BirdLife Logo
BirdLife Logo

Gårdsplanskrysset 30.1.–31.1.2021

Läget 22.2.2021 17:33.

Antalet deltagare23588
Antalet gårdsplaner16076
50 vanligaste arter:
ArtGårdsplaner där arten observeratsIndivider
Talgoxe 15113 126295 karta | trend
Blåmes 13045 80006 karta | trend
Skata 9020 23380 karta | trend
Större hackspett 7870 11144 karta | trend
Pilfink 6583 68015 karta | trend
Gulsparv 6327 120867 karta | trend
Koltrast 6025 16050 karta | trend
Nötskrika 5111 11288 karta | trend
Talltita 4706 11311 karta | trend
Kråka 4247 14351 karta | trend
Domherre 3557 17945 karta | trend
Grönfink 3199 25384 karta | trend
Svartmes 3085 6103 karta | trend
Kaja 2767 34110 karta | trend
Gråsparv 2760 21003 karta | trend
Tofsmes 1602 3008 karta | trend
Gråspett 1582 1838 karta | trend
Korp 1368 2867 karta | trend
Fasan 1145 3135 karta | trend
Trädkrypare 1123 1263 karta | trend
Tamduva 1006 7485 karta | trend
Gråsiska 908 7414 karta | trend
Sparvhök 862 874 karta | trend
Stjärtmes 670 4125 karta | trend
Steglits 531 4308 karta | trend
Bofink 453 946 karta | trend
Bergfink 268 808 karta | trend
Nötväcka 247 301 karta | trend
Grönsiska 228 1262 karta | trend
Spillkråka 175 184 karta | trend
Sidensvans 156 866 karta | trend
Lavskrika 146 395 karta | trend
Duvhök 122 127 karta | trend
Rödhake 119 119 karta | trend
Sparvuggla 114 115 karta | trend
Orre 109 1439 karta | trend
Havsörn 108 193 karta | trend
Vitryggig hackspett 106 117 karta | trend
Gräsand 103 4544 karta | trend
Lappmes 96 273 karta | trend
Björktrast 93 120 karta | trend
Mindre hackspett 88 93 karta | trend
Rapphöna 77 683 karta | trend
Varfågel 74 74 karta | trend
Nötkråka 71 190 karta | trend
Kungsfågel 64 106 karta | trend
Storskrake 51 2043 karta
Turkduva 49 139 karta | trend
Strömstare 44 56 karta | trend
Tillsammans 638762

30 vanligaste arter föreningsvis.