Muutoksia Tiiran käyttöoikeussopimuksiin


Tiiran käyttöoikeussopimuksia on muutettu BirdLife Suomen edustajiston 31.10.2010 tekemien päätösten mukaisesti. Tehdyt muutokset ovat tarkennuksia ja korjauksia, jotka eivät vaikuta käyttäjien oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

Muutokset rekisteröitymättömän käyttäjän käyttöehtoihin:

Kohta 2. Oikeudet aineistoon

Tehty lisäys alleviivattu.

Palveluun kerääntyvän aineiston omistusoikeus, rajoittamaton vastikkeeton käyttöoikeus ja tekijänoikeudet kuuluvat BirdLife Suomen jäsenyhdistyksille vahvistetun BirdLife havaintojenkeruualuejaon mukaisesti.”

Kohta 5. Havaintoja koskevat tiedot

Uusi muotoilu ”Käyttäjän palveluun tallentamat havainnot näkyvät järjestelmässä muille käyttäjille”.

Vanha muotoilu oli ”Käyttäjän palveluun tallentamat havainnot ovat julkisia eli ne näkyvät järjestelmässä muille käyttäjille.”

Tehdyt muutokset rekisteröityneen käyttäjän käyttöehtoihin:

Kohta 4. Oikeudet aineistoon.

Tehty lisäys alleviivattu.

Palveluun kerääntyvän aineiston omistusoikeus, rajoittamaton vastikkeeton käyttöoikeus ja tekijänoikeudet kuuluvat BirdLife Suomen jäsenyhdistyksille vahvistetun BirdLife havaintojenkeruualuejaon mukaisesti.”

Kohta 5. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Uusi muotoilu (muutos alleviivattu):

”Muiden havaintojen käyttäminen muuhun kuin ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin edellyttää sopimuksen tekemistä havaintojen omistajien kanssa.”

Vanha muotoilu:

Muiden havaintojen käyttäminen muuhun kuin ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin edellyttää kirjallisen sopimuksen tekemistä ylläpitäjän kanssa.

Kohta 7. Havaintoja koskevat tiedot

Uusi muotoilu ”Käyttäjän palveluun tallentamat havainnot näkyvät järjestelmässä muille käyttäjille”.

Vanha muotoilu oli ”Käyttäjän palveluun tallentamat havainnot ovat julkisia eli ne näkyvät järjestelmässä muille käyttäjille.”<< Takaisin etusivulle