Lataa csv-tiedostona (päivitetty 8.4.2024 08:01)

CYGATRCygnus atratusmustajoutsensvart svan
CYGOLOCygnus olorkyhmyjoutsenknölsvan
CYGCOLCygnus columbianuspikkujoutsenmindre sångsvan
CYGCYGCygnus cygnuslaulujoutsensångsvan
CYGCOL/CYGCYGCygnus columbianus / Cygnus cygnuspikkujoutsen / laulujoutsenmindre sångsvan / sångsvan
CYGSPCygnus spjoutsenlajiCygnus (släktet)
ANSFABAnser fabalismetsähanhisädgås
ANSFABFABAnser fabalis fabalistaigametsähanhisädgås (rasen fabalis)
ANSFABROSAnser fabalis rossicustundrametsähanhisädgås (rasen rossicus)
ANSFABXANSALBAnser fabalis x Anser albifronsristeymä metsähanhi x tundrahanhisädgås x bläsgås
ANSBRAAnser brachyrhynchuslyhytnokkahanhispetsbergsgås
ANSALBAnser albifronstundrahanhibläsgås
ANSALBALBAnser albifrons albifronstundrahanhi (alalaji albifrons)bläsgås (rasen albifrons)
ANSALBFLAAnser albifrons flavirostristundrahanhi (alalaji flavirostris)bläsgås (rasen flavirostris)
ANSALBXANSERYAnser albifrons X Anser erythropusristeymä tundrahanhi X kiljuhanhibläsgås X fjällgås
ANSALBXANSANSAnser albifrons X Anser anserristeymä tundrahanhi X merihanhibläsgås X grågås
ANSERYAnser erythropuskiljuhanhifjällgås
ANSERY-TARHA Anser erythropus (tarha) kiljuhanhi (tarha)fjällgås (utplanterad)
ANSALB/ANSERYAnser albifrons / Anser erythropustundrahanhi / kiljuhanhibläsgås / fjällgås
ANSERYXBRALEUAnser erythropus x Branta leucopsisristeymä kiljuhanhi x valkoposkihanhifjällgås x vitkindad gås
ANSANSAnser ansermerihanhigrågås
ANSANSXBRACANAnser anser X Branta canadensisristeymä merihanhi X kanadanhanhigrågås X kanadagås
ANSANSXBRALEUAnser anser X Branta leucopsisristeymä merihanhi X valkoposkihanhigrågås X vitkindad gås
ANSINDAnser indicustiibetinhanhistripgås
ANSINDXBRALEUAnser indicus X Branta leucopsisristeymä tiibetinhanhi X valkoposkihanhistripgås X vitkindad gås
ANSCAEAnser caerulescenslumihanhisnögås
ANSCAEATLAnser caerulescens atlanticuslumihanhi (alalaji atlanticus)snögås (rasen atlanticus)
ANSCAEXBRALEUAnser caerulescens x Branta leucopsisristeymä lumihanhi x valkoposkihanhisnögås x vitkindad gås
ANSROSAnser rossiieskimohanhidvärgsnögås
ANSCAE/ANSROSAnser caerulescens / Anser rossiilumihanhi / eskimohanhisnögås / dvärgsnögås
ANSCYGAnser cygnoidesjoutsenhanhisvangås
ANSSPAnser spharmaahanhilajiAnser (släktet)
BRACANBranta canadensiskanadanhanhikanadagås
BRACANPIENIBranta canadensis (small)kanadanhanhi (pieni alalaji)kanadagås (liten underart)
BRACANXBRALEUBranta canadensis X Branta leucopsisristeymä kanadanhanhi X valkoposkihanhikanadagås X vitkindad gås
BRAHUTBranta hutchinsiipikkukanadanhanhidvärgkanadagås
BRAHUTHUTBranta hutchinsii hutchinsiipikkukanadanhanhi (alalaji hutchinsii)dvärgkanadagås (rasen hutchinsii)
BRAHUTMINBranta hutchinsii minimapikkukanadanhanhi (alalaji minima)dvärgkanadagås (rasen minima)
BRACAN/BRAHUTBranta canadensis / Branta hutchinsiikanadanhanhi / pikkukanadanhanhikanadagås / dvärgkanadagås
BRACAN/BRAHUTXBRALEUBranta canadensis / Branta hutchinsii x Branta leucopsisristeymä kanadanhanhi / pikkukanadanhanhi x valkoposkihanhikanadagås / dvärgkanadagås X vitkindad gås
BRALEUBranta leucopsisvalkoposkihanhivitkindad gås
BRALEUXBRARUFBranta leucopsis x Branta ruficollisristeymä valkoposkihanhi x punakaulahanhivitkindad gås x rödhalsad gås
BRABERBranta berniclasepelhanhiprutgås
BRABERHROBranta bernicla hrotasepelhanhi (alalaji hrota)prutgås (rasen hrota)
BRABERBERBranta bernicla berniclasepelhanhi (alalaji bernicla)prutgås (rasen bernicla)
BRABERNIGBranta bernicla nigricanssepelhanhi (alalaji nigricans)prutgås (rasen nigricans)
BRARUFBranta ruficollispunakaulahanhirödhalsad gås
BRARUF-TARHABranta ruficollis (tarha)punakaulahanhi (tarha)rödhalsad gås (utplanterad)
BRASPBranta spkirjohanhilajiBranta (släktet)
ANS/BRAAnser / Brantahanhilajiob. gås
ALOAEGAlopochen aegyptiacaafrikanhanhinilgås
XABhybrida Anserinihanhiristeymägåshybrid
TADFERTadorna ferruginearuostesorsarostand
TADTADTadorna tadornaristisorsagravand
AIXSPOAix sponsamorsiosorsabrudand
AIXGALAix galericulatamandariinisorsamandarinand
AIXSPAix spmandariinisorsalajiAix (släktet)
ANAPENAnas penelopehaapanabläsand
ANAPENXANAAMEAnas penelope X Anas americanaristeymä haapana X amerikanhaapanabläsand X amerikansk bläsand
ANAPENXANASTRAnas penelope X Anas streperaristeymä haapana X harmaasorsabläsand X snatterand
ANAPENXANAPLAAnas penelope X Anas platyrhynchosristeymä haapana X sinisorsabläsand X gräsand
ANAPENXANAACUAnas penelope X Anas acutaristeymä haapana X jouhisorsabläsand X stjärtand
ANAAMEAnas americanaamerikanhaapanaamerikansk bläsand
ANASIBAnas sibilatrixpatagonianhaapanachilebläsand
ANAFALAnas falcatasirppisorsapraktand
ANASTRAnas streperaharmaasorsasnatterand
ANASTRXANAPLAAnas strepera X Anas platyrhynchosristeymä harmaasorsa X sinisorsasnatterand X gräsand
ANAFORAnas formosasiperiantavigulkindad kricka
ANAFOR-TARHAAnas formosa (tarha)siperiantavi (tarha)gulkindad kricka (utplanterad)
ANACREAnas creccatavikricka
ANACREXANACARAnas crecca X Anas carolinensisristeymä tavi X amerikantavikricka X amerikansk kricka
ANACREXANAPLAAnas crecca X Anas platyrhynchosristeymä tavi X sinisorsakricka X gräsand
ANACARAnas carolinensisamerikantaviamerikansk kricka
ANABAHAnas bahamensisvalkoposkisorsabahamaand
ANAPLAAnas platyrhynchossinisorsagräsand
ANAPLAXANAACUAnas platyrhynchos X Anas acutaristeymä sinisorsa X jouhisorsagräsand X stjärtand
ANAPLAXANACLYAnas platyrhynchos X Anas clypeataristeymä sinisorsa X lapasorsagräsand X skedand
ANARUBAnas rubripesnokisorsasvartand
ANAACUAnas acutajouhisorsastjärtand
ANAQUEAnas querquedulaheinätaviårta
ANACRE/ANAQUEAnas crecca / Anas querquedulatavi / heinätavikricka / årta
ANADISAnas discorssinisiipitaviblåvingad årta
ANADISXANACLYAnas discors x Anas clypeataristeymä sinisiipitavi x lapasorsablåvingad årta x skedand
ANACLYAnas clypeatalapasorsaskedand
ANACLYXANACYAAnas clypeata x Anas cyanopteraristeymä lapasorsa x punataviskedand x kanelårta
ANACYAAnas cyanopterapunatavikanelårta
ANASPAnas spsorsalajiAnas (släktet)
XANAhybrida Anatinisorsaristeymäsimandhybrid
NETRUFNetta rufinapunapäänarskurödhuvad dykand
AYTFERAythya ferinapunasotkabrunand
AYTFERXAYTFULAythya ferina X Aythya fuligularisteymä punasotka X tukkasotkabrunand X vigg
AYTCOLAythya collarisamerikantukkasotkaringand
AYTCOLXAYTFULAythya collaris X Aythya fuligularisteymä amerikantukkasotka X tukkasotkaringand X vigg
AYTNYRAythya nyrocaruskosotkavitögd dykand
AYTFULAythya fuligulatukkasotkavigg
AYTFULXAYTMARAythya fuligula X Aythya marilaristeymä tukkasotka X lapasotkavigg X bergand
AYTMARAythya marilalapasotkabergand
AYTFUL/AYTMARAythya fuligula / Aythya marilatukkasotka / lapasotkavigg / bergand
AYTAFFAythya affinispikkulapasotkamindre bergand
AYTSPAythya spsotkalajiAythya (släktet)
XAYThybrida Aythyasotkaristeymädykandhybrid
SOMMOLSomateria mollissimahaahkaejder
SOMMOLXSOMSPESomateria mollissima X Somateria spectabilisristeymä haahka X kyhmyhaahkaejder X praktejder
SOMMOLXMERMERSomateria mollissima X Mergus merganserristeymä haahka X isokoskeloejder X storskrake
SOMSPESomateria spectabiliskyhmyhaahkapraktejder
SOMSPSomateria sphaahkalajiSomateria (släktet)
POLSTEPolysticta stelleriallihaahkaalförrädare
HISHISHistrionicus histrionicusvirta-alliströmand
CLAHYEClangula hyemalisallialfågel
