Käytä pesintään viittaava havainto -rastia


Lintujen pesimäaika on parhaimmillaan ja suuri osa havainnoista viittaa pesintään. Pesintään viittaavissa havainnoissa on suositeltavaa rastittaa ”pesintään viittaava havainto” –ruutu. Tämä ruutu löytyy hautovan linnun kuvakkeen alta.

Tietoa siitä, että havainto viittaa pesintään, käytetään hyväksi lintuyhdistysten kesä- ja vuosikatsauksissa. Yhdistyskäyttäjät pystyvät tämän avulla erottelemaan reviirit ja varmat pesinnät suuremmasta havaintomassasta. Tietoa käytetään myös suojelullisesti tärkeiden lajien pesimähavaintojen automaattisessa salauksessa niin valtakunnan kuin lintuyhdistystenkin tasolla.

Vaikka lintuatlaksen 2006-2010 aika on jo ohitse, kannattaa varsinkin harvalukuisten ja uhanalaisten lajien pesintään viittaaviin havaintoihin kirjata myös pesimävarmuusindeksi auttamaan reviirihavaintojen tulkitsemisessa.<< Takaisin etusivulle