Valsörarnas fågelstations senaste observationerOstrobothnia

30.9.
Björktrast Valassaarten lintuasema 650 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Gråhäger Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Knipa Valassaarten lintuasema 1660 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Kungsfågelsångare Valassaarten lintuasema 3 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Ladusvala Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Pärluggla 29.-30.9. Valassaarten lintuasema 2 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Salskrake Valassaarten lintuasema 9 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Sidensvans Valassaarten lintuasema 820 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)

29.9.
Alfågel Valassaarten lintuasema 367 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Björktrast Valassaarten lintuasema 4150 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Dvärgbeckasin Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Gråhäger Valassaarten lintuasema 2 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Knipa Valassaarten lintuasema 1260 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Pärluggla 28.-29.9. Valassaarten lintuasema 5 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Salskrake Valassaarten lintuasema 14 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Sidensvans Valassaarten lintuasema 400 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Sjöorre Valassaarten lintuasema 254 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Trana Valassaarten lintuasema 70 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)

28.9.
Björktrast Valassaarten lintuasema 3800 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Bläsand Valassaarten lintuasema 1162 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Bändelkorsnäbb Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Gråhäger Valassaarten lintuasema 2 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Knipa Valassaarten lintuasema 1230 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Kungsfågelsångare Valassaarten lintuasema 2 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Mindre korsnäbb Valassaarten lintuasema 79 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Pärluggla 27.-28.9. Valassaarten lintuasema 5 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Sidensvans Valassaarten lintuasema 520 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Sillgrissla Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Sjöorre Valassaarten lintuasema 395 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Snösiska Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Svartnäbbad islom / vitnäbbad islom Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Tretåig hackspett Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Trädlärka Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)

27.9.
Björktrast Valassaarten lintuasema 750 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Gråhäger Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Hökuggla Valassaarten lintuasema 2 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Knipa Valassaarten lintuasema 2030 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Pilfink Valassaarten lintuasema 5 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Pärluggla 26.-27.9. Valassaarten lintuasema 4 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Sidensvans Valassaarten lintuasema 600 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Trädlärka Valassaarten lintuasema 5 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)

26.9.
Björktrast Valassaarten lintuasema 2730 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Gråhäger Valassaarten lintuasema 2 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Havsörn Valassaarten lintuasema 50 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Hökuggla Valassaarten lintuasema 2 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Pärluggla 25.-26.9. Valassaarten lintuasema 5 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Salskrake Valassaarten lintuasema 5 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Sidensvans Valassaarten lintuasema 740 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Tajgasångare Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)

25.9.
Bläsand Valassaarten lintuasema 654 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Hökuggla Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Mindre hackspett Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Prutgås Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Pärluggla 24.-25.9. Valassaarten lintuasema 14 (Jan Hägg)
Salskrake Valassaarten lintuasema 5 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Svarthakedopping Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)
Tajgasångare Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg, Mats Björklund, Ismo Kreivi, Esko Lehtin...)

24.9.
Dvärgbeckasin Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg)
Hökuggla Valassaarten lintuasema 2 (Jan Hägg)
Jorduggla Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg)
Lärkfalk Valassaaret, lintuasema 1 (Ismo Nousiainen)
Tajgasångare Valassaarten lintuasema 1 (Jan Hägg)

17.9.
Björktrast Valassaaret, lintuasema 50 (Tuija Waren)
Gråsiska Valassaaret, lintuasema 5 (Tuija Waren)
Havsörn Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Koltrast Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Rödhake Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Rödvingetrast Valassaaret, lintuasema 50 (Tuija Waren)
Salskrake Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Smålom Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Storlom Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
Större hackspett Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Större hackspett Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Sångsvan Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
Sädesärla Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Taltrast Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
ängspiplärka Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)

16.9.
Björktrast Valassaaret, lintuasema 100 (Tuija Waren)
Brushane Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Enkelbeckasin Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
Fiskmås Valassaaret, lintuasema 9 (Tuija Waren)
Gråhäger Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Gråsiska Valassaaret, lintuasema 10 (Tuija Waren)
Gråtrut Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Gräsand Valassaaret, lintuasema 130 (Tuija Waren)
Havsörn Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Knipa Valassaaret, lintuasema 150 (Tuija Waren)
Knölsvan Valassaaret, lintuasema 6 (Tuija Waren)
Rödvingetrast Valassaaret, lintuasema 30 (Tuija Waren)
Salskrake Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Skrattmås Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Stare Valassaaret, lintuasema 100 (Tuija Waren)
Stenskvätta Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Sångsvan Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
Sädesärla Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
ängspiplärka Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)

