Ilmoita nauru- ja pikkulokit


BirdLife Suomen vuoden 2008 seurantalajit ovat naurulokki ja pikkulokki. Tavoitteena on selvittää parimäärät mahdollisimman monesta naurulokki- ja pikkulokkiyhdyskunnasta ja koota tiedot naurulokin ja pikkulokin tärkeistä muutonaikaisista kerääntymispaikoista.

BirdLife Suomi on kiinnostunut kaikista naurulokki- ja pikkulokkitiedoista. Havainnot kannattaa ilmoittaa Tiiraan. Myös vanhemmat tiedot ovat tervetulleita, sillä ne paljastavat arvokasta tietoa kannanmuutoksista.

Tärkeimmät tiedot ovat päivämäärä, tarkka paikka, yksilömäärä tai parimäärä, havainnoija sekä maininta siitä, olivatko linnut pesiviä. Muita tietoja voi kirjoittaa Tiiran havaintojentallennussivun lisätietoja-riville.

Miten parimäärä lasketaan

Naurulokin ja pikkulokin parimäärät voidaan selvittää laskemalla munapesät, hautovat emot tai kaikki pesimäpaikalla oleskelevat pesimäpukuiset linnut toukokuussa tai kesäkuun alkupuolella. Pesät tai emolinnut lasketaan mieluiten haudontakauden loppupuolella, jolloin mahdollisimman moni pari on aloittanut pesinnän.

Hautovia emoja laskettaessa on syytä varoa laskemasta mukaan pesien lähellä vartioivia lintuja, jotka yleensä seisovat tai makaavat pesän vierellä. Emot lasketaan hyvästä tähystyspaikasta, jolloin vältytään siltä, että lintuja ei jää kasvillisuuden tai muiden esteiden katveeseen. Munapesien laskemisen voi tehdä ainoastaan siihen erikoistuneet henkilöt. Kuka tahansa ei saa rantautua koloniaan.

Silloin kun hautovien emojen laskeminen ei onnistu, pyritään laskemaan kaikki pesimäpaikalla oleskelevat pesimäpukuiset linnut. Kaikki pesivät yksilöt eivät koskaan ole paikalla, sillä lokkiemoista osa on aina ravinnonhaussa kaukana pesiltään. Naurulokkien parimäärä saadaan melko tarkoin selville jakamalla pesimäpaikalla oleskelevien lintujen määrä 1,4:llä.

Pikkulokit saalistavat usein lähellä pesimäpaikkaansa ja kerääntyvät häiriön sattuessa nopeasti puolustamaan pesiään. Pikkulokin pesimäpaikoilla tavataan yleisesti myös pesimättömiä esiaikuisia yksilöitä. Pikkulokin parimääräksi tulkitaan varovaisuussyistä pesäpaikalla ja sen lähellä havaittu yksilömäärä jaettuna kahdella. Nuoruuspukuisia yksilöitä ei lasketa mukaan, mutta niiden määrän voi silti ilmoittaa.

Lisätietoja: www.birdlife.fi/vuodenlaji

<< Takaisin etusivulle