Valsörarnas fågelstations senaste observationerOstrobothnia

29.5.
Härmsångare Valassaaret, lintuasema 1 (Christer Hangelin)
Näktergal Valassaaret, lintuasema 1 (Christer Hangelin)
Snatterand Valassaaret, lintuasema 1 (Christer Hangelin)
årta Valassaaret, lintuasema 2 (Christer Hangelin)

28.5.
Härmsångare Valassaaret, lintuasema 1 (Christer Hangelin)
Jorduggla Valassaaret, lintuasema 1 (Christer Hangelin)

27.5.
Härmsångare Valassaaret, lintuasema 1 (Christer Hangelin)
Sillgrissla Valassaaret, Lintuaseman staijilava 1 (Christer Hangelin)
årta Äbbskäret 2 (Jani Vastamäki)

22.5.
Prutgås Valsörarna, fågelstationen 3 (Niclas Fritzén, Erik Isakson, Anette Bäck)
Smalnäbbad simsnäppa Valsörarnas fågelstation, Östra Älgkallan 3 (Niclas Fritzén, Erik Isakson, Anette Bäck)

21.5.
Brun glada Valassaaret 1 (Jan Almark, Lundberg C-A, Almark Leif)

19.5.
Kustlabb Valassaaret, lintuasema 10 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Mosnäppa Valassaaret, lintuasema 13 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Ringtrast Valassaaret, lintuasema 1 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Sidensvans Valassaaret, lintuasema 2 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Sillgrissla Valassaaret, lintuasema 1 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Sjöorre Valassaaret, lintuasema 26800 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Svärta Valassaaret, lintuasema 1430 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)

18.5.
Gavia (släktet) Valassaaret, lintuasema 548 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Lövsångare Valassaaret, lintuasema 70 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Sjöorre Valassaaret, lintuasema 76500 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Svartnäbbad islom / vitnäbbad islom Valassaaret, lintuasema 1 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Svärta Valassaaret, lintuasema 3400 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
ärtsångare Valassaaret, lintuasema 21 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)

17.5.
Blåhake Valassaaret, lintuasema 1 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Storskrake Valassaaret, lintuasema 320 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Videsparv Valassaaret, lintuasema 1 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)

16.5.
Blåhake Valassaaret, lintuasema 1 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Grå flugsnappare Valassaaret, lintuasema 4 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Gök Valassaaret, lintuasema 2 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Lövsångare Valassaaret, lintuasema 76 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Rosenfink Valassaaret, lintuasema 2 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Smålom Valassaaret, lintuasema 87 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Storlom Valassaaret, lintuasema 115 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Törnsångare Valassaaret, lintuasema 1 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Vitnäbbad islom Valassaaret, lintuasema 1 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
ärtsångare Valassaaret, lintuasema 15 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)

15.5.
Biätare Valassaaret, lintuasema 1 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Prutgås Valassaaret, lintuasema 35 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Ringduva Valassaaret, lintuasema 468 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Rosenfink Valassaaret, lintuasema 1 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Sjöorre Valassaaret, lintuasema 21200 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Svärta Valassaaret, lintuasema 1680 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)

14.5.
Blåhake Valassaaret, lintuasema 3 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Gråhäger Valassaaret, lintuasema 1 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Lövsångare Valassaaret, lintuasema 84 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Ringduva Valassaaret, lintuasema 323 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Sidensvans Valassaaret, lintuasema 18 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
Sjöorre Valassaaret, lintuasema 5580 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)
årta Valassaaret, lintuasema 2 (Mats Björklund, Leo Saarijärvi)

