend
Gråspett 1212 1408 karta | trend
Tamduva 948 6045 karta | trend
Tofsmes 935 1750 karta | trend
Trädkrypare 782 882 karta | trend
Steglits 626 3125 karta | trend
Bofink 554 1120 karta | trend
Sidensvans 506 11749 karta | trend
Stjärtmes 483 2978 karta | trend
Björktrast 442 6202 karta | trend
Bergfink 329 1279 karta | trend
Sparvhök 327 337 karta | trend
Spillkråka 239 260 karta | trend
Havsörn 182 263 karta | trend
Gråtrut 177 1925 karta | trend
Mindre korsnäbb 172 540 karta | trend
Storskrake 169 3182 karta
Gräsand 161 3723 karta | trend
Lavskrika 159 449 karta | trend
Rödhake 135 137 karta | trend
Knölsvan 129 1049 karta
Vitryggig hackspett 118 139 karta | trend
Kungsfågel 117 206 karta | trend
Nötväcka 111 130 karta | trend
Lappmes 109 292 karta | trend
Duvhök 100 105 karta | trend
Sångsvan 98 909 karta
Orre 93 880 karta | trend
Mindre hackspett 91 101 karta | trend
Fiskmås 86 431 karta
Järpe 83 168 karta
Tilsammans 549927

30 vanligaste arter föreningsvis.