Linnut-vuosikirja 2010 on ilmestynyt


Tuore Linnut-vuosikirja 2010 on ilmestynyt ja toimitettu ennakkotilaajille. Vuosikirja on kattavin vuosittainen tietopaketti suomalaisesta linnustonseurannasta. Siinä on muun muassa laajat vuosikatsaukset rengastuksesta, petolinnuista, uhanalaisista lajeista ja harvinaisuuksista - ja paljon muuta (ks. alla). Vuosikirja on nyt uudistunut kokonaan neliväriseksi. Julkaisun 170 sivua sisältävät painavan tiedon lisäksi runsaasti komeita kuvia.

Tilaa omasi:
http://www.birdlife.fi/julkaisut/linnut/linnut-tilaus.shtml
Tilaushinta on 23 euroa jäsenille ja 26 euroa muille.
Vanhempien numeroiden sisältö ja tilausohjeet:
http://www.birdlife.fi/julkaisut/vuosikirja/vanhat_vuosikirjat.shtml

VUOSIKIRJAN 2010 SISÄLTÖ:
Suomen lintujen uhanalaisuus 2010 – Juha Tiainen, Markku Mikkola-Roos, Antti Below, Martti Hario, Aleksi Lehikoinen, Esa Lehikoinen, Teemu Lehtiniemi, Ari Rajasärkkä, Jari Valkama & Risto A. Väisänen

Uhanalaiset ja harvalukuiset lintulajit Suomessa 2009 – Teemu Lehtiniemi & Pertti Koskimies

Suomen merikotkat 2009–2010 – Torsten Stjernberg, Juhani Koivusaari, Jouko Högmander, Ismo Nuuja & Heikki Lokki

Vuoden 2010 laji – kaakkuri – Kalevi Eklöf, Lasse Kosonen & Pertti Virta

Saaristolintukantojen kehitys Suomessa 1986–2010 – Martti Hario & Jukka Rintala

Petolintuvuosi 2010 – niukasti pesintöjä – Juha Honkala, Pertti Saurola & Jari Valkama

Rengastusvuosi 2010 – myyrälama nakersi rengastusmääriä – Jari Valkama

30 vuotta suojelualueiden linnuston linjalaskentoja – Ari Rajasärkkä

Rariteettikomitean hyväksymät vuoden 2010 harvinaisuushavainnot – Aleksi Lehikoinen, Tapio Aalto, Pekka J. Nikander, Jyrki Normaja, Visa Rauste, Kari Soilevaara & William Velmala

Pikkuharvinaisuudet Suomessa vuonna 2010 – Eelis Rissanen, Pirkka Aalto, Kimmo Järvinen, Petteri Lehikoinen & Pertti Renvall

Trikomonoosiepidemian vaikutus Suomen viherpeippokantaan – Aleksi Lehikoinen, Esa Lehikoinen, Jari Valkama & Risto A. Väisänen

Järvilinnuston pitkäaikaisseurantaa – naurulokin vuosisata Pohjois-Savossa: tulokas, valtias, taantuja... - Jukka Kauppinen & Antti Reinikainen

Vantaan metsälinnuston muutokset kahden vuosikymmenen aikana – Tapio Solonen, Ari Rajasärkkä & Erkki Virolainen

Suomen törmäpääskyt 2009 – Santtu Ahlman

Laskentamenetelmien vertailua törmäpääsky-yhdyskuntien parimäärän arvioimiseksi – Risto Willamo & Santtu Ahlman

Suomen linnustonsuojelualueiden tila: suojelu on unohdettu ja linnut voivat huonosti – Margus Ellermaa & Andreas Lindén<< Takaisin etusivulle