Muuttoilmoitukset kohdalleen


Tiiran ylläpito muistuttaa, että havaintoihin on tärkeää kirjata linnun tila sekä lukumäärät suositusten mukaisesti.

On tärkeää, että Tiiran käyttäjät kirjaavat havaintoilmoituksiin linnun tilan (paikallinen, muuttava, suunta yms.) sille varattuun tila-kenttään.

Tila kenttää käytetään hyväksi esimerkiksi hauissa, joissa erotellaan muuttavat ja paikalliset. Tila-kentän oikea käyttö helpottaa myös yhdistysten lintuvuosikatsausten tekijöitä. Osa käyttäjistä kirjaa tilan lisätietokenttään, mistä hakutoiminnot eivät tilaa löydä.

Mikäli havaitsee samalta paikalta sekä muuttavia, että paikallisia lintuja, ne tulisi ilmoittaa samalla havaintoilmoituksella eri riveillä. Järjestelmä laskee rivi-ilmoitusten yksilöiden yhteissumman automaattisesti.

Joissakin muuttoilmoituksissa on ilmoitettu samat linnut kahdesti!

Kullakin nimikkeellä on suositeltavaa ilmoittaa se määrä, mikä on kyseisellä nimikkeellä laskettu. Jos päivän aikana on tehnyt havaintoja esimerkiksi sepelhanhista, valkoposkihanhista ja määrittämättömistä hanhista, kirjataan erikseen kullakin nimikkeellä havaittujen yksilöiden määrä. Jos tässä tapauksessa haluaa kirjata myös päivän aikana havaittujen hanhien kokonaismäärän, se suositellaan ilmoitettavaksi suurimman summan sisältävän nimikkeen lisätiedoissa.

Esimerkki: Harri Havainnoija on seurannut arktista muuttoa koko päivän ja havainnut päivän aikana yhteensä 43 000 hanhea, jotka koskevat 12 000 sepelhanhea, 8000 valkoposkihanhea ja 23 000 lajilleen määrittämätöntä hanhea (hanhi). Muutto kirjataan Tiiraan kolmella lajinimikkeellä määritysten mukaisesti. Nimikkeelle hanhi Harri kirjoittaa lisätietoihin "hanhia yhteensä 43 000".

  • sepelhanhi 12 000
  • valkoposkihanhi 8 000
  • hanhi 23 000 Lisätiedot: hanhia yhteensä 43 000

Osa Tiiran käyttäjistä on kirjannut tällaisessa tapauksessa nimikkeellä "hanhi" hanhien kokonaismäärän ja tämän lisäksi omina havaintoinaan sepelhanhet ja valkoposkihanhet. Kirjaustapa on suositusten vastainen, sillä silloin osa havaituista yksilöistä tulee kirjattua kahdesti.

Ylläpito toivoo, että havaintoja kirjataan tämän suosituksen mukaisesti, ja että käyttäjät korjaisivat mahdollisesti suosituksen vastaisesti kirjaamansa aiemmat havainnot.

HUOM: muuttohavaintoja merkittäessä suositellaan käyttämään myös havaintojen jaksotusta ja parvien erottelua (ks. Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi, kohdat 4.1. ja 4.6.1.)



<< Takaisin etusivulle