Valsörarnas fågelstations senaste observationerOstrobothnia

25.4.
Stäpphök Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)

24.4.
Bergfink Valassaaret, lintuasema 4 (Ari Lähteenpää)
Björktrast Valassaaret, lintuasema 24 (Ari Lähteenpää)
Bläsand Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Bofink Valassaaret, lintuasema 60 (Ari Lähteenpää)
Dubbeltrast Valassaaret, lintuasema 176 (Ari Lähteenpää)
Ejder Valassaaret, lintuasema 38 (Ari Lähteenpää)
Enkelbeckasin Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Fiskgjuse Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Fiskmås Valassaaret, lintuasema 30 (Ari Lähteenpää)
Fjällvråk Valassaaret, lintuasema 8 (Ari Lähteenpää)
Gavia (släktet) Valassaaret, lintuasema 4 (Ari Lähteenpää)
Gransångare Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Grågås Valassaaret, lintuasema 12 (Ari Lähteenpää)
Gråhakedopping Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Gråtrut Valassaaret, lintuasema 8 (Ari Lähteenpää)
Gräsand Valassaaret, lintuasema 48 (Ari Lähteenpää)
Grönsiska Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Gulsparv Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Havstrut Valassaaret, lintuasema 4 (Ari Lähteenpää)
Järnsparv Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Kaja Valassaaret, lintuasema 16 (Ari Lähteenpää)
Kanadagås Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Knipa Valassaaret, lintuasema 25 (Ari Lähteenpää)
Knölsvan Valassaaret, lintuasema 3 (Ari Lähteenpää)
Korp Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Kricka Valassaaret, lintuasema 92 (Ari Lähteenpää)
Kråka Valassaaret, lintuasema 16 (Ari Lähteenpää)
Ob. småfågel Valassaaret, lintuasema 150 (Ari Lähteenpää)
Orre Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Pilfink Valassaaret, lintuasema 4 (Ari Lähteenpää)
Ringduva Valassaaret, lintuasema 170 (Ari Lähteenpää)
Rödhake Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Rödvingetrast Valassaaret, lintuasema 30 (Ari Lähteenpää)
Sidensvans Valassaaret, lintuasema 61 (Ari Lähteenpää)
Sjöorre Valassaaret, lintuasema 220 (Ari Lähteenpää)
Skedand Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Skrattmås Valassaaret, lintuasema 24 (Ari Lähteenpää)
Smålom Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Småskrake Valassaaret, lintuasema 17 (Ari Lähteenpää)
Snatterand Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Stare Valassaaret, lintuasema 3 (Ari Lähteenpää)
Stenskvätta Valassaaret, lintuasema 4 (Ari Lähteenpää)
Storlom Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Storskarv Valassaaret, lintuasema 6 (Ari Lähteenpää)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 13 (Ari Lähteenpää)
Storspov Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Stor trast Valassaaret, lintuasema 40 (Ari Lähteenpää)
Strandskata Valassaaret, lintuasema 6 (Ari Lähteenpää)
Stäpphök Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Större hackspett Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Större strandpipare Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Svärta Valassaaret, lintuasema 6 (Ari Lähteenpää)
Sångsvan Valassaaret, lintuasema 3 (Ari Lähteenpää)
Sädesärla Valassaaret, lintuasema 14 (Ari Lähteenpää)
Sävsparv Valassaaret, lintuasema 3 (Ari Lähteenpää)
Talgoxe Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Taltrast Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Tobisgrissla Valassaaret, lintuasema 11 (Ari Lähteenpää)
Tordmule Valassaaret, lintuasema 45 (Ari Lähteenpää)
Tornfalk Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Trana Valassaaret, lintuasema 21 (Ari Lähteenpää)
Vigg Valassaaret, lintuasema 34 (Ari Lähteenpää)
ängspiplärka Valassaaret, lintuasema 30 (Ari Lähteenpää)