MELNIGMelanitta nigramustalintusjöorre
MELAMEMelanitta americanaamerikanmustalintuamerikansk sjöorre
MELPERMelanitta perspicillatapilkkaniskavitnackad svärta
MELFUSMelanitta fuscapilkkasiipisvärta
MELFUSXMELDEGMelanitta fusca x Melanitta deglandiristeymä pilkkasiipi x kyhmypilkkasiipisvärta x knölsvärta
MELDEGMelanitta deglandikyhmypilkkasiipiknölsvärta
MELDEGDEGMelanitta deglandi deglandikyhmypilkkasiipi (alalaji deglandi)amerikansk knölsvärta
MELDEGSTEMelanitta deglandi stejnegerikyhmypilkkasiipi (alalaji stejnegeri)sibirisk knölsvärta
MELSPMelanitta spmustalintulajiMelanitta (släktet)
BUCALBBucephala albeolapikkutelkkäbuffelhuvud
BUCALBXBUCCLABucephala albeola X Bucephala clangularisteymä pikkutelkkä x telkkäbuffelhuvud x knipa
BUCCLABucephala clangulatelkkäknipa
BUCCLAXMERALBBucephala clangula X Mergellus albellusristeymä telkkä X uiveloknipa X salskrake
MERALBMergellus albellusuivelosalskrake
MERCUCMergus cucullatusharjakoskelokamskrake
MERSERMergus serratortukkakoskelosmåskrake
MERMERMergus merganserisokoskelostorskrake
MERSER/MERMERMergus serrator / Mergus mergansertukkakoskelo / isokoskelosmåskrake / storskrake
MERSPMergus spkoskelolajiMergus (släktet)
OXYJAMOxyura jamaicensiskuparisorsaamerikansk kopparand
OXYSPOxyura spkuparisorsalajiOxyura (släktet)
XVhybrida Anatidaevesilinturisteymäsjöfågelhybrid
IVmagnus Anatidaeiso vesilintustor sjöfågel
PVparvus Anatidaepieni vesilintuliten sjöfågel
VAnatidae spvesilintusjöfågel
ANS/BRA/VAnserini / Anatinaehanhi / vesilintugås / sjöfågel
NUMMELNumida meleagrishelmikanahjälmpärlhöna
COTCOTCoturnix coturnixviiriäinenvaktel
COTJAPCoturnix japonicajapaninviiriäinenjapansk vaktel
COTSPCoturnix spviiriäislajiCoturnix (släktet)
ALECHUAlectoris chukarvuoripyyberghöna
TETBONTetrastes bonasiapyyjärpe
TETBONXLAGLAGTetrastes bonasia X Lagopus lagopusristeymä pyy X riekkojärpe X dalripa
LAGLAGLagopus lagopusriekkodalripa
LAGLAGXTETRIXLagopus lagopus x Tetrao tetrixristeymä riekko x teeridalripa x orre
LAGLAGXTETUROLagopus lagopus x Tetrao urogallusristeymä riekko x metsodalripa x tjäder
LAGMUTLagopus mutakiirunafjällripa
LAGSPLagopus spriekkolajiLagopus (släktet)
TETRIXTetrao tetrixteeriorre
TETRIXXTETUROTetrao tetrix X Tetrao urogallusristeymä teeri X metsoorre X tjäder
TETUROTetrao urogallusmetsotjäder
TETSPTetrao spmetsolajiTetrao (släktet)
PERPERPerdix perdixpeltopyyrapphöna
PERPER-TARHAPerdix perdix (tarha)peltopyy (tarha)rapphöna (utplanterad)
PHACOLPhasianus colchicusfasaanifasan
CHRPICChrysolophus pictuskultafasaaniguldfasan
GAVSTEGavia stellatakaakkurismålom
GAVARCGavia arcticakuikkastorlom
GAVPACGavia pacificatundrakuikkastillahavslom
GAVIMMGavia immeramerikanjääkuikkasvartnäbbad islom
GAVADAGavia adamsiijääkuikkavitnäbbad islom
GAVIMM/GAVADAGavia immer / Gavia adamsiiamerikanjääkuikka / jääkuikkasvartnäbbad islom / vitnäbbad islom
GAVSPGavia spkuikkalajiGavia (släktet)
TACRUFTachybaptus ruficollispikku-uikkusmådopping
PODCRIPodiceps cristatussilkkiuikkuskäggdopping
PODGRIPodiceps grisegenahärkälintugråhakedopping
PODCRI/PODGRIPodiceps cristatus / Podiceps grisegenasilkkiuikku / härkälintuskäggdopping / gråhakedopping
PODAURPodiceps auritusmustakurkku-uikkusvarthakedopping
PODNIGPodiceps nigricollismustakaulauikkusvarthalsad dopping
PODAUR/PODNIGPodiceps auritus / Podiceps nigricollismustakurkku-uikku / mustakaulauikkusvarthakedopping / svarthalsad dopping
PODSPPodiceps spuikkulajiPodiceps (släktet)
FULGLAFulmarus glacialismyrskylintustormfågel
PUFGRAPuffinus gravisisoliitäjästörre lira
PUFGRIPuffinus griseusnokiliitäjägrålira
PUFPUFPuffinus puffinuspikkuliitäjämindre lira
PUFGRI/PUFPUFPuffinus griseus / Puffinus puffinusnokiliitäjä / pikkuliitäjägrålira / mindre lira
PUFSPPuffinus spliitäjälajiPuffinus (släktet)
HYDPELHydrobates pelagicusmerikeijustormsvala
OCELEUOceanodroma leucorhoamyrskykeijuklykstjärtad stormsvala
OCECASOceanodroma castromadeirankeijuoceanlöpare
HYDPEL/OCELEU/OCECASHydrobates pelagicus / Oceanodroma leucorhoa / Oceanodroma castromerikeiju / myrskykeiju / madeirankeijustormsvala / klykstjärtad stormsvala / oceanlöpare
OCEMASPOceanodroma spkeijulajiOceanodroma (släktet)
SULLEUSula leucogasterruskosuulabrunsula
MORBASMorus bassanussuulahavssula
PHACARPhalacrocorax carbomerimetsostorskarv
PHACARCARPhalacrocorax carbo carbomerimetso (alalaji carbo)storskarv (rasen carbo)
PHACARSINPhalacrocorax carbo sinensismerimetso (alalaji sinensis)storskarv (rasen sinensis)
PHAARIPhalacrocorax aristoteliskarimetsotoppskarv
PHAPYGPhalacrocorax pygmaeuspikkumerimetsodvärgskarv
PHAAXSPPhalacrocorax spmerimetsolajiPhalacrocorax (släktet)
ANS/BRA/PHAAnserini / Phalacrocoraxhanhi / merimetsogås / skarv
PELONOPelecanus onocrotaluspelikaanivit pelikan
PELECSPPelecanus sppelikaanilajiPelecanus (släktet)
BOTSTEBotaurus stellariskaulushaikararördrom
BOTSPBotaurus spkaulushaikaralajiBotaurus (släktet)
IXOMINIxobrychus minutuspikkuhaikaradvärgrördrom
NYCNYCNycticorax nycticoraxyöhaikaranatthäger
ARDRALArdeola ralloidesrääkkähaikararallhäger
ARDGRAArdeola grayiiintianriisihaikararishäger
ARDBACArdeola bacchuskiinanriisihaikarabacchushäger
ARDEOSPArdeola sprääkkähaikaralajiArdeola (släktet)
BUBIBIBubulcus ibislehmähaikarakohäger
BUBIBIIBIBubulcus ibis ibislehmähaikara (alalaji ibis)kohäger (rasen ibis)
BUBIBICORBubulcus ibis coromanduslehmähaikara (alalaji coromandus)orientkohäger
EGRTRIEgretta tricolorkaribianhaikaratrefärgad häger
EGRGAREgretta garzettasilkkihaikarasilkeshäger
EGRALBEgretta albajalohaikaraägretthäger
EGRSPEgretta sphaikaralaji (Egretta)Egretta (släktet)
ARDCINArdea cinereaharmaahaikaragråhäger
ARDPURArdea purpurearuskohaikarapurpurhäger
ARDSPArdea spharmaahaikaralajiArdea (släktet)
ARD/BUB/EGR/ARDCINArdeola sp / Bubulcus ibis / Egretta sp / Ardea cinerea albinovalkoinen haikaraArdeola (släktet) / kohäger / Egretta (släktet) / gråhäger (albino)
CICNIGCiconia nigramustahaikarasvart stork
CICABDCiconia abdimiisavannihaikaraabdimstork
CICCICCiconia ciconiakattohaikaravit stork
CICCIC/GRUGRUCiconia ciconia / Grus gruskattohaikara / kurkivit stork / trana
CICSPCiconia spkattohaikaralajiCiconia (släktet)
PLEFALPlegadis falcinelluspronssi-iibisbronsibis
PLALEUPlatalea leucorodiakapustahaikaraskedstork
PHOROSPhoenicopterus roseusflamingostörre flamingo
PHOCHIPhoenicopterus chilensischilenflamingochileflamingo
PHOMINPhoenicopterus minorpikkuflamingomindre flamingo
PHOUSSPPhoenicopterus spflamingolajiPhoenicopterus (släktet)
PERAPIPernis apivorusmehiläishaukkabivråk
PERNISPPernis spmehiläishaukkalajiPernis (släktet)
MILMIGMilvus migranshaarahaukkabrun glada
MILMIGXMILMILMilvus migrans X Milvus milvusristeymä haarahaukka X isohaarahaukkabrun glada X röd glada
MILMILMilvus milvusisohaarahaukkaröd glada
MILSPMilvus sphaarahaukkalajiMilvus (släktet)
HALLEUHaliaeetus leucoryphusaromerikotkabandhavsörn
HALALBHaliaeetus albicillamerikotkahavsörn
HALPELHaliaeetus pelagicuskuningasmerikotkajättehavsörn
NEOPERNeophron percnopteruspikkukorppikotkasmutsgam
GYPFULGyps fulvushanhikorppikotkagåsgam
GYPSPGyps spkorppikotkalajiGyps (släktet)
AEGMONAegypius monachusmunkkikorppikotkagrågam
CIRGALCircaetus gallicuskäärmekotkaormörn
CIRAERCircus aeruginosusruskosuohaukkabrun kärrhök
CIRCYACircus cyaneussinisuohaukkablå kärrhök