11.5.
Alfågel Valsörarna 20 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Björktrast Valsörarna 50 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Blåmes Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Bläsand Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Bofink Valsörarna 10 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Brun kärrhök Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Buskskvätta Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Dubbeltrast Valsörarna 4 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Dvärgmås Valsörarna 2 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Ejder Valsörarna 56 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Ejder Valsörarna 56 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Enkelbeckasin Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Fiskgjuse Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Fiskmås Valsörarna 31 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Fisktärna / silvertärna Valsörarna 101 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Fjällvråk Valsörarna 2 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Gluttsnäppa Valsörarna 2 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Gransångare Valsörarna 2 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Grå flugsnappare Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Grågås Valsörarna 7 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Gråhakedopping Valsörarna 3 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Gråtrut Valsörarna 16 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Gräsand Valsörarna 7 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Grönbena Valsörarna 12 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Grönfink Valsörarna 3 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Grönsiska Valsörarna 10 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Gulsparv Valsörarna 4 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Gulärla Valsörarna 10 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Gärdsmyg Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Havstrut Valsörarna 3 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Hussvala Valsörarna 9 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Kaja Valsörarna 5 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Knipa Valsörarna 60 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Knölsvan Valsörarna 2 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Koltrast Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Korp Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Kricka Valsörarna 4 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Kråka Valsörarna 4 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Kungsfågel Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Kustlabb Valsörarna 7 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Ladusvala Valsörarna 3 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Ljungpipare Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Lärkfalk Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Lövsångare Valsörarna 4 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Melanitta (släktet) Valsörarna 175 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Ringduva Valsörarna 3 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Rödbena Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Rödhake Valsörarna 2 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Rödstjärt Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Sidensvans Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Silltrut Valsörarna 2 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Sjöorre Valsörarna 25290 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Skedand Valsörarna 2 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Skogssnäppa Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Skrattmås Valsörarna 17 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Skräntärna Valsörarna 2 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Smålom Valsörarna 24 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Småskrake Valsörarna 16 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Småspov Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Snösparv Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Sparvhök Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Stare Valsörarna 7 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Stenskvätta Valsörarna 3 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Storlom Valsörarna 220 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Storskarv Valsörarna 22 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Storskrake Valsörarna 40 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Storspov Valsörarna 2 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Strandskata Valsörarna 3 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Större hackspett Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Svarthätta Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Svartsnäppa Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Svärta Valsörarna 157 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Sångsvan Valsörarna 7 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Sädesärla Valsörarna 5 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Sävsparv Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Talgoxe Valsörarna 5 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Taltrast Valsörarna 3 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Tobisgrissla Valsörarna 21 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Tordmule Valsörarna 88 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Tornfalk Valsörarna 1 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Trana Valsörarna 5 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Trädpiplärka Valsörarna 3 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Vigg Valsörarna 50 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Vigg Valsörarna 50 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
Vitkindad gås Valsörarna 3 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
ängspiplärka Valsörarna 2 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)
ärtsångare Valsörarna 2 (Kurt Taxell, Helge Wikström, Karri Jutila)

10.5.
Ejder Valsörarna, fågelstationen 55 (Niclas Fritzén)
Gavia (släktet) Valsörarna, fågelstationen 21 (Niclas Fritzén)
Sidensvans Valsörarna, fågelstationen 5 (Niclas Fritzén)
Sjöorre Valsörarna, fågelstationen 968 (Niclas Fritzén)
Smålom Valsörarna, fågelstationen 6 (Niclas Fritzén)
Storlom Valsörarna, fågelstationen 1 (Niclas Fritzén)
Svärta Valsörarna, fågelstationen 44 (Niclas Fritzén)
Tordmule Valsörarna, fågelstationen 9 (Niclas Fritzén)
Vitkindad gås Valsörarna, fågelstationen 20 (Niclas Fritzén)
ärtsångare Valsörarna, fågelstationen 1 (Niclas Fritzén)

