Tiira nu på svenska


Fågelinformationstjänsten Tiira har översatts till svenska. Från och med idag kan man använda rapportsystemet på båda inhemska språken.

Före inloggning kan man endera gå direkt till den svenska versionen på www.tiira.fi/sv eller alternativt välja språk längst ner i den vänstra balken. Då man är inloggad väljs språket i Omat tiedot / Mina uppgifter. Systemspråk och artnamnens språk kan väljas skilt, oberoende av varandra.

Eventuella brister eller fel i den svenska versionen kan meddelas per e-post till adressen tiira@birdlife.fi . Det finns några kända brister i översättningen som kommer att åtgärdas inom en nära framtid.

Förverkligandet av den svenska versionen av Tiira-rapportsystemet har varit möjligt tack vare understöd från Svenska kulturfonden.

***

Tiira-lintutietopalvelu on käännetty ruotsiksi. Järjestelmää voi nyt käyttää kummallakin kotimaisella kielellä.

Ruotsinkieliseen Tiiraan pääsee joko suoraan osoitteella www.tiira.fi/sv tai valitsemalla kielen vasemman valikon alareunasta. Sisäänkirjautuneena kielen voi valita Omat tiedot -sivulta. Järjestelmän kielen ja lajinimien kielen voi valita erikseen.

Mahdollisista puutteista tai virheistä käännöksessä voi ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen tiira@birdlife.fi . Muutama tunnettu puute käännöksessä korjataan lähiaikoina.

Tiira-lintutietopalvelun ruotsinkielisen version toteuttaminen on ollut mahdollista Svenska kulturfondenilta saadun tuen avulla.<< Takaisin etusivulle