Heinäkurpille ruokailurauha


Heinäkurppia on mukavasti liikkeellä. Heinäkurppa on hankalasti havaittavissa oleva laji, jonka pääsee näkemään usein vain ajamalla lintu lentoon ruokailualueen heinikosta.

Toistuva lentoon ajaminen vähentää linnun muuttoaikana tarvitsemaa ruokailuaikaa ja on turhaa häiriötä.

BirdLife Suomi toivoo, ettei heinäkurppia ajettaisi lentoon paitsi uuden lintujen oleskelua tai määrää koskevan tiedon saamiseksi. Yleisesti tämä tarkoittaa sitä, ettei kurppien oleskeluniittyjä tulisi kulkea läpi kuin kerran päivässä. Jos siis tiedät, että niitty on jo samana päivänä tarkistettu, siirry tarkistamaan muita potentiaalisia paikkoja.

Myös kurpat ansaitsevat ruokailurauhan.

BirdLife Suomi<< Takaisin etusivulle