Vältä suurten alueiden summailmoituksia


Osa käyttäjistä kirjaa Tiiraan havaintoja, joihin on laskettu jonkin lajin osalta hyvinkin suuren alueen yksilöt yhteen. Tämä korostuu erityisesti yölaulajahavainnoissa, joista on kirjattu jopa kuntakohtaisia havaintoilmoituksia. BirdLife ei suosittele tätä.

Edellä mainitun kaltaiset summailmoitukset hukkaavat informaatiota ja vaikeuttavat havaintojen tulkintaa. Lintukatsausten tekijät eivät useinkaan voi ottaa kyseisiä ilmoituksia huomioon, koska eivät pysty erittelemään summahavaintojen lintuja havainnoista, jotka on ilmoitettu suosituksen mukaisesti eli kunkin havaitun linnun paikka on kirjattu erikseen. Näin tulkinta kokonaisyksilömäärästä voi jäädä liian pieneksi.

Havaintojen erittelytyötä katsausten laatijat tekevät pääosin karttasovelluksen avulla. Esimerkiksi sivulle http://www.birdlife.fi/havainnot/kuvat/satakielet.jpg on paikkatiedon tärkeyden osoittamiseksi projisoitu yhden noin 4x4km km alueen satakielihavainnot.

Tarkan paikan kirjaamisesta on jonkin verran vaivaa, mutta paljon hyötyä.

Linnun paikka on erityisen tärkeää kirjata pesintään viittaavista havainnoista, mutta paikkatieto on arvokasta myös muutonaikaisista levähtäjistä. Tarkkojen paikkatietojen avulla saamme tietoa myös tärkeistä pesimä- ja levähdyskohteista. Näin pystymme paremmin edistämään lintupaikkojen säilymistä ja suojelua.

Linnun paikan voi laittaa vain karttakäyttöliittymän (Hae paikka kartalta) avulla valitsemalla työkalurivistä oikeanpuoleisimman lintua muistuttavan ikonin ja tämän jälkeen klikkaamalla kartasta oikeaa kohtaa.<< Takaisin etusivulle