CIRCYAXCIRMACCircus cyaneus X Circus macrourusristeymä sinisuohaukka X arosuohaukkablå kärrhök X stäpphök
CIRMACCircus macrourusarosuohaukkastäpphök
CIRMACXCIRPYGCircus macrourus X Circus pygargusristeymä arosuohaukka X niittysuohaukkastäpphök X ängshök
CIRPYGCircus pygargusniittysuohaukkaängshök
CIRMAC/CIRPYGCircus macrourus / Circus pygargusarosuohaukka / niittysuohaukkastäpphök / ängshök
CIRCYA/CIRMAC/CIRPYGCircus cyaneus / Circus macrourus / Circus pygargussinisuohaukka / arosuohaukka / niittysuohaukkablå kärrhök / stäpphök / ängshök
CIRSPCircus spsuohaukkalajiCircus (släktet)
ACCGENAccipiter gentiliskanahaukkaduvhök
ACCGENGENAccipiter gentilis gentiliskanahaukka (alalaji gentilis)duvhök (rasen gentilis)
ACCGENBUTAccipiter gentilis buteoideskanahaukka (alalaji buteoides)duvhök (rasen buteoides)
ACCNISAccipiter nisusvarpushaukkasparvhök
ACCSPAccipiter spvarpushaukkalajiAccipiter (släktet)
BUTBUTButeo buteohiirihaukkaormvråk
BUTBUTBUTButeo buteo buteolännenhiirihaukkaormvråk (rasen buteo)
BUTBUTVULButeo buteo vulpinusidänhiirihaukkaormvråk (rasen vulpinus)
BUTRUFButeo rufinusarohiirihaukkaörnvråk
BUTLAGButeo lagopuspiekanafjällvråk
BUTSPButeo sphiirihaukkalajiButeo (släktet)
PER/BUTPernis / Buteomehiläishaukka / hiirihaukkalajiob. vråk
AQUCLAAquila clangakiljukotkastörre skrikörn
AQUCLA X AQUPOMAquila clanga x Aquila pomarinaristeymä kiljukotka x pikkukiljukotkastörre skrikörn x mindre skrikörn
AQUPOMAquila pomarinapikkukiljukotkamindre skrikörn
AQUCLA/AQUPOMAquila clanga / Aquila pomarinakiljukotka / pikkukiljukotkastörre skrikörn / mindre skrikörn
AQUPENAquila pennatapikkukotkadvärgörn
AQUCHRAquila chrysaetosmaakotkakungsörn
AQUNIPAquila nipalensisarokotkastäppörn
AQUCLA/AQUPOM/AQUNIPAquila clanga / Aquila pomarina / Aquila nipalensiskiljukotka / pikkukiljukotka / arokotkastörre skrikörn / mindre skrikörn / stäppörn
AQUHELAquila heliacakeisarikotkakejsarörn
AQUNIP/AQUHELAquila nipalensis / Aquila heliacaarokotka / keisarikotkastäppörn / kejsarörn
AQUCLA/AQUPOM/AQUNIP/AQUHELAquila clanga / Aquila pomarina / Aquila nipalensis / Aquila heliacakiljukotka / pikkukiljukotka / arokotka / keisarikotkastörre skrikörn / mindre skrikörn / stäppörn / kejsarörn
AQUSPAquila spkotkalaji (Aquila)Aquila (släktet)
HAL/AQUHaliaetus / Aquilakotkalajiob. örn
PANHALPandion haliaetussääksifiskgjuse
FALNAUFalco naumannipikkutuulihaukkarödfalk
FALTINFalco tinnunculustuulihaukkatornfalk
FALNAU/FALTINFalco naumanni / Falco tinnunculuspikkutuulihaukka / tuulihaukkarödfalk / tornfalk
FALVESFalco vespertinuspunajalkahaukkaaftonfalk
FALCOLFalco columbariusampuhaukkastenfalk
FALSUBFalco subbuteonuolihaukkalärkfalk
FALVES/FALSUBFalco vespertinus / Falco subbuteopunajalkahaukka / nuolihaukkaaftonfalk / lärkfalk
FALELEFalco eleonoraevälimerenhaukkaeleonorafalk
FALCHEFalco cherrugaavikkohaukkatatarfalk
FALCHE-TARHAFalco cherrug (tarha)aavikkohaukka (tarha)tatarfalk (utplanterad)
FALRUSFalco rusticolustunturihaukkajaktfalk
FALPERFalco peregrinusmuuttohaukkapilgrimsfalk
FALPERPERFalco peregrinus peregrinusmuuttohaukka (alalaji peregrinus)pilgrimsfalk (rasen peregrinus)
FALPERCALFalco peregrinus calidusmuuttohaukka (alalaji calidus)pilgrimsfalk (rasen calidus)
FALSPFalco spjalohaukkalajiFalco (släktet)
IFALmagnus Falcoiso jalohaukkastor falk
PFALparvus Falcopieni jalohaukkaliten falk
IPmagnus Accipitriformesiso päiväpetolintustor dagrovfågel
PPparvus Accipitriformespieni päiväpetolintuliten dagrovfågel
PAccipitriformes sppäiväpetolintudagrovfågel
RALAQURallus aquaticusluhtakanavattenrall
PORPORPorzana porzanaluhtahuittismåfläckig sumphöna
PORCARPorzana carolinaamerikanhuittikarolinasumphöna
PORPARPorzana parvapikkuhuittimindre sumphöna
PORPUSPorzana pusillakääpiöhuittidvärgsumphöna
PORPAR/PORPUSPorzana parva / Porzana pusillapikkuhuitti / kääpiöhuittimindre sumphöna / dvärgsumphöna
PORSPPorzana sphuittilajiPorzana (släktet)
RAL/PORRallus / Porzanaluhtakana / huittilajivattenrall / sumphöna
CRECRECrex crexruisrääkkäkornknarr
GALCHLGallinula chloropusliejukanarörhöna
PORALLPorphyrio allenikurnuliejukanamindre sultanhöna
PORPHSPPorphyrio spsulttaanikanalajiPorphyrio (släktet)
FULATRFulica atranokikanasothöna
GALCHL/FULATRGallinula chloropus / Fulica atraliejukana / nokikanarörhöna / sothöna
FULSPFulica spnokikanalajiFulica (släktet)
GRUGRUGrus gruskurkitrana
GRUCANGrus canadensishietakurkiprärietrana
GRUVIRGrus virgoneitokurkijungfrutrana
TETRAXTetrax tetraxpikkutrappismåtrapp
CHLMACChlamydotis macqueeniiidänkaulustrappikragtrapp
OTITAROtis tardaisotrappistortrapp
BUROEDBurhinus oedicnemuspaksujalkatjockfot
HIMHIMHimantopus himantopuspitkäjalkastyltlöpare
RECAVORecurvirostra avosettaavosettiskärfläcka
HAEOSTHaematopus ostralegusmeriharakkastrandskata
PLUFULPluvialis fulvasiperiankurmitsasibirisk tundrapipare
PLUDOMPluvialis dominicaamerikankurmitsaamerikansk tundrapipare
PLUFUL/PLUDOMPluvialis fulva / Pluvialis dominicasiperiankurmitsa / amerikankurmitsasibirisk tundrapipare / amerikansk tundrapipare
PLUAPRPluvialis apricariakapustarintaljungpipare
PLUSQUPluvialis squatarolatundrakurmitsakustpipare
PLUSPPluvialis spkurmitsalajiPluvialis (släktet)
VANGREVanellus gregariusarohyyppästäppvipa
VANLEUVanellus leucurussuohyyppäsumpvipa
VANVANVanellus vanellustöyhtöhyyppätofsvipa
CHADUBCharadrius dubiuspikkutyllimindre strandpipare
CHAHIACharadrius hiaticulatyllistörre strandpipare
CHADUB/CHAHIACharadrius dubius / Charadrius hiaticulapikkutylli / tyllimindre strandpipare / större strandpipare
CHAALECharadrius alexandrinusmustajalkatyllisvartbent strandpipare
CHAMONCharadrius mongolusylänkötyllimongolpipare
CHALESCharadrius leschenaultiiaavikkotylliökenpipare
CHAMON/CHALESCharadrius mongolus / Charadrius leschenaultiiylänkötylli / aavikkotyllimongolpipare / ökenpipare
CHAASICharadrius asiaticuskaspiantyllikaspisk pipare
CHAVERCharadrius veredusgobintylliorientpipare
CHAMORCharadrius morinelluskeräkurmitsafjällpipare
CHASPCharadrius sptyllilajiCharadrius (släktet)
BARLONBartramia longicaudapreeriakahlaajapiparsnäppa
NUMMINNumenius minutustaigakuovidvärgspov
NUMPHANumenius phaeopuspikkukuovismåspov
NUMARQNumenius arquatakuovistorspov
NUMSPNumenius spkuovilajiNumenius (släktet)
LIMLIMLimosa limosamustapyrstökuirirödspov
LIMLIMISLLimosa limosa islandicamustapyrstökuiri (alalaji islandica)rödspov (rasen islandica)
LIMLAPLimosa lapponicapunakuirimyrspov
LIMSPLimosa spkuirilajiLimosa (släktet)
NUM/LIMNumenius / Limosakuovilaji / kuirilajiob. spov
AREINTArenaria interpreskarikukkoroskarl
CALCANCalidris canutusisosirrikustsnäppa
CALPUGCalidris pugnaxsuokukkobrushane
CALACUCalidris acuminatasuippopyrstösirrispetsstjärtad snäppa
CALFALCalidris falcinellusjänkäsirriäinenmyrsnäppa
CALFERCalidris ferrugineakuovisirrispovsnäppa
CALCAN/CALFERCalidris canutus / Calidris ferrugineaisosirri / kuovisirrikustsnäppa / spovsnäppa
CALHIMCalidris himantopuspitkäkoipisirristyltsnäppa
CALRCOCalidris ruficollisrusokaulasirrirödhalsad snäppa
CALSMICalidris subminutasiperiansirrilångtåsnäppa
CALTEMCalidris temminckiilapinsirrimosnäppa
CALALBCalidris albapulmussirrisandlöpare
CALALPCalidris alpinasuosirrikärrsnäppa
CALALPSCHCalidris alpina schinziietelänsuosirrikärrsnäppa (rasen schinzii)
CALALPALPCalidris alpina alpinasuosirri (alalaji alpina)kärrsnäppa (rasen alpina)