9.5.
Bläsand Valassaaret, lintuasema 5 (Tuija Waren)
Dubbeltrast Valassaaret, lintuasema 8 (Tuija Waren)
Dvärgmås Valassaaret, lintuasema 20 (Tuija Waren)
Ejder Valassaaret, lintuasema 155 (Tuija Waren)
Fiskgjuse Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Fjällvråk Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Gluttsnäppa Valassaaret, lintuasema 10 (Tuija Waren)
Gluttsnäppa Valsörarna, fågelstationen 15 (Niclas Fritzén)
Gransångare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Gråhakedopping Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Grönbena Valassaaret, lintuasema 7 (Tuija Waren)
Hussvala Valassaaret, lintuasema 11 (Tuija Waren)
Kråka Valassaaret, lintuasema 50 (Tuija Waren)
Ladusvala Valassaaret, lintuasema 8 (Tuija Waren)
Ljungpipare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Rödhake Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Sjöorre Valassaaret, lintuasema 543 (Tuija Waren)
Skedand Valassaaret, lintuasema 9 (Tuija Waren)
Skräntärna Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Smålom Valassaaret, lintuasema 6 (Tuija Waren)
Småspov Valassaaret, lintuasema 7 (Tuija Waren)
Sparvhök Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Storlom Valassaaret, lintuasema 10 (Tuija Waren)
Svartsnäppa Valassaaret, lintuasema 15 (Tuija Waren)
Svärta Valassaaret, lintuasema 31 (Tuija Waren)
Tobisgrissla Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
Tordmule Valassaaret, lintuasema 9 (Tuija Waren)
Tornfalk Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Vigg Valassaaret, lintuasema 12 (Tuija Waren)
Vitkindad gås Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
årta Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)

8.5.
Alfågel Valassaaret, lintuasema 10 (Tuija Waren)
Bläsand Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
Dubbeltrast Valassaaret, lintuasema 15 (Tuija Waren)
Dvärgmås Valassaaret, lintuasema 13 (Tuija Waren)
Ejder Valassaaret, lintuasema 90 (Tuija Waren)
Enkelbeckasin Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Fisktärna Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Fjällvråk Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Gluttsnäppa Valassaaret, lintuasema 9 (Tuija Waren)
Gransångare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Grönbena Valassaaret, lintuasema 5 (Tuija Waren)
Hussvala Valassaaret, lintuasema 6 (Tuija Waren)
Kustlabb Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Ladusvala Valassaaret, lintuasema 6 (Tuija Waren)
Ljungpipare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Lövsångare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Pilfink Valassaaret, lintuasema 10 (Tuija Waren)
Rödstjärt Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Sidensvans Valassaaret, lintuasema 76 (Tuija Waren)
Silvertärna Valassaaret, lintuasema 10 (Tuija Waren)
Sjöorre Valassaaret, lintuasema 402 (Tuija Waren)
Skedand Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Skräntärna Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Smålom Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
Småspov Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Sparvhök Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Sparvhök Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Storlom Valassaaret, lintuasema 11 (Tuija Waren)
Svartvit flugsnappare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Svärta Valassaaret, lintuasema 17 (Tuija Waren)
Tobisgrissla Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Tofsvipa Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)
Tordmule Valassaaret, lintuasema 10 (Tuija Waren)
Tornfalk Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Vigg Valassaaret, lintuasema 35 (Tuija Waren)
ärtsångare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)

7.5.
Alfågel Valassaaret, lintuasema 9 (Tuija Waren)
Dubbeltrast Valassaaret, lintuasema 20 (Tuija Waren)
Dvärgmås Valassaaret, lintuasema 7 (Tuija Waren)
Ejder Valassaaret, lintuasema 197 (Tuija Waren)
Fiskgjuse Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Fjällvråk Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Gluttsnäppa Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Grönbena Valassaaret, lintuasema 9 (Tuija Waren)
Hussvala Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Ladusvala Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Ljungpipare Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren)
Lövsångare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Ringduva Valassaaret, lintuasema 264 (Tuija Waren)
Rödstjärt Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Sidensvans Valassaaret, lintuasema 50 (Tuija Waren)
Silvertärna Valassaaret, lintuasema 40 (Tuija Waren)
Sjöorre Valassaaret, lintuasema 702 (Tuija Waren)
Skogssnäppa Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Smålom Valassaaret, lintuasema 4 (Tuija Waren)
Småskrake Valassaaret, lintuasema 40 (Tuija Waren)
Sparvhök Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Storlom Valassaaret, lintuasema 17 (Tuija Waren)
Svartsnäppa Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
Tobisgrissla Valassaaret, lintuasema 6 (Tuija Waren)
Tordmule Valassaaret, lintuasema 56 (Tuija Waren)
Tornfalk Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren)
årta Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren)

