Valsörarnas fĺgelstations senaste observationerOstrobothnia

9.4.
Alfĺgel Valassaaret, lintuasema 4 (William Velmala)
Blĺmes Valassaaret, lintuasema 4 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Bofink Valassaaret, lintuasema 15 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Ejder Valassaaret, lintuasema 24 (William Velmala)
Fiskmĺs Valassaaret, lintuasema 129 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Grĺgĺs Valassaaret, lintuasema 8 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Grĺtrut Valassaaret, lintuasema 29 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Gräsand Valassaaret, lintuasema 27 (William Velmala)
Grönfink Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Grönsiska Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Gulsparv Valassaaret, lintuasema 3 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Havstrut Valassaaret, lintuasema 5 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Kanadagĺs Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Knipa Valassaaret, lintuasema 44 (William Velmala)
Knölsvan Valassaaret, lintuasema 8 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Krĺka Valassaaret, lintuasema 18 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Ringduva Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Sidensvans Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Silltrut Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Sjöorre Valassaaret, lintuasema 38 (William Velmala)
Skrattmĺs Valassaaret, lintuasema 15 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Smĺskrake Valassaaret, lintuasema 13 (William Velmala)
Snösparv Valassaaret, lintuasema 15 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Stare Valassaaret, lintuasema 4 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Stenfalk Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Storskarv Valassaaret, lintuasema 9 (William Velmala)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 41 (William Velmala)
Svärta Valassaaret, lintuasema 7 (William Velmala)
Sĺngsvan Valassaaret, lintuasema 7 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Sävsparv Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Talgoxe Valassaaret, lintuasema 11 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Tobisgrissla Valassaaret, lintuasema 11 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Tofsvipa Valassaaret, lintuasema 18 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Tordmule Valassaaret, lintuasema 131 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Trana Valassaaret, lintuasema 9 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Vinterhämpling Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)

8.4.
Bergfink Valassaaret, lintuasema 6 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Blĺmes Valassaaret, lintuasema 7 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Bofink Valassaaret, lintuasema 76 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Domherre Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Ejder Valassaaret, lintuasema 3 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Fiskmĺs Valassaaret, lintuasema 11 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Fjällvrĺk Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Grĺgĺs Valassaaret, lintuasema 9 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Grĺsiska Valassaaret, lintuasema 32 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Grĺtrut Valassaaret, lintuasema 17 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Gräsand Valassaaret, lintuasema 14 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Grönfink Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Grönsiska Valassaaret, lintuasema 21 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Gulsparv Valassaaret, lintuasema 5 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Havstrut Valassaaret, lintuasema 3 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Hämpling Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Järnsparv Valassaaret, lintuasema 3 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Knipa Valassaaret, lintuasema 55 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Knölsvan Valassaaret, lintuasema 4 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Koltrast Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Korp Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Krĺka Valassaaret, lintuasema 33 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Ormvrĺk Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Pilfink Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Pilgrimsfalk Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Ringduva Valassaaret, lintuasema 6 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Sjöorre Valassaaret, lintuasema 8 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Skata Valassaaret, lintuasema 14 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Skrattmĺs Valassaaret, lintuasema 6 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Skärpiplärka Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Snösparv Valassaaret, lintuasema 13 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Stare Valassaaret, lintuasema 6 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 21 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Större hackspett Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Sĺnglärka Valassaaret, lintuasema 3 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Sĺngsvan Valassaaret, lintuasema 7 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Sävsparv Valassaaret, lintuasema 4 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Talgoxe Valassaaret, lintuasema 16 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Tamduva Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Tobisgrissla Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Tofsvipa Valassaaret, lintuasema 33 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Tordmule Valassaaret, lintuasema 49 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Trana Valassaaret, lintuasema 5 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Tretĺig mĺs Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)
Trädkrypare Valassaaret, lintuasema 6 (William Velmala, Sannakajsa Velmala)