15.9.
Asio (släktet) Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Bergfink Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Björktrast Valassaaret, lintuasema 200 (Tuija Waren)
Blåmes Valassaaret, lintuasema 5 (Tuija Waren)
Bofink Valassaaret, lintuasema 15 (Tuija Waren)
Brushane Valassaaret, lintuasema 8 (Tuija Waren)
Cygnus (släktet) Valassaaret, lintuasema 10 (Tuija Waren)
Enkelbeckasin Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Fiskmås Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
Gluttsnäppa Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
Gråhäger Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Gråsiska Valassaaret, lintuasema 45 (Tuija Waren)
Gråtrut Valassaaret, lintuasema 9 (Tuija Waren)
Gräsand Valassaaret, lintuasema 50 (Tuija Waren)
Grönsiska Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Gulsparv Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Havsörn Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
Knipa Valassaaret, lintuasema 200 (Tuija Waren)
Knölsvan Valassaaret, lintuasema 12 (Tuija Waren)
Korp Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Kricka Valassaaret, lintuasema 50 (Tuija Waren)
Kråka Valassaaret, lintuasema 30 (Tuija Waren)
Rödhake Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Rödvingetrast Valassaaret, lintuasema 100 (Tuija Waren)
Salskrake Valassaaret, lintuasema 28 (Tuija Waren)
Skrattmås Valassaaret, lintuasema 6 (Tuija Waren)
Småskrake Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Spillkråka Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Stare Valassaaret, lintuasema 600 (Tuija Waren)
Storskarv Valassaaret, lintuasema 6 (Tuija Waren)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 7 (Tuija Waren)
Sångsvan Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
Sädesärla Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Sävsparv Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Talgoxe Valassaaret, lintuasema 25 (Tuija Waren)
Taltrast Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Vigg Valassaaret, lintuasema 6 (Tuija Waren)
ängspiplärka Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)

14.9.
Bergfink Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Björktrast Valassaaret, lintuasema 200 (Tuija Waren)
Blåmes Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Bofink Valassaaret, lintuasema 15 (Tuija Waren)
Brushane Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Enkelbeckasin Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Gavia (släktet) Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Gråsiska Valassaaret, lintuasema 60 (Tuija Waren)
Gråtrut Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
Gräsand Valassaaret, lintuasema 42 (Tuija Waren)
Gulsparv Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Havsörn Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Knipa Valassaaret, lintuasema 140 (Tuija Waren)
Knölsvan Valassaaret, lintuasema 12 (Tuija Waren)
Kråka Valassaaret, lintuasema 50 (Tuija Waren)
Kungsfågel Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Ljungpipare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Rödvingetrast Valassaaret, lintuasema 80 (Tuija Waren)
Salskrake Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Småskrake Valassaaret, lintuasema 14 (Tuija Waren)
Stare Valassaaret, lintuasema 500 (Tuija Waren)
Storskarv Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 5 (Tuija Waren)
Större strandpipare Valassaaret, lintuasema 6 (Tuija Waren)
Sädesärla Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Talgoxe Valassaaret, lintuasema 15 (Tuija Waren)
Taltrast Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Tobisgrissla Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
ängspiplärka Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)

13.9.
Björktrast Valassaaret, lintuasema 300 (Tuija Waren)
Bofink Valassaaret, lintuasema 5 (Tuija Waren)
Brushane Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Fiskmås Valassaaret, lintuasema 5 (Tuija Waren)
Gluttsnäppa Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Gråhäger Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Gråsiska Valassaaret, lintuasema 10 (Tuija Waren)
Gråtrut Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Gräsand Valassaaret, lintuasema 50 (Tuija Waren)
Havsörn Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Knipa Valassaaret, lintuasema 70 (Tuija Waren)
Knölsvan Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Korp Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Kricka Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Kråka Valassaaret, lintuasema 25 (Tuija Waren)
Rödhake Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Rödvingetrast Valassaaret, lintuasema 150 (Tuija Waren)
Skrattmås Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Smålom Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Småskrake Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Spillkråka Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Stare Valassaaret, lintuasema 100 (Tuija Waren)
Storlom Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Storskarv Valassaaret, lintuasema 6 (Tuija Waren)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 8 (Tuija Waren)
Större strandpipare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Sångsvan Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Sädesärla Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Sävsparv Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Talgoxe Valassaaret, lintuasema 5 (Tuija Waren)
ängspiplärka Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)

