Muutoksia Tiiran käyttöoikeussopimuksiin


Tiiran käyttöoikeussopimuksia on muutettu 26.4.2012. Tehdyt muutokset liittyvät Tiiran uuteen omaisuuteen, jonka ansiosta käyttäjät voivat liittää havaintoihin tallenteita (kuvia tai ääniä) sekä videolinkkejä. Muutoksilla selvitetään näihin liittyvät oikeudet, eivätkä ne vaikuta käyttäjien muihin käyttöoikeussopimuksessa määriteltyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

Muutokset rekisteröitymättömän käyttäjän käyttöehtoihin: Tehdyt lisäykset on alleviivattu.

Kohta 1. 1. Palvelun kuvaus

Rekisteröitymätön käyttäjä (jäljempänä ”käyttäjä”) voi ilmoittaa palveluun omia lintuhavaintojaan sekä ladata havaintoon kuvan tai äänen tai lisätä havaintoon videolinkin hyväksyttyään nämä palvelua koskevat käyttöehdot.”

Kohta 2. Oikeudet havaintoaineistoon

Uusi muotoilu ”Palveluun kerääntyvän havaintoaineiston omistusoikeus, rajoittamaton vastikkeeton käyttöoikeus ja tekijänoikeudet kuuluvat BirdLife Suomen jäsenyhdistyksille vahvistetun BirdLife havaintojenkeruualuejaon mukaisesti”.

Kohta 3. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Lisätty kappale:
Käyttäjä, joka lataa havaintoon kuvan tai äänen tai lisää havaintoon videolinkin, antaa ylläpitäjälle tämän materiaalin vastikkeettoman käyttöoikeuden palvelussa. Käyttäjä vastaa siitä, että materiaali ei loukkaa kolmannen tekijänoikeuksia ja että käyttäjällä on oikeus materiaalin julkaisemiseen. Lisäksi käyttäjä vastaa siitä, että materiaali liittyy kysymyksessä olevaan havaintoon. Hyvän tavan, lain tai viranomaismääräysten vastaisen materiaalin lataaminen palveluun on kielletty. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttöehtojen vastainen materiaali tai muutoin estää sen käyttö”.

Muutokset rekisteröityneen käyttäjän käyttöehtoihin:

Tehdyt lisäykset on alleviivattu.

Kohta 1. 1. Palvelun kuvaus

Palvelussa rekisteröityneet käyttäjät voivat pitää kirjaa lintuhavainnoistaan Suomessa sekä ladata havaintoon kuvan tai äänen tai lisätä havaintoon videolinkin .”

Kohta 4. Oikeudet havaintoaineistoon

Uusi muotoilu ”Palveluun kerääntyvän havaintoaineiston omistusoikeus, rajoittamaton vastikkeeton käyttöoikeus ja tekijänoikeudet kuuluvat BirdLife Suomen jäsenyhdistyksille vahvistetun BirdLife havaintojenkeruualuejaon mukaisesti”.

Kohta 5. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Lisätty kappale:
Käyttäjä, joka lataa havaintoon kuvan tai äänen tai lisää havaintoon videolinkin, antaa ylläpitäjälle tämän materiaalin vastikkeettoman käyttöoikeuden palvelussa. Käyttäjä vastaa siitä, että materiaali ei loukkaa kolmannen tekijänoikeuksia ja että käyttäjällä on oikeus materiaalin julkaisemiseen. Lisäksi käyttäjä vastaa siitä, että materiaali liittyy kysymyksessä olevaan havaintoon. Hyvän tavan, lain tai viranomaismääräysten vastaisen materiaalin lataaminen palveluun on kielletty. Ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttöehtojen vastainen materiaali tai muutoin estää sen käyttö”.

Muutettu kohdan viimeistä kappaletta:
Käyttäjä saa välittää palvelusta kolmansille osapuolille ainoastaan omia havaintojaan, joilla tarkoitetaan havaintoja, joissa käyttäjä näkyy yhtenä havainnon tekijänä. Käyttäjä saa käyttää palvelussa olevia muita kuin omia havaintojaan, ja palvelun kautta saatavissa olevia karttoja sekä muiden havaintoihin liittämiä kuvia, ääniä ja videoita ainoastaan ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Muiden havaintojen ja niihin liitettyjen kuvien, äänten ja videoiden käyttäminen muuhun kuin ei-kaupallisiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin edellyttää sopimuksen tekemistä havaintojen tai niihin liitetyn materiaalin oikeudenomistajien kanssa.<< Takaisin etusivulle