CALMARCalidris maritimamerisirriskärsnäppa
CALBAICalidris bairdiieskimosirrigulbröstad snäppa
CALUTACalidris minutapikkusirrismåsnäppa
CALTEM/CALUTACalidris temminckii / Calidris minutalapinsirri / pikkusirrimosnäppa / småsnäppa
CALFUSCalidris fuscicollisvalkoperäsirrivitgumpsnäppa
CALLLACalidris minutillaamerikansirridvärgsnäppa
CALSRUCalidris subruficollistundraviklaprärielöpare
CALMELCalidris melanotospalsasirrituvsnäppa
CALSPCalidris spsirrilajiCalidris (släktet)
PHATRIPhalaropus tricoloramerikanvesipääskywilsonsimsnäppa
PHALOBPhalaropus lobatusvesipääskysmalnäbbad simsnäppa
PHAFULPhalaropus fulicariusisovesipääskybrednäbbad simsnäppa
PHALOB/PHAFULPhalaropus lobatus / Phalaropus fulicariusvesipääsky / isovesipääskysmalnäbbad simsnäppa / brednäbbad simsnäppa
PHAUSSPPhalaropus spvesipääskylajiPhalaropus (släktet)
XENCINXenus cinereusrantakurvitereksnäppa
ACTHYPActitis hypoleucosrantasipidrillsnäppa
ACTMACActitis maculariusamerikansipifläckdrillsnäppa
ACTSPActitis sprantasipilajiActitis (släktet)
TRIOCHTringa ochropusmetsävikloskogssnäppa
TRIERYTringa erythropusmustaviklosvartsnäppa
TRINEBTringa nebulariavalkoviklogluttsnäppa
TRIFLATringa flavipeskeltajalkaviklomindre gulbena
TRISEMTringa semipalmatapreeriaviklowillet
TRISTATringa stagnatilislampiviklodammsnäppa
TRIGLATringa glareolalirogrönbena
TRITOTTringa totanuspunajalkaviklorödbena
TRISPTringa spviklolajiTringa (släktet)
LYMMINLymnocryptes minimusjänkäkurppadvärgbeckasin
LIMSCOLimnodromus scolopaceustundrakurppelostörre beckasinsnäppa
LIMNOSPLimnodromus spkurppelolajiLimnodromus (släktet)
SCORUSScolopax rusticolalehtokurppamorkulla
GALGALGallinago gallinagotaivaanvuohienkelbeckasin
GALDELGallinago delicataamerikantaivaanvuohiwilsonbeckasin
GALMEDGallinago mediaheinäkurppadubbelbeckasin
GALMEGGallinago megalasiperiankurppatajgabeckasin
GALSTE/GALMEGGallinago stenura / Gallinago megalasuippopyrstökurppa / siperiankurppasibirisk beckasin / tajgabeckasin
GALSPGallinago sptaivaanvuohilajiGallinago (släktet)
LYM/GALLymnocryptes / Gallinagojänkäkurppa / taivaanvuohi / heinäkurppaob. beckasin
GLAPRAGlareola pratincolapääskykahlaajarödvingad vadarsvala
GLAMALGlareola maldivarumaasianpääskykahlaajaorientvadarsvala
GLANORGlareola nordmanniaropääskykahlaajasvartvingad vadarsvala
GLASPGlareola sppääskykahlaajalajiGlareola (släktet)
CURCURCursorius cursoraavikkojuoksijaökenlöpare
XKXK (kahlaajaristeymä)kahlaajaristeymävadarhybrid
IKIK (iso kahlaaja)iso kahlaajastor vadare
KKKK (Keskikokoinen kahlaaja)keskikokoinen kahlaajamedelstor vadare
PKPK (pieni kahlaaja)pieni kahlaajaliten vadare
KK/IKKK / IK (keskikokoinen / iso kahlaaja)keskikokoinen / iso kahlaajamedelstor / stor vadare
PK/KKPK / KK (pieni / keskikokoinen kahlaaja)pieni / keskikokoinen kahlaajaliten / medelstor vadare
KK (kahlaaja)kahlaajaob. vadare
V/KV / K (vesilintu / kahlaaja)vesilintu / kahlaajasjöfågel / vadare
STEPOMStercorarius pomarinusleveäpyrstökihubredstjärtad labb
STECUSStercorarius parasiticusmerikihukustlabb
STEPOM/STECUSStercorarius pomarinus / Stercorarius parasiticusleveäpyrstökihu / merikihubredstjärtad labb / kustlabb
STELONStercorarius longicaudustunturikihufjällabb
STESKUStercorarius skuaisokihustorlabb
STERCSPStercorarius spkihulajiStercorarius (släktet)
FRAARCFratercula arcticalunnilunnefågel
CEPGRYCepphus grylleriskilätobisgrissla
CEPGRYMANCepphus grylle mandtiiriskilä (alalaji mandtii)tobisgrissla (rasen mandtii)
SYNANTSynthliboramphus antiquusmustakurkkumurrikragalka
ALCTORAlca tordaruokkitordmule
ALLALLAlle allepikkuruokkialkekung
URIAALUria aalgeetelänkiislasillgrissla
URILOMUria lomviapohjankiislaspetsbergsgrissla
ALC/URIAlca / Uriaruokki / kiislalajiob. alka
STEALBSternula albifronspikkutiirasmåtärna
GELNILGelochelidon niloticahietatiirasandtärna
HYDCASHydroprogne caspiaräyskäskräntärna
CHLHYBChlidonias hybridavalkoposkitiiraskäggtärna
CHLNIGChlidonias nigermustatiirasvarttärna
CHLLEUChlidonias leucopterusvalkosiipitiiravitvingad tärna
CHLSPChlidonias spmustatiiralajiChlidonias (släktet)
STESANSterna sandvicensisriuttatiirakentsk tärna
GELNIL/STESANGelochelidon nilotica / Sterna sandvicensishietatiira / riuttatiirasandtärna / kentsk tärna
STEHIRSterna hirundokalatiirafisktärna
STEHIRMIN/LONSterna hirundo minussensis / longipenniskalatiira (alalaji minussensis / longipennis)fisktärna (rasen minussensis / longipennis)
STEAEASterna paradisaealapintiirasilvertärna
STEHIR/STEAEASterna hirundo / Sterna paradisaeakalatiira / lapintiirafisktärna / silvertärna
STERNSPSterna sptiiralaji (Sterna)Sterna (släktet)
CHLSP/STERNSPChlidonias sp / Sterna sptiiraob. tärna
HYDMINHydrocoloeus minutuspikkulokkidvärgmås
RHOROSRhodostethia rosearuusulokkirosenmås
PAGEBUPagophila eburneajäälokkiismås
XEMSABXema sabinitiiralokkitärnmås
RISTRIRissa tridactylapikkukajavatretåig mås
HYDMIN/RISTRIHydrocoloeus minutus / Rissa tridactylapikkulokki / pikkukajavadvärgmås / tretåig mås
LARGENLarus geneikaitanokkalokkilångnäbbad mås
LARPHILarus philadelphiakuusilokkiträdmås
LARRIDLarus ridibundusnaurulokkiskrattmås
LARRIDXLARMELLarus ridibundus x Larus melanocephalusristeymä naurulokki x mustanmerenlokkiskrattmås x svarthuvad mås
LARATRLarus atricillanokisiipilokkisotvingad mås
LARPIPLarus pipixcanpreerianaurulokkipräriemås
LARAUDLarus audouiniivälimerenlokkirödnäbbad trut
LARMELLarus melanocephalusmustanmerenlokkisvarthuvad mås
LARCANLarus canuskalalokkifiskmås
LARCANCANLarus canus canuskalalokki (alalaji canus)fiskmås (rasen canus)
LARCANHEILarus canus heineikalalokki (alalaji heinei)fiskmås (rasen heinei)
LARFUSLarus fuscusselkälokkisilltrut
LARFUSGRALarus fuscus graellsiiselkälokki (alalaji graellsii)silltrut (rasen graellsii)
LARFUSINTLarus fuscus intermediusselkälokki (alalaji intermedius)silltrut (rasen intermedius)
LARFUSGRA/LARFUSINTLarus fuscus graellsii / Larus fuscus intermediusselkälokki (alalaji graellsii) / selkälokki (alalaji intermedius)silltrut (rasen graellsii) / silltrut (rasen intermedius)
LARFUSFUSLarus fuscus fuscusselkälokki (alalaji fuscus)silltrut (rasen fuscus)
LARFUSHEULarus fuscus heugliniselkälokki (alalaji heuglini)silltrut (rasen heuglini)
LARFUSGRA/LARFUSINT/LARFUSHEULarus fuscus graellsii / Larus fuscus intermedius / Larus fuscus heugliniselkälokki (alalaji graellsii) / selkälokki (alalaji intermedius) / selkälokki (alalaji heuglini)silltrut (rasen graellsii) / silltrut (rasen intermedius) / silltrut (rasen heuglini)
LARFUSXLARARGLarus fuscus X Larus argentatusristeymä selkälokki X harmaalokkisilltrut X gråtrut
LARARGLarus argentatusharmaalokkigråtrut
LARCAN/LARARGLarus canus / Larus argentatuskalalokki / harmaalokkifiskmås / gråtrut
LARARGXLARGLALarus argentatus X Larus glaucoidesristeymä harmaalokki X grönlanninlokkigråtrut X vitvingad trut
LARARGXLARHYPLarus argentatus X Larus hyperboreusristeymä harmaalokki X isolokkigråtrut X vittrut
LARARGXLARMARLarus argentatus X Larus marinusristeymä harmaalokki X merilokkigråtrut X havstrut
LARCACLarus cachinnansaroharmaalokkikaspisk trut
LARARG/LARCACLarus argentatus / Larus cachinnansharmaalokki / aroharmaalokkigråtrut / kaspisk trut
LARMICLarus michahellisetelänharmaalokkimedelhavstrut
LARSCHLarus schistisagusohotanlokkiskiffertrut