12.9.
Björktrast Valassaaret, lintuasema 200 (Tuija Waren)
Blåmes Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Bofink Valassaaret, lintuasema 5 (Tuija Waren)
Fiskmås Valassaaret, lintuasema 7 (Tuija Waren)
Gråsiska Valassaaret, lintuasema 25 (Tuija Waren)
Gräsand Valassaaret, lintuasema 150 (Tuija Waren)
Grönbena Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Grönsiska Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Gulsparv Valassaaret, lintuasema 5 (Tuija Waren)
Havstrut Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Havsörn Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Knölsvan Valassaaret, lintuasema 8 (Tuija Waren)
Korp Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Kråka Valassaaret, lintuasema 30 (Tuija Waren)
Mindre korsnäbb Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Pärluggla Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Rödvingetrast Valassaaret, lintuasema 70 (Tuija Waren)
Smålom Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Småskrake Valassaaret, lintuasema 9 (Tuija Waren)
Spillkråka Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Stare Valassaaret, lintuasema 400 (Tuija Waren)
Stenskvätta Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Storlom Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Storskarv Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Sädesärla Valassaaret, lintuasema 5 (Tuija Waren)
Talgoxe Valassaaret, lintuasema 15 (Tuija Waren)
Taltrast Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
ängspiplärka Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)

11.9.
Björktrast Valassaaret, lintuasema 50 (Tuija Waren)
Fiskmås Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Gransångare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Gråhäger Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Gråsiska Valassaaret, lintuasema 30 (Tuija Waren)
Gräsand Valassaaret, lintuasema 100 (Tuija Waren)
Gulsparv Valassaaret, lintuasema 10 (Tuija Waren)
Havsörn Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Knölsvan Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Kråka Valassaaret, lintuasema 30 (Tuija Waren)
Kustlabb Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Lärkfalk Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Pärluggla Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Spillkråka Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Stare Valassaaret, lintuasema 300 (Tuija Waren)
Stenskvätta Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 10 (Tuija Waren)
Större strandpipare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Sångsvan Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
Sädesärla Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Talgoxe Valassaaret, lintuasema 5 (Tuija Waren)
Vigg Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
ängspiplärka Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)

10.9.
Björktrast Valassaaret, lintuasema 200 (Tuija Waren, Niclas Fritzén)
Bofink Valassaaret, lintuasema 30 (Tuija Waren, Niclas Fritzén)
Gluttsnäppa Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Gråhäger Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Gulsparv Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren, Niclas Fritzén)
Gärdsmyg Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren, Niclas Fritzén)
Havsörn Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Knipa Valassaaret, lintuasema 330 (Tuija Waren)
Koltrast Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Korp Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén)
Kungsfågel Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén)
Pärluggla Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Rödvingetrast Valassaaret, lintuasema 50 (Tuija Waren, Niclas Fritzén)
Spillkråka Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén)
Stenskvätta Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Storlom Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Större hackspett Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén)
Större strandpipare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén)
Trädkrypare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén)

4.9.
Gärdsmyg Valsörarna, fågelstationen 1 (Niclas Fritzén)
Ladusvala Valsörarna, fågelstationen 1 (Niclas Fritzén)
Salskrake Valsörarna, fågelstationen 1 (Niclas Fritzén)

3.9.
Kricka Valsörarna, fågelstationen 25 (Niclas Fritzén, Erik Owusu-Ansah)
Kricka Valsörarna, fågelstationen 70 (Niclas Fritzén)
Salskrake Valsörarna, fågelstationen 16 (Niclas Fritzén, Erik Owusu-Ansah)

2.9.
Blå kärrhök Valsörarna, fågelstationen 1 (Erik Owusu-Ansah)

1.9.
Bergfink Valsörarna, fågelstationen 9 (Niclas Fritzén)
Blåhake Valsörarna, fågelstationen 1 (Erik Owusu-Ansah)
Gråhäger Valsörarna, fågelstationen 2 (Niclas Fritzén)
Orre Valsörarna, fågelstationen 2 (Niclas Fritzén)
Salskrake Valsörarna, fågelstationen 1 (Niclas Fritzén)
Stenskvätta Valsörarna, fågelstationen 2 (Niclas Fritzén, Erik Owusu-Ansah)
Storskarv Valsörarna, fågelstationen 3 (Niclas Fritzén)

Sivu on tuotettu BirdLife Suomen
Tiira-lintuhavaintojärjestelmän www.tiira.fi avulla.
© BirdLife Suomi ry
Sivu päivitetty 1.10.2022 0:51:01