Osallistu Lintuatlakseen!


Lintuatlaksen viimeinen maastokausi on juuri alkanut. Osallistu III valtakunnallisen Lintuatlaksen kartoituksiin tallentamalla havainnot Hatikkaan tai Tiira-lintutietopalveluun!

Ilmoita havainnot atlakseen Hatikan tai Tiiran kautta

Lintuatlashavaintoja kerätään Luonnontieteellisen keskusmuseon Hatikka -tietokantaan Lintuatlaksen internetsivujen (www.lintuatlas.fi) kautta. Tallentamalla havainnot Hatikkaan varmistat havaintojen reaaliaikaisen hyödyntämisen mm. muiden atlaslaskijoiden reittisuunnitteluissa.

Vuonna 2010 voit osallistua atlakseen myös Tiiran kautta. Lintuatlaksen meneillään olevan viimeisen maastokauden havainnot voit tallentaa Tiiraan lisäämällä havaintoon pesimävarmuusindeksin. Tiirasta pesimisvarmuudella varustetut havainnot siirretään atlasjärjestelmään. Siirto tehdään kertaluontoisesti lokakuun alussa, jolloin kaikki syyskuun loppuun mennessä Tiiraan tallennetut vuoden 2010 havainnot ehtivät mukaan atlakseen.

Tänä vuonna on siis mahdollista osallistua atlaskartoituksen viimeiseen maastokauteen molempien palveluiden kautta ja olla samalla mukana toteuttamassa kaikkien aikojen laajinta selvitystä pesimälinnuston levinneisyydestä.

Tavoitteet

Suomen lintuatlaksen tavoitteena on selvittää maamme pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkia levinneisyyksien muutoksia. Lintulajien esiintymistieto kerätään 10 x 10 km:n ruuduista koko Suomesta vuosina 2006–2010. Tähän mennessä atlas on edennyt erinomaisesti, kiitos kaikille havaintoja atlakseen ilmoittaneille.

Haasteellisimmat alueet, joille yhä kaivataan kartoituspanostusta, löytyvät itäisestä ja pohjoisesta Suomesta sekä Ahvenanmaalta (erityisesti saaristo). Tälle vuodelle on määritelty seuraavat valtakunnalliset tavoitteet:

  1. Saada noin 80 % Suomen kaikista atlasruuduista selvitysasteeltaan vähintään tyydyttäviksi.
  2. Lisätä atlaskartoituksia soilla ja saaristossa.
  3. Selvittää ensimmäisessä ja toisessa lintuatlaksessa erinomaisesti selvitetyt ruudut kolmannessakin atlaksessa erinomaisesti.

Aktiivista maastokautta, hyviä havaintoja ja innokasta osallistumista toivottavat:

Jari Valkama
Atlaksen vastuullinen johtaja, yli-intendentti, Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Ville Vepsäläinen
Suomen III lintuatlas-projektin koordinaattori, Luonnontieteellinen keskusmuseo.

Matti Riihimäki
Toiminnanjohtaja, BirdLife Suomi ry<< Takaisin etusivulle