LARGLALarus glaucoidesgrönlanninlokkivitvingad trut
LARGLAGLALarus glaucoides glaucoidesgrönlanninlokki (alalaji glaucoides)vitvingad trut (rasen glaucoides)
LARGLAKUMLarus glaucoides kumlienigrönlanninlokki (alalaji kumlieni)vitvingad trut (rasen kumlieni)
LARHYPLarus hyperboreusisolokkivittrut
LARGLA/LARHYPLarus glaucoides / Larus hyperboreusgrönlanninlokki / isolokkivitvingad trut / vittrut
LARMARLarus marinusmerilokkihavstrut
LARFUS/LARMARLarus fuscus / Larus marinusselkälokki / merilokkisilltrut / havstrut
LARSPLarus splokkilajiLarus (släktet)
XLARhybrida Laruslokkiristeymämås- / truthybrid
ILARmagnus Larusselkälokki / harmaalokki / isolokki / merilokkiob. trut
PLARparvus Laridaepikkulokki / pikkukajava / naurulokki / kalalokkiob. mås
SYRPARSyrrhaptes paradoxusarokyyhkystäppflyghöna
COLLIVColumba liviakesykyyhkytamduva
COLOENColumba oenasuuttukyyhkyskogsduva
COLPALColumba palumbussepelkyyhkyringduva
COLSPColumba spkyyhkylaji (Columba)Columba (släktet)
colsp / cormonColumba / Corvus monedulakyyhky / naakkaduva / kaja
STRDECStreptopelia decaoctoturkinkyyhkyturkduva
STRDECXSTRTURStreptopelia decaocto X Streptopelia turturristeymä turkinkyyhky X turturikyyhkyturkduva X turturduva
STRTURStreptopelia turturturturikyyhkyturturduva
STRORIStreptopelia orientalisidänturturikyyhkystörre turturduva
STRORIMEEStreptopelia orientalis meenaidänturturikyyhky (alalaji meena)större turturduva (rasen meena)
STRORIORIStreptopelia orientalis orientalisidänturturikyyhky (alalaji orientalis)större turturduva (rasen orientalis)
STRSENStreptopelia senegalensispalmukyyhkypalmduva
STREPSPStreptopelia spturturikyyhkylajiStreptopelia (släktet)
PSISPPsittacula sppapukaijalajiPsittacula (släktet)
NYMHOLNymphicus hollandicusneitokakadunymfparakit
PSIKRAPsittacula kramerikauluskaijahalsbandsparakit
CLAJACClamator jacobinusjakobiinikäkijakobinskatgök
CLAGLAClamator glandariusharakkakäkiskatgök
CUCCANCuculus canoruskäkigök
CUCSATCuculus saturatusidänkäkitajgagök
CUCSPCuculus spkäkilajiCuculus (släktet)
TYTALBTyto albatornipöllötornuggla
TYTALBALBTyto alba albatornipöllö (alalaji alba)tornuggla (rasen alba)
TYTALBGUTTyto alba guttatatornipöllö (alalaji guttata)tornuggla (rasen guttata)
OTUSCOOtus scopskyläpöllönendvärguv
BUBBUBBubo bubohuuhkajaberguv
BUBSCABubo scandiacustunturipöllöfjälluggla
SURULUSurnia ululahiiripöllöhökuggla
GLAPASGlaucidium passerinumvarpuspöllösparvuggla
ATHNOCAthene noctuaminervanpöllöminervauggla
STRALUStrix alucolehtopöllökattuggla
STRURAStrix uralensisviirupöllöslaguggla
STRNEBStrix nebulosalapinpöllölappuggla
STRURA/STRNEBStrix uralensis / Strix nebulosaviirupöllö / lapinpöllöslaguggla / lappuggla
STRIXSPStrix spviirupöllölajiStrix (släktet)
ASIOTUAsio otussarvipöllöhornuggla
ASIFLAAsio flammeussuopöllöjorduggla
ASISPAsio spsarvipöllölajiAsio (släktet)
AEGFUNAegolius funereushelmipöllöpärluggla
IPÖLmagnus Strigidaeiso pöllöstor uggla
KPÖLmedium Strigiformeskeskikokoinen pöllömedelstor uggla
PPÖLparvus Strigidaepieni pöllöliten uggla
PÖLStrigiformes sppöllöob. uggla
CAPEURCaprimulgus europaeuskehrääjänattskärra
HIRUSSPHirundapus sppiikkikiitäjälajiHirundapus (släktet)
HIRCAUHirundapus caudacutuspiikkipyrstökiitäjätaggstjärtseglare
APUAPUApus apustervapääskytornseglare
APUPALApus pallidusvaaleakiitäjäblek tornseglare
APUMELApus melbaalppikiitäjäalpseglare
APUCAFApus cafferhäätökiitäjävitgumpseglare
APUSPApus sptervakiitäjälajiApus (släktet)
ALCATTAlcedo atthiskuningaskalastajakungsfiskare
MERAPIMerops apiastermehiläissyöjäbiätare
MERPERMerops persicusvihermehiläissyöjägrön biätare
MEROPSPMerops spmehiläissyöjälajiMerops (släktet)
CORGARCoracias garrulussininärhiblåkråka
UPUEPOUpupa epopsharjalintuhärfågel
JYNTORJynx torquillakäenpiikagöktyta
PICCANPicus canusharmaapäätikkagråspett
PICVIRPicus viridisvihertikkagröngöling
PICCAN/PICVIRPicus canus / Picus viridisharmaapäätikka / vihertikkagråspett / gröngöling
PICUSSPPicus spvihertikkalajiPicus (släktet)
DRYMARDryocopus martiuspalokärkispillkråka
DENMAJDendrocopos majorkäpytikkastörre hackspett
DENMAJXDENLEUDendrocopos major X Dendrocopos leucotosristeymä käpytikka X valkoselkätikkastörre hackspett X vitryggig hackspett
DENMEDDendrocopos mediustammitikkamellanspett
DENLEUDendrocopos leucotosvalkoselkätikkavitryggig hackspett
DENMINDendrocopos minorpikkutikkamindre hackspett
DENLEU/DENMINDendrocopos leucotos / Dendrocopos minorvalkoselkätikka / pikkutikkavitryggig hackspett / mindre hackspett
DENSPDendrocopos spkirjotikkalajiDendrocopos (släktet)
PICTRIPicoides tridactyluspohjantikkatretåig hackspett
KTmedium Picidaekeskikokoinen tikkamedelstor hackspett
PIC/DRY/DENPicus / Dryocopus / Dendrocopos / Picoidestikkalajispett
MELCALMelanocorypha calandraarokiurukalanderlärka
MELBIMMelanocorypha bimaculataylänkökiuruasiatisk kalanderlärka
MELCAL/MELBIMMelanocorypha calandra / Melanocorypha bimaculataarokiuru / ylänkökiurukalanderlärka / asiatisk kalanderlärka
MELLEUMelanocorypha leucopteravalkosiipikiuruvitvingad lärka
MELYELMelanocorypha yeltoniensismustakiurusvartlärka
MELHASPMelanocorypha spisokiurulajiMelanocorypha (släktet)
CALBRACalandrella brachydactylalyhytvarvaskiurukorttålärka
CALENSCalandrella rufescenspikkukiurudvärglärka
CALANSPCalandrella sphietakiurulajiCalandrella (släktet)
GALCRIGalerida cristatatöyhtökiurutofslärka
GALERSPGalerida sptöyhtökiurulajiGalerida (släktet)
LULARBLullula arboreakangaskiuruträdlärka
ALAARVAlauda arvensiskiurusånglärka
ALASPAlauda spkiurulaji (Alauda)Alauda (släktet)
EREALPEremophila alpestristunturikiuruberglärka
RIPRIPRiparia ripariatörmäpääskybacksvala
PTYRUPPtyonoprogne rupestriskalliopääskyklippsvala
HIRRUSHirundo rusticahaarapääskyladusvala
HIRRUSXDELURBHirundo rustica X Delichon urbicumristeymä haarapääsky X räystäspääskyladusvala X hussvala
HIRSPHirundo sphaarapääskylajiHirundo (släktet)
DELURBDelichon urbicumräystäspääskyhussvala
HIRRUS/DELURBHirundo rustica / Delichon urbicumhaarapääsky / räystäspääskyladusvala / hussvala
CECDAUCecropis dauricaruostepääskyrostgumpsvala
CECDAURUFCecropis daurica rufularuostepääsky (alalaji rufula)rostgumpsvala (rasen rufula)
CECDAUDAU/JAPCecropis daurica daurica/japonicaruostepääsky (alalaji daurica/japonica)rostgumpsvala (rasen daurica/japonica)
RIP/HIR/DELRiparia / Hirundo / Delichonpääskyob. svala
ANTRICAnthus richardiisokirvinenstörre piplärka
ANTGODAnthus godlewskiimongoliankirvinenmongolpiplärka
ANTRIC/ANTGODAnthus richardi / Anthus godlewskiiisokirvinen / mongoliankirvinenstörre piplärka / mongolpiplärka
ANTCAMAnthus campestrisnummikirvinenfältpiplärka
ANTRIC/ANTGOD/ANTCAMAnthus richardi / Anthus godlewskii / Anthus campestrisisokirvinen / mongoliankirvinen / nummikirvinenstörre piplärka / mongolpiplärka / fältpiplärka
ANTHODAnthus hodgsonitaigakirvinensibirisk piplärka
ANTHODYUNAnthus hodgsoni yunnanensistaigakirvinen (alalaji yunnanensis)sibirisk piplärka (rasen yunnanensis)
ANTTRIAnthus trivialismetsäkirvinenträdpiplärka
ANTHOD/ANTTRIAnthus hodgsoni / Anthus trivialistaigakirvinen / metsäkirvinensibirisk piplärka / trädpiplärka
ANTGUSAnthus gustavitundrakirvinentundrapiplärka
ANTPRAAnthus pratensisniittykirvinenängspiplärka
ANTCERAnthus cervinuslapinkirvinenrödstrupig piplärka
ANTPETAnthus petrosusluotokirvinenskärpiplärka
