BirdLife Logo
BirdLife Logo

Gårdsplanernas kamp 2020

Steg 1/4 — Rapportör

Tiira-logo
Förnamn *
Efternamn *
Adress *
Postnummer *
Postanstalt *
Telefonnummer
E-post
Medlem i
BirdLife Finlands
medlemsföreningar
Bidragsgivare i
BirdLife Finland
BirdLife Finland och dess medlemsföreningar får
*
Observationerna, kontaktuppgifterna och andra uppgifterna som insamlas från evenemanget ingår i ett lagstadgat personregister. Uppgifter som insamlas är vetenskapliga observationer som bevaras på obestämd tid framåt. Deltagarnas personuppgifter kan användas för att informera deltagarna om framtida evenemang och om hur man kan stöda BirdLife och dess lokalföreningar. Deltagarna kan kontaktas med traditionella medel eller elektroniskt. Uppgifterna är endast tillgängliga för BirdLife och BirdLifes medlemsföreningar. Uppgifterna förmedlas inte vidare till en tredje part för marknadsföringsändamål. Genom att anmäla dina observationer tillåter du att personuppgifterna behandlas. Observationerna är i regel inte offentliga, men vid behov kan de göras tillgängliga för allmänheten. Deltagaren kan kontrollera egna personuppgifter, ändra uppgifterna samt förhindra deras användning genom ett meddelande till BirdLife (toimisto[at]birdlife.fi).
* markerade fält är obligatoriska