Kirjaa linnun tarkka paikka


Linnun paikka on erittäin tärkeä osa lintuhavaintoa. Se on erityisen tärkeää kirjata pesintään viittaavista havainnoista, mutta paikkatieto on arvokasta myös muutonaikaisista levähtäjistä.

Linnun tarkan paikan avulla saamme tietoa tärkeistä pesimä- ja levähdyskohteista ja näin pystymme paremmin edistämään lintupaikkojen säilymistä ja suojelua.

Tärkeintä on kirjata linnun paikka uhanalaisten, silmälläpidettävien ja harvalukuisten lajien havainnoista sekä suurista kerääntymistä.

Linnun paikan voi Tiirassa laittaa vain karttakäyttöliittymän (Hae paikka kartalta) avulla valitsemalla työkalurivistä oikeanpuoleisimman lintua muistuttavan ikonin ja tämän jälkeen klikkaamalla kartasta oikeaa kohtaa.

Vakioretkikohteilla kannattaa käyttää paikkalistaa (Hae paikka listalta) ja valita sieltä ensin oma tai yhdistyksen nimeämä havainnointipaikka ja vasta tämän jälkeen klikata ”Hae paikka kartalta”. Näin pääset suoraan laittamaan linnun paikantarkkamittakaavaiselle kartalle.

Havainnoijan paikan kirjaaminen ei yleensä riitä linnun paikan yksilöimiseksi. Lintu/linnut voivat olla jopa kilometrien päässä kaukoputkella niitä tarkkailevasta havainnoijasta. Muista, että tahallinen väärän paikan kirjaaminen on Tiiran käyttöoikeussopimuksenvastaista. Väärä paikkatieto voi johtaa monenlaisiin ongelmiin yhdistysten käyttäessä aineistoa. Jos et ole varma sijainnista, tuo havainnon lisätiedoissa esiin, ettei havaintopaikka ole tarkka.

<< Takaisin etusivulle