Muista kirjata linnun paikka


Linnun paikka on tärkeä osa lintuhavaintoa. Linnun tarkan paikan avulla saamme tietoa tärkeistä pesimä- ja levähdyskohteista, ja näin pystymme paremmin edistämään lintupaikkojen säilymistä ja suojelua. Tärkeintä on kirjata linnun paikka uhanalaisten, silmälläpidettävien ja harvalukuisten lajien havainnoista sekä suurista kerääntymistä.

Paikkaa ei saa tahallisesti kirjata väärin. Väärä tieto voi olla suojelulle ja tutkimukselle haitallista. Esimerkiksi Metsähallituksen lajisuojeluvastaavat käyttävät Tiiran tietoja hyväksi reaaliaikaisesti lajien suojelu- ja tutkimustyössä.

Tiiran havaintojen kirjaamisessa on myös paikan tarkkuustieto –kenttä. Kentän avulla havainnoitsija pystyy paremmin määrittelemään paitsi sen, että kirjattu havainnoitsijan tai linnun paikka on tarkka myös sen, ettei paikka ole tarkka, mikäli havainnoitsija ei esimerkiksi itse ole varma siitä, missä havainnon teki.

Paikan tarkkuus on toivottava kirjata kaikkiin havaintoihin, jotta tieto tarkkuudesta on olemassa esimerkiksi lintuyhdistysten käyttäessä aineistoa suojelu- tai tutkimustarkoituksiin. Erityisen tärkeää on muistaa määritellä linnun paikan tarkkuus.

Havainnoijan paikan kirjaaminen ei yleensä riitä linnun paikan yksilöimiseksi. Lintu/linnut voivat olla jopa kilometrien päässä kaukoputkella niitä tarkkailevasta havainnoijasta ja sitä on mahdoton ulkopuolisen tulkita.

Muista salata havainto, mikäli kyse on suojelullisesti tärkeän lajin pesintään tai reviiriin viittaavasta havainnosta.

Paikan tarkkuustietoa ei saa käyttää väärin ja ilmoittaa havaintoja tahallisesti väärään paikkaan, kuittaamalla väärä paikka suurella epätarkkuusarvolla. Tiiran käyttöoikeussopimus kieltää väärän tiedon tallentamisen ja väärän tiedon kirjaaminen voi johtaa käyttöoikeuden peruuttamiseen. Mikäli joku havainnoitsija ei halua kertoa tarkkaa havaintopaikkaa julkisesti, se on hyväksyttävää, mutta oikea ratkaisu on havainnon salaaminen, ei tiedon vääristely tai tahallinen epätarkentaminen.

Autathan lintujen suojelutyössä ja kirjaat mahdollisimman tarkkaa tietoa!<< Takaisin etusivulle