Tiiran salaukset


Koska kentällä on ollut kyselyjä Tiiran salauksista, niin tässä yhteenveto asiasta. Tiiraan on tehty automaattisten salausten toiminto lintujen suojelemiseksi. Tarkoitus ei ole kiusata ketään salaamalla joku häntä kiinnostava havainto.

Tiiran salaukset

1. Automaattiset valtakunnalliset salaukset

Valtakunnalliset automaattiset salaukset on tehnyt BirdLifen suojelutoimikunta. Ne ovat lähinnä lajeja, jotka ovat pesinnässä erityisen herkkiä häirinnälle, hyvin harvinaisia pesimälajeja, vainosta kärsiviä lajeja (petolintuja ja pöllöjä) sekä lajeja, jotka talviaikaan kärsivät häirinnästä (sulasta vedestä riippuvaisia harvinaisia talvilajeja).

Viimeisestä ryhmästä eniten on herättänyt kummastusta harmaahaikara, jolla ei keskimäärin rannikolla ole Etelä-Suomen lauhoina talvina juuri hätää, koska kalastuspaikkoja on runsaasti, mutta sisämaassa harmaahaikarakin voi olla valinnut talvehtimispaikakseen pienen sulan, josta se arkana lintuna voi joutua lähtemään aina, kun joku kiinnostunut käy paikalla, eikä muita sulia ole lähistöllä.

Valtakunnalliset salaukset on siis tehty lintujen hyvinvoinnin varmistamiseksi.

2. Muut automaattiset salaukset

Lisäksi havaintoja voidaan salata mm. siksi, ettei lintua voi tarkkailla tuottamatta kohtuutonta häiriötä tai haittaa muille ihmisille tai ympäristölle tai tietylle lintuyksilölle.

BirdLife on sopinut Bongariliiton työvaliokunnan (joka käsittelee ns. ”ongelmatapauksia”), että työvaliokunta on heti yhteydessä BirdLifen henkilökuntaan, mikäli jotakin harvinaisuushavaintoa koskevat havainnot tulee työvaliokunnan päätöksestä salata. Tällöin BirdLife asettaa kaikki kyseisen lajin kyseisen kunnan havainnot toistaiseksi automaattisesti salautuviksi ja ilmoittaa asiasta paikallisyhdistykselle, joka purkaa salauksen linnun poistuessa paikalta.

Tällaisia tapauksia on toistaiseksi Tiira-aikana ollut vain muutama.

Valtakunnallisten salausten lisäksi kukin BirdLifen paikallisyhdistys ylläpitää omia paikallisia salauksiaan ja päättää itsenäisesti, mitä havaintoja ja mistä syistä salataan. Jos siis jonkin lajin havainnot näkyvät joltain alueelta mutta eivät toiselta, todennäköisin syy on, että toinen paikallisyhdistys salannut lajin havainnot kyseisenä aikana tai kyseisestä kunnasta.

3. Muut salaukset

Kukin käyttäjä voi lisäksi itse salata ihan minkä tahansa ilmoittamansa havainnon ja kunkin yhdistyksen vastuuhenkilöt voivat käsin salata minkä tahansa havainnon.

<< Takaisin etusivulle