Yhdistyskäyttäjät voivat ladata Tiiraan havaintotiedostoja


Tiiran yhdistyskäyttäjäominaisuuksia on monipuolistettu kauan kaivatulla csv-latauksella. csv-lataustoiminnon avulla yhdistyskäyttäjät voivat viedä havaintoja Tiiran havaintotietokantaan massasiirtoina. Kaikki yhdistyskäyttäjät pystyvät viemään toiminnon avulla Tiiraan havaintoja kaikkialta Suomesta.

Toiminto on tarkoitettu erityisesti isojen, sähköisessä muodossa olevien arkistohavaintoaineistojen siirtämiseksi Tiiraan. Tällaisia aineistoja ovat esimerkiksi yhdistysten havaintoarkistot ja pidempään harrastaneiden henkilökohtaiset havaintoarkistot, joita on talletettu tiedostomuotoon ennen Tiiran käyttöönottoa.

Sellaisten havainnoijien, joilla on laajoja sähköisiä havaintoarkistoja havainnoista, joita ei ole Tiirassa, pyydetään olemaan yhteydessä oman havainnointialueen yhdistyskäyttäjiin tiedostojen siirtämiseksi.

BirdLife muistuttaa, että uudet havainnot on suositeltavaa kirjata Tiiraan tuoreeltaan tallennuslomakkeiden kautta, jolloin havainnoijan ja linnun paikat saadaan paikkatietona talteen.<< Takaisin etusivulle