6.5.
Brun kärrhök Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Drillsnäppa Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Dvärgmås Valassaaret, lintuasema 22 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Ejder Valassaaret, lintuasema 219 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Enkelbeckasin Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Fiskgjuse Valassaaret, lintuasema 5 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Fjällvråk Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Gluttsnäppa Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Gransångare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Gråhakedopping Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Grönbena Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Göktyta Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Hämpling Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Kustlabb Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Ladusvala Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Lövsångare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Pilfink Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Pilfink Valassaaret, lintuasema 3 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Ringduva Valassaaret, lintuasema 317 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Rödbena Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Sjöorre Valassaaret, lintuasema 913 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Småskrake Valassaaret, lintuasema 51 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Snatterand Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Sparvhök Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Steglits Valassaaret, lintuasema 2 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Storlom Valassaaret, lintuasema 50 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Större strandpipare Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Svartsnäppa Valassaaret, lintuasema 6 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Svärta Valassaaret, lintuasema 34 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Tobisgrissla Valassaaret, lintuasema 5 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Tofsvipa Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Tordmule Valassaaret, lintuasema 387 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Tornfalk Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Trädlärka Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)
Videsparv / dvärgsparv Valassaaret, lintuasema 1 (Tuija Waren, Niclas Fritzén, Håkan Johansson, Pekk...)

5.5.
Alfågel Valsörarna 12 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Bergand Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Bläsand Valsörarna 4 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Bredstjärtad labb / kustlabb Valsörarna 4 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Dvärgmås Valsörarna 5 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Ejder Valsörarna 30 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Fiskgjuse Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Gavia (släktet) Valsörarna 65 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Gluttsnäppa Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Järnsparv Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Knipa Valsörarna 11 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Knölsvan Valsörarna 5 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Kungsörn Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Ljungpipare Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Ringduva Valsörarna 33 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Ringtrast Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Rödbena Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Sidensvans Valsörarna 40 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Sjöorre Valsörarna 46 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Skräntärna Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Smålom Valsörarna 27 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Småskrake Valsörarna 29 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Småspov Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Sparvhök Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Storlom Valsörarna 46 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Storskarv Valsörarna 40 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Storskrake Valsörarna 78 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Storspov Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Svärta Valsörarna 30 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Tobisgrissla Valsörarna 3 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Tofsvipa Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Tordmule Valsörarna 111 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Tornfalk Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Trana Valsörarna 3 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Trädpiplärka Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Vigg Valsörarna 9 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Vitnäbbad islom Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
ängspiplärka Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)

4.5.
Bergfink Valsörarna 6 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Dubbeltrast Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Dvärgmås Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Ejder Valsörarna 16 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Enkelbeckasin Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Fiskgjuse Valsörarna 5 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Fjällvråk Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Gluttsnäppa Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Grågås Valsörarna 3 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Gråsiska Valsörarna 12 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Grönsiska Valsörarna 144 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Järnsparv Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Knipa Valsörarna 21 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Knölsvan Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Ob. vråk Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Ringduva Valsörarna 41 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Rödbena Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Sidensvans Valsörarna 35 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Sjöorre Valsörarna 23 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Smålom Valsörarna 5 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Smålom Valsörarna 53 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Sparvhök Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Stare Valsörarna 4 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Stenknäck Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Storlom Valsörarna 4 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Storlom Valsörarna 5 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Större hackspett Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Svärta Valsörarna 5 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Sångsvan Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Sädesärla Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Sävsparv Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Tobisgrissla Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Tordmule Valsörarna 46 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Tornfalk Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Trana Valsörarna 7 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Trädpiplärka Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Videsparv Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Vigg Valsörarna 6 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)