ANTSPI/ANTPETAnthus spinoletta / Anthus petrosusvuorikirvinen / luotokirvinenvattenpiplärka / skärpiplärka
ANTSPAnthus spkirvislajiAnthus (släktet)
MOTFLAMotacilla flavakeltavästäräkkigulärla
MOTFLAAVAMotacilla flava flavakeltavästäräkki (alalaji flava)gulärla (rasen flava)
MOTFLAIMAMotacilla flava flavissimakeltavästäräkki (alalaji flavissima)gulärla (rasen flavissima)
MOTFLATHUMotacilla flava thunbergikeltavästäräkki (alalaji thunbergi)gulärla (rasen thunbergi)
MOTFLABEEMotacilla flava beemakeltavästäräkki (alalaji beema)gulärla (rasen beema)
MOTFLALUTMotacilla flava luteakeltavästäräkki (alalaji lutea)gulärla (rasen lutea)
MOTFLAIMA/MOTFLALUTMotacilla flava flavissima / Motacilla flava luteakeltavästäräkki (alalaji flavissima) / keltavästäräkki (alalaji lutea)gulärla (rasen flavissima) / gulärla (rasen lutea)
MOTFLAFELMotacilla flava feldeggkeltavästäräkki (alalaji feldegg)gulärla (rasen feldegg)
MOTFLATSCMotacilla flava tschutschensisaasiankeltavästäräkkiÖstlig gulärla
MOTFLAXMOTCITMotacilla flava X Motacilla citreolaristeymä keltavästäräkki X sitruunavästäräkkigulärla X citronärla
MOTCITMotacilla citreolasitruunavästäräkkicitronärla
MOTFLA/MOTCITMotacilla flava / Motacilla citreolakeltavästäräkki / sitruunavästäräkkigulärla / citronärla
MOTCINMotacilla cinereavirtavästäräkkiforsärla
MOTALBMotacilla albavästäräkkisädesärla
MOTALBYARMotacilla alba yarrelliienglanninvästäräkkisädesärla (rasen yarrellii)
MOTALBALBMotacilla alba albavästäräkki (alalaji alba)sädesärla (rasen alba)
MOTALB x MOTALBYARMotacilla alba x Motacilla alba yarrelliiristeymä västäräkki x englanninvästäräkkisädesärla (rasen alba) x sädesärla (rasen yarrellii)
MOTALBLEUMotacilla alba leucopsisvästäräkki (alalaji leucopsis)sädesärla (rasen leucopsis)
MOTSPMotacilla spvästäräkkilajiMotacilla (släktet)
XMOThybrida Motacillavästäräkkiristeymäärlehybrid
PYCLEUPycnonotus leucotisvalkoposkibulbulivitkindad bulbyl
BOMGARBombycilla garrulustilhisidensvans
CINCINCinclus cincluskoskikaraströmstare
TROTROTroglodytes troglodytespeukaloinengärdsmyg
PRUMODPrunella modularisrautiainenjärnsparv
PRUMONPrunella montanellataigarautiainensibirisk järnsparv
PRUATRPrunella atrogularismustakurkkurautiainensvartstrupig järnsparv
PRUMON/PRUATRPrunella montanella / Prunella atrogularistaigarautiainen / mustakurkkurautiainensibirisk järnsparv / svartstrupig järnsparv
PRUCOLPrunella collarisalppirautiainenalpjärnsparv
PRUSPPrunella sprautiaislajiPrunella (släktet)
CERGALCercotrichas galactotesruostepyrstöträdnäktergal
ERIRUBErithacus rubeculapunarintarödhake
LUSLUSLuscinia lusciniasatakielinäktergal
LUSMEGLuscinia megarhynchosetelänsatakielisydnäktergal
LUSLUS/LUSMEGLuscinia luscinia / Luscinia megarhynchossatakieli / etelänsatakielinäktergal / sydnäktergal
LUSSVELuscinia svecicasinirintablåhake
LUSSVECYALuscinia svecica cyaneculavalkotäpläsinirintablåhake (rasen cyanecula)
LUSSVESVELuscinia svecica svecicasinirinta (alalaji svecica)blåhake (rasen svecica)
LUSSPLuscinia spsatakielilajiLuscinia (släktet)
CALCALCalliope callioperubiinisatakielirubinnäktergal
TARCYATarsiger cyanurussinipyrstötajgablåstjärt
IRAGUTIrania gutturaliskivikkosatakielivitstrupig näktergal
PHOOCHPhoenicurus ochrurosmustaleppälintusvart rödstjärt
PHOOCHPHOPhoenicurus ochruros phoenicuroidesmustaleppälintu (alalaji phoenicuroides)svart rödstjärt (rasen phoenicuroides)
PHOOCHXPHOPHOPhoenicurus ochruros X Phoenicurus phoenicurusristeymä mustaleppälintu X leppälintusvart rödstjärt X rödstjärt
PHOPHOPhoenicurus phoenicurusleppälinturödstjärt
PHOPHOPHOPhoenicurus phoenicurus phoenicurusleppälintu (alalaji phoenicurus)rödstjärt (rasen phoenicurus)
PHOPHOSAMPhoenicurus phoenicurus samamisicusleppälintu (alalaji samamisicus)rödstjärt (rasen samamisicus)
PHOOCH/PHOPHOPhoenicurus ochruros / Phoenicurus phoenicurusmustaleppälintu / leppälintusvart rödstjärt / rödstjärt
PHORUSPhoenicurus erythrogastrusvuorileppälintubergrödstjärt
PHOSPPhoenicurus spleppälintulajiPhoenicurus (släktet)
SAXTRASaxicola rubetrapensastaskubuskskvätta
SAXCAPSaxicola capratanokitaskusvart buskskvätta
SAXMAUSaxicola maurussepeltaskuvitgumpad buskskvätta
SAXMAUMAUSaxicola maurus maurussepeltasku (alalaji maurus)vitgumpad buskskvätta (rasen maurus)
SAXMAUSTESaxicola maurus stejnegerisepeltasku (alalaji stejnegeri)vitgumpad buskskvätta (rasen stejnegeri)
SAXMAUVARSaxicola maurus variegatussepeltasku (alalaji variegatus)vitgumpad buskskvätta (rasen variegatus)
SAXOLASaxicola rubicolamustapäätaskusvarthakad buskskvätta
SAXMAU/SAXOLASaxicola maurus / Saxicola rubicolasepeltasku / mustapäätaskusvarthakad buskskvätta / vitgumpad buskskvätta
OENISAOenanthe isabellinaarotaskuisabellastenskvätta
OENOENOenanthe oenanthekivitaskustenskvätta
OENPLEOenanthe pleschankanunnataskununnestenskvätta
OENHISOenanthe hispanicarusotaskumedelhavsstenskvätta
OENHISHISOenanthe hispanica hispanicarusotasku (alalaji hispanica)västlig medelhavsstenskvätta
OENHISMELOenanthe hispanica melanoleucarusotasku (alalaji melanoleuca)östlig medelhavsstenskvätta
OENPLE/OENHISOenanthe pleschanka / Oenanthe hispanicanunnatasku / rusotaskununnestenskvätta / medelhavsstenskvätta
OENDESOenanthe desertiaavikkotaskuökenstenskvätta
OENSPOenanthe spkivitaskulajiOenanthe (släktet)
MONSAXMonticola saxatiliskivikkorastasstentrast
MONSOLMonticola solitariussinirastasblåtrast
MONSPMonticola spkivikkorastaslajiMonticola (släktet)
ZOODAUZoothera daumakirjorastasguldtrast
CATUSTCatharus ustulatuskorpirastasbeigekindad skogstrast
CATHASPCatharus spamerikanrastaslajiCatharus (släktet)
TURTORTurdus torquatussepelrastasringtrast
TURMERTurdus merulamustarastaskoltrast
TUROBSTurdus obscurusharmaakurkkurastasgråhalsad trast
TURNAUTurdus naumanniruosterastasrödtrast
TUREUNTurdus eunomusruostesiipirastasbruntrast
TURNAU/TUREUNTurdus naumanni / Turdus eunomusruosterastas / ruostesiipirastasrödtrast / bruntrast
TURATRTurdus atrogularismustakaularastassvarthalsad trast
TURRUFTurdus ruficollispunakaularastasrödhalsad trast
TURATR/TURRUFTurdus atrogularis / Turdus ruficollismustakaularastas / punakaularastassvarthalsad trast / rödhalsad trast
TURATRXTURRUF/TURNAU/TUREUNTurdus atrogularis x Turdus ruficollis/naumanni/eunomusristeymä mustakaularastas x punakaula-/ruoste-/ruostesiipirastassvarthalsad trast x rödhalsad/röd-/bruntrast
TURPILTurdus pilarisräkättirastasbjörktrast
TURPHITurdus philomeloslaulurastastaltrast
TURILITurdus iliacuspunakylkirastasrödvingetrast
TURVISTurdus viscivoruskulorastasdubbeltrast
TURSPTurdus sprastaslaji (Turdus)Turdus (släktet)
ITURmagnus Turdusiso rastasstor trast
PTURparvus Turduspieni rastasliten trast
LOCCERLocustella certhiolasarasirkkalintustarrsångare
LOCLANLocustella lanceolataviirusirkkalintuträsksångare
LOCNAELocustella naeviapensassirkkalintugräshoppsångare
LOCLAN/LOCNAELocustella lanceolata / Locustella naeviaviirusirkkalintu / pensassirkkalintuträsksångare / gräshoppsångare
LOCFLULocustella fluviatilisviitasirkkalintuflodsångare
LOCLUSLocustella luscinioidesruokosirkkalintuvassångare
LOCSPLocustella spsirkkalintulajiLocustella (släktet)
IDUAEDIduna aedonpaksunokkakerttunentjocknäbbad sångare
IDUCALIduna caligatapikkukultarintastäppsångare
IDURAMIduna ramaaavikkokultarintasaxaulsångare
IDUCAL/IDURAMIduna caligata / Iduna ramapikkukultarinta / aavikkokultarintastäppsångare / saxaulsångare
