Muista kirjata linnun paikka ja paikkatiedon tarkkuus


Havainnosta on erityistä hyötyä tutkimukselle ja suojelulle, kun havainnon tiedot ovat mahdollisimman kattavat. Linnun paikkatiedot ovat havaintoaineiston suojelukäytössä olennaisia.

Linnun paikan avulla saadaan tietoa mm. tärkeistä pesimä- ja levähdyskohteista, ja näin pystytään paremmin edistämään lintupaikkojen säilymistä ja suojelua. Havainnoijan paikan kirjaaminen ei yleensä riitä linnun paikan yksilöimiseksi. Linnut voivat olla jopa kilometrien päässä kaukoputkella niitä tarkkailevasta havainnoijasta.

Myös paikan tarkkuuden (pudotusvalikossa paikka-kentän vieressä) kirjaaminen on tärkeää. Tämän lisätiedon avulla havainnoitsija pystyy kertomaan paitsi sen, että kirjattu havainnoitsijan tai linnun paikka on tarkka, myös sen, ettei paikka ole tarkka, jos esimerkiksi lintu oli kaukana ja tarkka paikka on vaikea määrittää. Paikan tarkkuuden kirjaamatta jättäminen ei tarkoita, että paikka olisi tarkka!

Linnun paikan tarkkuutta toivotaan paikallisia lintuja koskeviin havaintoihin. Parvista paikkatietona käytetään parven keskikohtaa. Suosittelemme, että epätarkkakin linnun paikka ilmoitetaan käyttämällä paikan tarkkuuden ilmaisevaa lisätietoa.

Paikkaa ei saa tahallisesti kirjata väärin.. Jos et halua kertoa tarkkaa havaintopaikkaa julkisesti, se on sallittua, mutta oikea ratkaisu on havainnon salaaminen, ei tiedon vääristely tai tahallinen epätarkentaminen.<< Takaisin etusivulle