3.5.
Bergfink Valsörarna 23 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Bläsand Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Bofink Valsörarna 32 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Dubbeltrast Valsörarna 11 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Dvärgmås Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Ejder Valsörarna 26 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Fjällvråk Valsörarna 4 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Gluttsnäppa Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Grönsiska Valsörarna 97 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Kaja Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Kanadagås Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Knipa Valsörarna 37 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Korp Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Kricka Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Lärkfalk Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Ringduva Valsörarna 96 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Rödbena Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Sidensvans Valsörarna 10 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Sjöorre Valsörarna 92 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Skogssnäppa Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Smålom Valsörarna 9 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Smålom Valsörarna 38 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Smålom Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Stenfalk Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Storlom Valsörarna 34 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Större hackspett Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Svärta Valsörarna 14 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Sädesärla Valsörarna 7 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Sävsparv Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Taltrast Valsörarna 5 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Tobisgrissla Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Tordmule Valsörarna 218 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Vigg Valsörarna 10 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
Vitnäbbad islom Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)
ängspiplärka Valsörarna 35 (Håkan Johansson, Niclas Fritzén, Ismo Kreivi, Gunn...)

2.5.
Bläsand Valsörarna 3 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Brun glada Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Ejder Valsörarna 64 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Gråsiska Valsörarna 31 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Grönsiska Valsörarna 31 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Kaja Valsörarna 28 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Korp Valsörarna 4 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Kustlabb Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Ljungpipare Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Pilfink Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Ringduva Valsörarna 47 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Sidensvans Valsörarna 20 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Sjöorre Valsörarna 216 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Skräntärna Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Smålom Valsörarna 11 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Smålom Valsörarna 33 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Stare Valsörarna 4 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Storlom Valsörarna 17 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Storlom Valsörarna 29 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Storskarv Valsörarna 16 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Storspov Valsörarna 3 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Svärta Valsörarna 27 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Sävsparv Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Tobisgrissla Valsörarna 5 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Tordmule Valsörarna 303 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Trädpiplärka Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)

1.5.
Blå kärrhök Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Dvärgmås Valsörarna 3 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Ejder Valsörarna 97 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Fiskgjuse Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Gluttsnäppa Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Gräsand Valsörarna 6 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Järnsparv Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Kaja Valsörarna 35 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Kungsfågel Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Kustlabb Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Pilfink Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Ringduva Valsörarna 72 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Rödbena Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Sjöorre Valsörarna 165 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Skedand Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Smålom Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Småskrake Valsörarna 24 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Sparvhök Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Storlom Valsörarna 7 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Storskarv Valsörarna 101 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Storskrake Valsörarna 16 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Svärta Valsörarna 65 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Sädgås Valsörarna 10 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Sävsparv Valsörarna 4 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Tobisgrissla Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Tordmule Valsörarna 361 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Tornfalk Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Varfågel Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)

30.4.
Blå kärrhök Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Brun glada Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Dubbeltrast Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Ejder Valsörarna 18 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Havstrut Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Hornuggla Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Kaja Valsörarna 50 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Kanadagås Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Kricka Valsörarna 7 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Lövsångare Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Ringtrast Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Rödbena Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Sjöorre Valsörarna 20 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Skärpiplärka Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Sparvhök Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Stenskvätta Valsörarna 2 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Storlom Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Storspov Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Strandskata Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Svärta Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Sävsparv Valsörarna 3 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Tobisgrissla Valsörarna 5 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Tordmule Valsörarna 3 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Tornfalk Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
Varfågel Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)
ängspiplärka Valsörarna 7 (Håkan Johansson, Ismo Kreivi, Gunnar Stara)

29.4.
Brun glada Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Ejder Valsörarna 3 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Enkelbeckasin Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Fjällvråk Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Kustlabb Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Tobisgrissla Valsörarna 10 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Tornfalk Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
Varfågel Valsörarna 1 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)
ängspiplärka Valsörarna 5 (Håkan Johansson, Gunnar Stara)

Sivu on tuotettu BirdLife Suomen
Tiira-lintuhavaintojärjestelmän www.tiira.fi avulla.
© BirdLife Suomi ry
Sivu päivitetty 29.5.2023 18:51:02