7.4.
Blĺmes Valassaaret, lintuasema 8 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Bofink Valassaaret, lintuasema 4 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Domherre Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Ejder Valassaaret, lintuasema 31 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Fiskmĺs Valassaaret, lintuasema 14 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Fjällvrĺk Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Grĺgĺs Valassaaret, lintuasema 3 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Grĺsiska Valassaaret, lintuasema 6 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Grĺtrut Valassaaret, lintuasema 35 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Gräsand Valassaaret, lintuasema 10 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Grönfink Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Gulsparv Valassaaret, lintuasema 4 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Havstrut Valassaaret, lintuasema 3 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Hämpling Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Knipa Valassaaret, lintuasema 50 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Knölsvan Valassaaret, lintuasema 8 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Koltrast Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Krĺka Valassaaret, lintuasema 25 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Kungsfĺgel Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Mindre korsnäbb Valassaaret, lintuasema 18 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Morkulla Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Ringduva Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Sidensvans Valassaaret, lintuasema 35 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Silltrut Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Sjöorre Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Skrattmĺs Valassaaret, lintuasema 6 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Skärpiplärka Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Snösparv Valassaaret, lintuasema 9 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Stare Valassaaret, lintuasema 4 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Storskarv Valassaaret, lintuasema 4 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 25 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Svärta Valassaaret, lintuasema 3 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Sĺnglärka Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Sädesärla Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Talgoxe Valassaaret, lintuasema 24 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Tobisgrissla Valassaaret, lintuasema 6 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Tordmule Valassaaret, lintuasema 29 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Trana Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)

6.4.
Alfĺgel Valassaaret, lintuasema 5 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Bergfink Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Blĺmes Valassaaret, lintuasema 15 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Bofink Valassaaret, lintuasema 15 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Ejder Valassaaret, lintuasema 18 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Fiskmĺs Valassaaret, lintuasema 10 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Grĺgĺs Valassaaret, lintuasema 7 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Grĺsiska Valassaaret, lintuasema 6 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Grĺtrut Valassaaret, lintuasema 30 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Gräsand Valassaaret, lintuasema 7 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Grönfink Valassaaret, lintuasema 7 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Grönsiska Valassaaret, lintuasema 3 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Gulsparv Valassaaret, lintuasema 8 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Havstrut Valassaaret, lintuasema 4 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Hämpling Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Kaja Valassaaret, lintuasema 6 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Knipa Valassaaret, lintuasema 80 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Knölsvan Valassaaret, lintuasema 8 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Koltrast Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Korp Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Krĺka Valassaaret, lintuasema 35 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Kungsfĺgel Valassaaret, lintuasema 4 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Mindre korsnäbb / större korsnäbb Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Morkulla Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Orre Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Pärluggla Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala)
Ringduva Valassaaret, lintuasema 20 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Rödvingetrast Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Sidensvans Valassaaret, lintuasema 20 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Skata Valassaaret, lintuasema 3 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Skrattmĺs Valassaaret, lintuasema 4 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Skärpiplärka Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Smĺskrake Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Snösparv Valassaaret, lintuasema 100 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Spillkrĺka Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Stare Valassaaret, lintuasema 13 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Steglits Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Stenfalk Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Storlom Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Storskarv Valassaaret, lintuasema 28 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 20 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Svärta Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Sĺnglärka Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Sĺngsvan Valassaaret, lintuasema 3 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Sävsparv Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Talgoxe Valassaaret, lintuasema 25 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Tobisgrissla Valassaaret, lintuasema 18 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Tordmule Valassaaret, lintuasema 23 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Trana Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
ängspiplärka Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)

5.4.
Fiskmĺs Valassaaret, lintuasema 20 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Grĺgĺs Valassaaret, lintuasema 3 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Grĺtrut Valassaaret, lintuasema 50 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Gräsand Valassaaret, lintuasema 6 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Gulsparv Valassaaret, lintuasema 3 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Havstrut Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Knipa Valassaaret, lintuasema 60 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Knölsvan Valassaaret, lintuasema 8 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Koltrast Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Korp Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Krĺka Valassaaret, lintuasema 36 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Mindre korsnäbb Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Morkulla Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Ringduva Valassaaret, lintuasema 2 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Skrattmĺs Valassaaret, lintuasema 5 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Sparvhök Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Stare Valassaaret, lintuasema 6 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Stenfalk Valassaaret, lintuasema 1 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 15 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Sĺngsvan Valassaaret, lintuasema 4 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Talgoxe Valassaaret, lintuasema 5 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Tobisgrissla Valassaaret, lintuasema 21 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)
Trana Valassaaret, lintuasema 6 (William Velmala, Niclas Fritzén, Sannakajsa Velmal...)

Sivu on tuotettu BirdLife Suomen
Tiira-lintuhavaintojärjestelmän www.tiira.fi avulla.
© BirdLife Suomi ry
Sivu päivitetty 11.4.2021 10:51:02