Peltopyyhavaintoihin tarkat paikkatiedot


Harrastajien Tiiraan tallentamia peltopyyhavaintoja on tarkoitus käyttää avuksi peltopyyn populaatio- ja elinympäristötutkimuksessa, jota toteuttaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos.

Mikäli olet kirjannut Tiiraan peltopyyhavaintoja, joissa ei ole tarkkaa linnun paikkaa, BirdLife toivoo, että kävisit lisäämässä paikan nyt jälkikäteen. Näin aineisto on käyttökelpoisempaa tutkimukselle. Linnun paikkatietoja kaivataan myös vanhoihin peltopyyhavaintoihin ainakin vuoteen 1995 saakka.

BirdLife muistuttaa, että linnun paikkatieto on hyvin tärkeä osa lintuhavaintoa. Linnun tarkan paikan avulla saamme tietoa tärkeistä pesimä- ja levähdyskohteista, ja näin pystymme paremmin edistämään lintupaikkojen säilymistä ja suojelua. Tärkeintä on kirjata linnun paikka uhanalaisten, silmälläpidettävien ja harvalukuisten lajien havainnoista sekä suurista kerääntymistä.

Tiiran havaintojen kirjaamisessa on myös paikan tarkkuustieto –kenttä. Kentän avulla havainnoitsija pystyy paremmin määrittelemään paitsi sen, että kirjattu havainnoitsijan tai linnun paikka on tarkka myös sen, ettei paikka ole tarkka, mikäli havainnoitsija ei esimerkiksi itse ole varma siitä, missä havainnon teki.

Havainnoijan paikan kirjaaminen ei yleensä riitä linnun paikan yksilöimiseksi. Lintu/linnut voivat olla jopa kilometrien päässä kaukoputkella niitä tarkkailevasta havainnoijasta ja sitä on mahdoton ulkopuolisen tulkita.

Paikan tarkkuustietoa ei saa käyttää väärin ja ilmoittaa havaintoja tahallisesti väärään paikkaan, kuittaamalla väärä paikka suurella epätarkkuusarvolla. Tiiran käyttöoikeussopimus kieltää väärän tiedon tallentamisen ja väärän tiedon kirjaaminen voi johtaa käyttöoikeuden peruuttamiseen. Mikäli joku havainnoitsija ei halua kertoa tarkkaa havaintopaikkaa julkisesti, se on hyväksyttävää, mutta oikea ratkaisu on havainnon salaaminen, ei tiedon vääristely tai tahallinen epätarkentaminen.<< Takaisin etusivulle