23.4.
Bergfink Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Björktrast Valassaaret, lintuasema 19 (Ari Lähteenpää)
Bofink Valassaaret, lintuasema 24 (Ari Lähteenpää)
Buteo (släktet) Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Dubbeltrast Valassaaret, lintuasema 86 (Ari Lähteenpää)
Ejder Valassaaret, lintuasema 27 (Ari Lähteenpää)
Enkelbeckasin Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Fiskmås Valassaaret, lintuasema 30 (Ari Lähteenpää)
Fjällvråk Valassaaret, lintuasema 9 (Ari Lähteenpää)
Gavia (släktet) Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Gransångare Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Grågås Valassaaret, lintuasema 11 (Ari Lähteenpää)
Gråtrut Valassaaret, lintuasema 5 (Ari Lähteenpää)
Gräsand Valassaaret, lintuasema 44 (Ari Lähteenpää)
Grönsiska Valassaaret, lintuasema 18 (Ari Lähteenpää)
Gulsparv Valassaaret, lintuasema 3 (Ari Lähteenpää)
Havstrut Valassaaret, lintuasema 4 (Ari Lähteenpää)
Kaja Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Knipa Valassaaret, lintuasema 30 (Ari Lähteenpää)
Kricka Valassaaret, lintuasema 66 (Ari Lähteenpää)
Kråka Valassaaret, lintuasema 29 (Ari Lähteenpää)
Kustlabb Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Ladusvala Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Liten trast Valassaaret, lintuasema 5 (Ari Lähteenpää)
Pilfink Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Ringduva Valassaaret, lintuasema 160 (Ari Lähteenpää)
Rödhake Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Salskrake Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Sidensvans Valassaaret, lintuasema 11 (Ari Lähteenpää)
Sjöorre Valassaaret, lintuasema 341 (Ari Lähteenpää)
Skrattmås Valassaaret, lintuasema 30 (Ari Lähteenpää)
Smålom Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Småskrake Valassaaret, lintuasema 21 (Ari Lähteenpää)
Stare Valassaaret, lintuasema 7 (Ari Lähteenpää)
Steglits Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Stenskvätta Valassaaret, lintuasema 4 (Ari Lähteenpää)
Stjärtand Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Storlom Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 20 (Ari Lähteenpää)
Storspov Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Stor trast Valassaaret, lintuasema 65 (Ari Lähteenpää)
Strandskata Valassaaret, lintuasema 3 (Ari Lähteenpää)
Stäpphök Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Svärta Valassaaret, lintuasema 10 (Ari Lähteenpää)
Sångsvan Valassaaret, lintuasema 8 (Ari Lähteenpää)
Sädesärla Valassaaret, lintuasema 9 (Ari Lähteenpää)
Sävsparv Valassaaret, lintuasema 5 (Ari Lähteenpää)
Tobisgrissla Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää)
Tofsvipa Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Tordmule Valassaaret, lintuasema 12 (Ari Lähteenpää)
Tornfalk Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää)
Trana Valassaaret, lintuasema 6 (Ari Lähteenpää)
Vigg Valassaaret, lintuasema 30 (Ari Lähteenpää)
ängspiplärka Valassaaret, lintuasema 20 (Ari Lähteenpää)

22.4.
Asio (släktet) Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Bergfink Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Björktrast Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Blå kärrhök Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Blåmes Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Bofink Valassaaret, lintuasema 5 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Dubbeltrast Valassaaret, lintuasema 35 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Ejder Valassaaret, lintuasema 4 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Enkelbeckasin Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Fiskmås Valassaaret, lintuasema 20 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Fjällvråk Valassaaret, lintuasema 9 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Grågås Valassaaret, lintuasema 12 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Gråtrut Valassaaret, lintuasema 5 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Gräsand Valassaaret, lintuasema 15 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Grönsiska Valassaaret, lintuasema 5 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Gulsparv Valassaaret, lintuasema 3 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Havstrut Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Kaja Valassaaret, lintuasema 7 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Knipa Valassaaret, lintuasema 40 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Knölsvan Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Koltrast Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Korp Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Kricka Valassaaret, lintuasema 14 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Kråka Valassaaret, lintuasema 12 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Lappsparv Valassaaret, lintuasema 4 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Pilfink Valassaaret, lintuasema 4 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Ringduva Valassaaret, lintuasema 11 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Rödhake Valassaaret, lintuasema 5 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Rödvingetrast Valassaaret, lintuasema 20 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Sidensvans Valassaaret, lintuasema 52 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Skogssnäppa Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Skrattmås Valassaaret, lintuasema 10 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Smålom Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Småskrake Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Sparvhök Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Stare Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Stenfalk Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Stenskvätta Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Stjärtand Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Storlom Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Storskarv Valassaaret, lintuasema 20 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 12 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Storspov Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Strandskata Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Sångsvan Valassaaret, lintuasema 2 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Sädesärla Valassaaret, lintuasema 9 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Talgoxe Valassaaret, lintuasema 7 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Tobisgrissla Valassaaret, lintuasema 1 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Tornfalk Valassaaret, lintuasema 3 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Trana Valassaaret, lintuasema 154 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Varfågel Valassaaret, lintuasema 4 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
Vigg Valassaaret, lintuasema 4 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)
ängspiplärka Valassaaret, lintuasema 30 (Ari Lähteenpää, Niclas Fritzen)

Sivu on tuotettu BirdLife Suomen
Tiira-lintuhavaintojärjestelmän www.tiira.fi avulla.
© BirdLife Suomi ry
Sivu päivitetty 26.4.2019 0:51:03