Onko sinulla mielenkiintoisia lintuaineistoja?


Hyvä lintuharrastaja,

Onko sinulla pitkäaikaisia havainto- tai seuranta-aineistoja, joita ei ole ilmoitettu esimerkiksi Rengastustoimistoon, paikallisyhdistyksille tai Tiiraan? Lojuuko nurkissa paperimuotoista aineistoa, joka pitäisi tallentaa tietokoneelle? Haluatko, että aineistosi hyödyttävät linnuston seurantaa ja suojelua?

Lintuharrastajilla on runsaasti laadukkaita, pitkäaikaisia seuranta-aineistoja, joista moni on vain kerääjänsä käytössä. Pöytälaatikossa sijaitsevat aineistot saattavat olla arvokkaita linnuston seurannan ja suojelun kannalta. Mahdollisia sovelluskohteita ovat esimerkiksi harvalukuisten ja uhanalaisten lajien seurannan tukeminen, kannanvaihteluiden ja elinympäristöjen seuranta sekä muuton ja pesinnän ajoittumisen tutkiminen. Monien aineistojen olemassaolosta ei kuitenkaan tiedetä, minkä lisäksi paperimuodossa tai vain omalla tietokoneella olevat aineistot ovat vaarassa joutua kadoksiin.

Nyt on hyvä tilaisuus tuoda aineistot esiin pöytälaatikosta. Syksyllä 2008 alkaa Turun yliopistossa tutkimushanke Lintuharrastajien rengastus- ja havaintoaineistojen hyödyntäminen linnuston seurannassa ja ympäristöntutkimuksessa. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa lintuharrastajien seuranta-aineistoja, tallentaa erityyppisiä esimerkkiaineistoja sekä kehittää aineistojen tallennusta ja ylläpitoa. Lisäksi tutkitaan harrastaja-aineistojen soveltuvuutta linnustonseurantaan ja ympäristöntutkimukseen. Yhteistyötahoja ovat Rengastustoimisto sekä BirdLife Suomi. Tutkimusta rahoittaa Koneen Säätiö.

Hanke alkaa aineistojen kartoituksella vuoden 2008 aikana. Kiinnostava aineisto voi olla lähes mitä tahansa, kunhan se on kerätty samalla tavoin samalta alueelta eri vuosina. Jos sinulla siis on pitkäaikaisia seuranta- tai havaintoaineistoja, ilmoitathan niistä mieluiten sähköpostitse osoitteeseen mia.ronka@utu.fi, numeroon (02)333 5852 tai osoitteeseen Mia Rönkä, Ekologian osasto, Biologian laitos, 20014 Turun yliopisto. Aineistokuvaukseen on hyvä sisällyttää aineiston nimi, kerääjä(t), ajanjakso, paikka tai alue (mielellään myös koordinaatit), lintulajit, lyhyt kuvaus aineiston keruumenetelmästä sekä aineiston haltijan yhteystiedot. Aluksi kyse on aineistojen kartoituksesta, eikä aineiston ilmoittaminen velvoita mihinkään. Toivoisin tietoja 30.9.2008 mennessä. Monet kiitokset jo etukäteen!

Terveisin

Mia Rönkä
Tutkija


<< Takaisin etusivulle