IDUPALIduna pallidavaaleakultarintaeksångare
IDUPALELAIduna pallida elaeicavaaleakultarinta (alalaji elaeica)eksångare (rasen elaeica)
IDUCAL/IDUPALIduna caligata / Iduna pallidapikkukultarinta / vaaleakultarintastäppsångare / eksångare
HIPICTHippolais icterinakultarintahärmsångare
HIPSPHippolais spkultarintalajiHippolais (släktet)
ACROLAAcrocephalus paludicolasarakerttunenvattensångare
ACRSCHAcrocephalus schoenobaenusruokokerttunensävsångare
ACRAGRAcrocephalus agricolakenttäkerttunenfältsångare
ACRDUMAcrocephalus dumetorumviitakerttunenbusksångare
ACRRISAcrocephalus palustrisluhtakerttunenkärrsångare
ACRDUM/ACRRISAcrocephalus dumetorum / Acrocephalus palustrisviitakerttunen / luhtakerttunenbusksångare / kärrsångare
ACRSCIAcrocephalus scirpaceusrytikerttunenrörsångare
ACRRIS/ACRSCIAcrocephalus palustris / Acrocephalus scirpaceusluhtakerttunen / rytikerttunenkärrsångare / rörsångare
ACRDUM/ACRRIS/ACRSCIAcrocephalus dumetorum / Acrocephalus palustris / Acrocephalus scirpaceusviitakerttunen / luhtakerttunen / rytikerttunenbusksångare / kärrsångare / rörsångare
ACRARUAcrocephalus arundinaceusrastaskerttunentrastsångare
ACRSPAcrocephalus spkerttuslajiAcrocephalus (släktet)
SYLUNDSylvia undataruskokerttuprovencesångare
SYLCANSylvia cantillansrusorintakertturödstrupig sångare
SYLCANALBSylvia cantillans albistriatarusorintakerttu (alalaji albistriata)rödstrupig sångare (rasen albistriata)
SYLCANCAN/ALBSylvia cantillans cantillans/albistriatarusorintakerttu (alalaji cantillans/albistriata)rödstrupig sångare (rasen cantillans/albistriata)
SYLMELSylvia melanocephalasamettipääkerttusammetshätta
SYLRUPSylvia ruppelimustakurkkukerttusvarthakad sångare
SYLNANSylvia nanakääpiökerttuökensångare
SYLNISSylvia nisoriakirjokerttuhöksångare
SYLCURSylvia currucahernekerttuärtsångare
SYLCURHALSylvia curruca halimodendrihernekerttu (alalaji halimodendri)ärtsångare (rasen halimodendri)
SYLCURBLYSylvia curruca blythihernekerttu (alalaji blythi)ärtsångare (rasen blythi)
SYLCURHAL/BLY/MARSylvia curruca halimodendri / blythi / margelanicahernekerttu (alalaji halimodendri / blythi / margelanica)ärtsångare (rasen halimodendri / blythi /margelanica)
SYLCURALTSylvia curruca althaeahimalajanhernekerttubergärtsångare
SYLCOMSylvia communispensaskerttutörnsångare
SYLBORSylvia borinlehtokerttuträdgårdssångare
SYLATRSylvia atricapillamustapääkerttusvarthätta
SYLSPSylvia spkerttulajiSylvia (släktet)
PHYCORPhylloscopus coronatusamurinuunilintuöstlig kronsångare
PHYNITPhylloscopus nitiduskaukasianuunilintukaukasisk lundsångare
PHYPLUPhylloscopus plumbeitarsusburjatianuunilintusibirisk lundsångare
PHYDESPhylloscopus trochiloidesidänuunilintulundsångare
PHYBORPhylloscopus borealislapinuunilintunordsångare
PHYEXAPhylloscopus examinanduskamtšatkanuunilintukamtjatkanordsångare
PHYPROPhylloscopus proregulushippiäisuunilintukungsfågelsångare
PHYINOPhylloscopus inornatustaigauunilintutajgasångare
PHYPRO/PHYINOPhylloscopus proregulus / Phylloscopus inornatushippiäisuunilintu / taigauunilintukungsfågelsångare / tajgasångare
PHYHUMPhylloscopus humeikashmirinuunilintubergtajgasångare
PHYINO/PHYHUMPhylloscopus inornatus / Phylloscopus humeitaigauunilintu / kashmirinuunilintutajgasångare / bergstajgasångare
PHYSCHPhylloscopus schwarzisiperianuunilintuvidesångare
PHYFUSPhylloscopus fuscatusruskouunilintubrunsångare
PHYSCH/PHYFUSPhylloscopus schwarzi / Phylloscopus fuscatussiperianuunilintu / ruskouunilintuvidesångare / brunsångare
PHYBONPhylloscopus bonellivuoriuunilintubergsångare
PHYORIPhylloscopus orientalisbalkaninuunilintubalkansångare
PHYBON/PHYORIPhylloscopus bonelli / Phylloscopus orientalisvuoriuunilintu / balkaninuunilintubergsångare / balkansångare
PHYSIBPhylloscopus sibilatrixsirittäjägrönsångare
PHYCOLPhylloscopus collybitatiltalttigransångare
phycolhilyPhylloscopus collybita (hily-voice)tiltaltti (hily-/hihku-ääninen)gransångare (hily-läte)
phycolhiitPhylloscopus collybita (hii-voice)tiltaltti (hii-ääninen)gransångare (hii-läte)
phycolcolPhylloscopus collybita collybitatiltaltti (alalaji collybita)gransångare (rasen collybita)
PHYCOLTRIPhylloscopus collybita tristisidäntiltalttigransångare (rasen tristis)
PHYIBEPhylloscopus ibericusiberiantiltalttiiberisk gransångare
PHYLUSPhylloscopus trochiluspajulintulövsångare
PHYCOL/PHYLUSPhylloscopus collybita / Phylloscopus trochilustiltaltti / pajulintugransångare / lövsångare
PHYSPPhylloscopus spuunilintulajiPhylloscopus (släktet)
REGREGRegulus regulushippiäinenkungsfågel
REGIGNRegulus ignicapillatulipäähippiäinenbrandkronad kungsfågel
REGSPRegulus spHippiäislaji (suku)Regulus (släktet)
MUSSTRMuscicapa striataharmaasieppogrå flugsnappare
MUSSPMuscicapa spharmaasieppolajiMuscicapa (släktet)
FICPARFicedula parvapikkusieppomindre flugsnappare
FICLLAFicedula albicillaidänpikkusieppotajgaflugsnappare
FICALBFicedula albicollissepelsieppohalsbandsflugsnappare
FICALBXFICHYPFicedula albicollis X Ficedula hypoleucaristeymä sepelsieppo X kirjosieppohalsbandsflugsnappare X svartvit flugsnappare
FICHYPFicedula hypoleucakirjosiepposvartvit flugsnappare
FICALB/FICHYPFicedula albicollis / Ficedula hypoleucasepelsieppo / kirjosieppohalsbandsflugsnappare / svartvit flugsnappare
FICSPFicedula spkirjosieppolajiFicedula (släktet)
PANBIAPanurus biarmicusviiksitimaliskäggmes
AEGCAUAegithalos caudatuspyrstötiainenstjärtmes
AEGCAUEURAegithalos caudatus europaeuspyrstötiainen (alalaji europaeus)stjärtmes (rasen europaeus)
AEGCAUCAUAegithalos caudatus caudatuspyrstötiainen (alalaji caudatus)stjärtmes (rasen caudatus)
CYACYACyanistes cyanusvalkopäätiainenazurmes
CYACYAXCYACAECyanistes cyanus X Cyanistes caeruleusristeymä valkopäätiainen X sinitiainenazurmes X blåmes
CYACAECyanistes caeruleussinitiainenblåmes
PARMAJParus majortalitiainentalgoxe
PERATEPeriparus aterkuusitiainensvartmes
PERATEXPOEMONPeriparus ater x Poecile montanusristeymä kuusitiainen x hömötiainensvartmes x talltita
LOPCRILophophanes cristatustöyhtötiainentofsmes
LOPCRIXPOEMONLophophanes cristatus x Poecile montanusristeymä töyhtötiainen x hömötiainentofsmes x talltita
POEPALPoecile palustrisviitatiainenentita
POEMONPoecile montanushömötiainentalltita
POEMONXPOECINPoecile montanus X Poecile cinctusristeymä hömötiainen X lapintiainentalltita X lappmes
POECINPoecile cinctuslapintiainenlappmes
CYA/PAR/PER/LOP/POECyanistes / Parus / Periparus / Lophophanes / Poeciletiaislajiob. mes / tita
XPARhybrida Paridaetiaisristeymämeshybrid
SITEURSitta europaeapähkinänakkelinötväcka
SITEUREURSitta europaea europaeapähkinänakkeli (alalaji europaea)nötväcka (rasen europaea)
SITEURASISitta europaea asiaticapähkinänakkeli (alalaji asiatica)nötväcka (rasen asiatica)
TICMURTichodroma murariakalliokiipijämurkrypare
CERFAMCerthia familiarispuukiipijäträdkrypare
CERTHSPCerthia sppuukiipijälajiCerthia (släktet)
REMPENRemiz pendulinuspussitiainenpungmes
ORIORIOriolus orioluskuhankeittäjäsommargylling
LANCRILanius cristatussiperianlepinkäinenbrun törnskata
LANISALanius isabellinuspunapyrstölepinkäinenisabellatörnskata
LANISAPHOLanius isabellinus phoenicuroidespunapyrstölepinkäinen (alalaji phoenicuroides)isabellatörnskata (rasen phoenicuroides)
LANISAISALanius isabellinus isabellinuspunapyrstölepinkäinen (alalaji isabellinus)isabellatörnskata (rasen isabellinus)
