Muuttopäivien havaintoilmoitukset oikein


Tiiran ylläpito muistuttaa muuttopäivien havaintojen kirjaussuosituksista.

Kullakin nimikkeellä on suositeltavaa kirjata se yksilömäärä, mikä nimikkeellä on laskettu. Jos päivän aikana on tehnyt havaintoja esimerkiksi sepelhanhista, valkoposkihanhista ja määrittämättömistä hanhista, kirjataan erikseen omana havaintonaan kullakin nimikkeellä havaittujen yksilöiden määrä. Jos tässä tapauksessa haluaa kirjata myös päivän aikana havaittujen hanhien kokonaismäärän, se suositellaan kirjattavaksi suurimman summan sisältävän nimikkeen lisätiedoissa (ei lukumäärässä).

Esimerkki: Harri Havainnoija on seurannut arktista muuttoa koko päivän ja havainnut päivän aikana yhteensä 43 000 hanhea, jotka koskevat 12 000 sepelhanhea, 8000 valkoposkihanhea ja 23 000 lajilleen määrittämätöntä hanhea (hanhi). Muutto kirjataan Tiiraan kolmella lajinimikkeellä määritysten mukaisesti. Nimikkeelle hanhi Harri kirjoittaa lisätietoihin "hanhia yhteensä 43 000".

  • sepelhanhi 12 000
  • valkoposkihanhi 8 000
  • hanhi 23 000 Lisätiedot: hanhia yhteensä 43 000

Ylläpito toivoo, että havaintoja kirjataan tämän suosituksen mukaisesti, ja että käyttäjät korjaisivat mahdollisesti suosituksen vastaisesti kirjaamansa aiemmat havainnot.

Linnun tila-tieto (paikallinen, muuttava, suunta yms.) on myös tärkeää kirjata sille varattuun tila-kenttään. Tila kenttää käytetään esimerkiksi hauissa, joissa erotellaan muuttavat ja paikalliset. Tila-kentän oikea käyttö helpottaa myös yhdistysten lintuvuosikatsausten tekijöitä. Osa käyttäjistä on kirjannut tilatietoja lisätietokenttään, mistä hakutoiminnot eivät tilaa löydä.

Mikäli havaitsee samalta paikalta sekä muuttavia, että paikallisia lintuja, ne suositellaan kirjattaviksi samalla havaintoilmoituksella eri riveillä. Järjestelmä laskee rivi-ilmoitusten yksilöiden yhteissumman automaattisesti.<< Takaisin etusivulle