Tiira-vinkki: Havaintopaikka ja linnun paikka


Havainnosta on hyötyä tutkimukselle ja suojelulle vain, jos havainnon tiedot ovat kattavat. Erityisesti luotettava paikkatieto on tärkeää. Sekä linnun että havainnoitsijan paikka ovat olennaisia.

Oman sijaintinsa havainnoitsija tietää varmasti. Siksi havaintopaikka on pakollinen Tiira-palvelussa. Paikka on helppo merkitä kartalle tai valita valmiilta listalta. Jos käyt usein paikassa, jota ei löydy valmiiden paikkojen listalta, tallenna paikka Omiin havaintopaikkoihin (valitsemalla ao. kohta karttaikkunassa).

Linnun paikan avulla saamme tietoa mm. tärkeistä pesimä- ja levähdyskohteista, ja näin pystymme paremmin edistämään lintupaikkojen säilymistä ja suojelua. Havainnoijan paikan kirjaaminen ei yleensä riitä linnun paikan yksilöimiseksi. Linnut voivat olla jopa kilometrien päässä kaukoputkella niitä tarkkailevasta havainnoijasta.

Koska erityisesti kaukaisen ja liikkuvan linnun tarkan sijainnin määrittäminen kartalla voi olla vaikeaa, linnun paikka ei ole pakollinen tieto. Sekin on silti tärkeä osa lintuhavaintoa. Linnun paikan voi merkitä vain kartalta.

Molempiin paikkatietoihin voi kirjata myös niiden tarkkuuden (pudotusvalikossa paikka-kentän vieressä). Tämän lisätiedon avulla havainnoitsija pystyy kertomaan paitsi sen, että kirjattu havainnoitsijan tai linnun paikka on tarkka, myös sen, että paikka ole tarkka, jos esimerkiksi lintu oli kaukana ja tarkka paikka on vaikea määrittää.

Paikan tarkkuutta toivotaan kaikkiin havaintoihin. Erityisen tärkeää on muistaa määritellä linnun paikan tarkkuus. Suosittelemme, että epätarkkakin linnun paikka ilmoitetaan käyttämällä paikan tarkkuuden ilmaisevaa lisätietoa.

Paikkaa ei saa tahallisesti kirjata väärin. Väärä tieto voi olla suojelulle ja tutkimukselle haitallista. Myöskään paikan tarkkuustietoa ei saa käyttää havaintojen merkitsemiseen tahallisesti väärään paikkaan ja kuittaamalla väärä paikka suurella epätarkkuusarvolla. Jos et halua kertoa tarkkaa havaintopaikkaa julkisesti, se on täysin sallittua, mutta oikea ratkaisu on havainnon salaaminen, ei tiedon vääristely tai tahallinen epätarkentaminen.

Autathan lintujen suojelutyössä ja kirjaat mahdollisimman tarkkaa tietoa!<< Takaisin etusivulle