LANISAARELanius isabellinus arenariuspunapyrstölepinkäinen (alalaji arenarius)isabellatörnskata (rasen arenarius)
LANCOLLanius colluriopikkulepinkäinentörnskata
LANMINLanius minormustaotsalepinkäinensvartpannad törnskata
LANEXCLanius excubitorisolepinkäinenvarfågel
LANEXCEXCLanius excubitor excubitorisolepinkäinen (alalaji excubitor)varfågel (rasen excubitor)
LANEXCSIB/BORLanius excubitor var. sibiricus / borealis isolepinkäinen (alalajien sibiricus / borealis -tyyppinen)varfågel (rasen sibiricus / borealis -typ)
LANMERLanius meridionalisetelänisolepinkäinenökenvarfågel
LANMERMERLanius meridionalis meridionalisetelänisolepinkäinen (alalaji meridionalis)ökenvarfågel (rasen meridionalis)
LANMERPALLanius meridionalis pallidirostrisetelänisolepinkäinen (alalaji pallidirostris)ökenvarfågel (rasen pallidirostris)
LANSENLanius senatorpunapäälepinkäinenrödhuvad törnskata
LANSENSENLanius senator senatorpunapäälepinkäinen (alalaji senator)rödhuvad törnskata (rasen senator)
LANSENBADLanius senator badiuspunapäälepinkäinen (alalaji badius)rödhuvad törnskata (rasen badius)
LANSENNILLanius senator niloticuspunapäälepinkäinen (alalaji niloticus)rödhuvad törnskata (rasen niloticus)
LANSENSEN/LANSENNILLanius senator senator / Lanius senator niloticuspunapäälepinkäinen (alalaji senator) / punapäälepinkäinen (alalaji niloticus)rödhuvad törnskata (rasen senator) / rödhuvad törnskata (rasen niloticus)
LANNUBLanius nubicusvalko-otsalepinkäinenmasktörnskata
LANSPLanius splepinkäislajiLanius (släktet)
GARGLAGarrulus glandariusnärhinötskrika
PERINFPerisoreus infaustuskuukkelilavskrika
PICPICPica picaharakkaskata
NUCCARNucifraga caryocatactespähkinähakkinötkråka
NUCCARCARNucifraga caryocatactes caryocatactespähkinähakki (alalaji caryocatactes)nötkråka (rasen caryocatactes)
NUCCARMACNucifraga caryocatactes macrorhynchospähkinähakki (alalaji macrorhynchos)nötkråka (rasen macrorhynchos)
CORMONCorvus monedulanaakkakaja
CORDAUCorvus dauuricusidännaakkaklippkaja
CORFRUCorvus frugilegusmustavarisråka
CORNIXCorvus coronevariskråka
CORONEONECorvus corone coronenokivariskråka (rasen corone)
CORNIXXCORONEONECorvus corone X Corvus corone coroneristeymä varis X nokivariskråka X kråka (rasen corone)
CORRAXCorvus coraxkorppikorp
CORSPCorvus spvarislajiCorvus (släktet)
ICORmagnus Corvuskorppi / varis / mustavariskorp / kråka / råka
STUVULSturnus vulgariskottarainenstare
STUSINSturnus sinensiskiinankottarainenmandarinstare
STUCINSturnus cineraceusviirupääkottarainengråstare
BOM/STUBombycilla / Sturnustilhi / kottarainensidensvans / stare
PASROSPastor roseuspunakottarainenrosenstare
ACRTRIAcridotheres tristispihamainabrun majna
PASDOMPasser domesticusvarpunengråsparv
PASDOMXPASMONPasser domesticus X Passer montanusristeymä varpunen X pikkuvarpunengråsparv X pilfink
PASHISPasser hispaniolensispensasvarpunenspansk sparv
PASMONPasser montanuspikkuvarpunenpilfink
PASSPPasser spvarpuslajiPasser (släktet)
LONPUNCLonchura punctulatasuomumanikkifjällig munia
FRICOEFringilla coelebspeippobofink
FRIMONFringilla montifringillajärripeippobergfink
FRISPFringilla sppeippolajiFringilla (släktet)
SERSERSerinus serinuskeltahemppogulhämpling
SERCANSerinus canariakanarianhemppokanariesiska
SERCITSerinus citrinellasitruunahemppocitronsiska
CARCHLCarduelis chlorisviherpeippogrönfink
CARCARCarduelis carduelistiklisteglits
CARSPICarduelis spinusvihervarpunengrönsiska
CARCANCarduelis cannabinahemppohämpling
CARRISCarduelis flavirostrisvuorihemppovinterhämpling
CARMEACarduelis flammeaurpiainengråsiska
CARMEAFLACarduelis flammea flammeaurpiainen (alalaji flammea)gråsiska (rasen flammea)
CARMEACABCarduelis flammea cabaretruskourpiainengråsiska (rasen cabaret)
CARHORCarduelis hornemannitundraurpiainensnösiska
CARMEA/CARHORCarduelis flammea / Carduelis hornemanniurpiainen / tundraurpiainengråsiska / snösiska
CARSPCarduelis sptiklilajiCarduelis (släktet)
LOXLEULoxia leucopterakirjosiipikäpylintubändelkorsnäbb
LOXCURLoxia curvirostrapikkukäpylintumindre korsnäbb
LOXLEU/LOXCURLoxia leucoptera / Loxia curvirostrakirjosiipikäpylintu / pikkukäpylintubändelkorsnäbb / mindre korsnäbb
LOXPYTLoxia pytyopsittacusisokäpylintustörre korsnäbb
LOXCUR/LOXPYTLoxia curvirostra / Loxia pytyopsittacuspikkukäpylintu / isokäpylintumindre korsnäbb / större korsnäbb
LOXSPLoxia spkäpylintulajiLoxia (släktet)
BUCGITBucanetes githagineusaavikkotulkkuökentrumpetare
BUCANSPBucanetes spaavikkotulkkulajiBucanetes (släktet)
CARERYCarpodacus erythrinuspunavarpunenrosenfink
CARPOSPCarpodacus sppunavarpuslajiCarpodacus (släktet)
PINENUPinicola enucleatortaviokuurnatallbit
URASIBUragus sibiricuspyrstötulkkulångstjärtad rosenfink
PYRPYRPyrrhula pyrrhulapunatulkkudomherre
COCCOCCoccothraustes coccothraustesnokkavarpunenstenknäck
EOPPEREophona personatajapaninnokkavarpunenstörre maskstenknäck
DENSTRDendroica striataviirukerttulivitkindad skogssångare
PASILIPasserella iliacakettusirkkurävsparv
ZONALBZonotrichia albicollisvalkokurkkusirkkuvitstrupig sparv
CALLAPCalcarius lapponicuslapinsirkkulappsparv
PLENIVPlectrophenax nivalispulmunensnösparv
EMBSPOEmberiza spodocephalaharmaapääsirkkugråhuvad sparv
EMBLEUEmberiza leucocephalosmäntysirkkutallsparv
EMBCIT/EMBLEUEmberiza citrinella / Emberiza leucocephaloskeltasirkku / mäntysirkkugulsparv / tallsparv
EMBLEUXEMBCITEmberiza leucocephalos X Emberiza citrinellaristeymä mäntysirkku X keltasirkkutallsparv X gulsparv
EMBCITEmberiza citrinellakeltasirkkugulsparv
EMBHOREmberiza hortulanapeltosirkkuortolansparv
EMBBUCEmberiza buchananikivikkosirkkubergortolan
EMBCAEEmberiza caesiaruostekurkkusirkkurostsparv
EMBRUSEmberiza rusticapohjansirkkuvidesparv
EMBPUSEmberiza pusillapikkusirkkudvärgsparv
EMBRUS/EMBPUSEmberiza rustica / Emberiza pusillapohjansirkku / pikkusirkkuvidesparv / dvärgsparv
EMBRUTEmberiza rutilakastanjasirkkurödbrun sparv
EMBAUREmberiza aureolakultasirkkugyllensparv
EMBRUS/EMBPUS/EMBAUREmberiza rustica / Emberiza pusilla / Emberiza aureolapohjansirkku / pikkusirkku / kultasirkkuvidesparv / dvärgsparv / gyllensparv
EMBSCHEmberiza schoenicluspajusirkkusävsparv
EMBPALEmberiza pallasipikkupajusirkkudvärgsävsparv
EMBBRUEmberiza brunicepsruskopääsirkkustäppsparv
EMBMELEmberiza melanocephalamustapääsirkkusvarthuvad sparv
EMBBRU/EMBMELEmberiza bruniceps / Emberiza melanocephalaruskopääsirkku / mustapääsirkkustäppsparv / svarthuvad sparv
EMBCALEmberiza calandraharmaasirkkukornsparv
EMBCIOEmberiza cioidesniittysirkkuängssparv
EMBELEEmberiza eleganskultatöyhtösirkkupraktsparv
EMBSPEmberiza spsirkkulajiEmberiza (släktet)
PASCYAPasserina cyaneaindigokardinaaliindigofink
PASAMOPasserina amoenaturkoosikardinaalilazulifink
PASCIRPasserina cirissateenkaarikardinaalipåvefink
IPLIPL (iso pikkulintu)iso pikkulintustor småfågel
KPLKPL (keskikokoinen pikkulintu)keskikokoinen pikkulintumedelstor småfågel
PPLPPL (pieni pikkulintu)pieni pikkulintuliten småfågel
KPL/IPLKPL / IPL (keskikokoinen / iso pikkulintu)keskikokoinen / iso pikkulintumedelstor / stor småfågel
PPL/KPLPPL / KPL (pieni / keskikokoinen pikkulintu)pieni / keskikokoinen pikkulintuliten / medelstor småfågel
PLPL (pikkulintu)pikkulintuob. småfågel
ILAvis magnaiso lintustor fågel
AVISAvislintuob. fågel
XXhybridaristeymäob. hybrid