ARK-lajilistat Tiirassa


Tiirassa on käytössä ilmoitukset alueellisten harvinaisuuskomitea/rariteetti (ARK)-havaintojen ilmoitukset.

Kun Tiiraan kirjaa havainnon, joka täyttää kyseisen alueen harvinaisuuskomitean tarkistuskriteerit, Tulee käyttäjälle ilmoitus, että kyse on alueharvinaisuustason havainnosta.

Lisäksi Tiiran valikkoon on lisätty kohta "ARK-RK-lajit", jolla voi tarkistaa kunkin yhdistyksen tarkistuslistan. Listat täydentyvät sitä mukaa, kun lintuyhdistykset ehtivät viedä oman alueensa tarkistusluetteloita Tiiraan.

Tarkistustoiminnan taustaa: Yhdistykset pyrkivät minimoimaan havaintoarkistossa olevien virheiden määrän. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksessä varmistetaan havaintomassasta poikkeavien havaintojen paikkansapitävyys ja dokumentoidaan tieto havainnon tarkistamisesta. Tarkastuksella varmistetaan siis yhdistyksen havaintoaineiston korkea laatu. Havaintojen laadun varmistamiseksi yhdistys pyytää joistakin mielenkiintoisista havainnoista lisätietoja, jotta voidaan varmistaa mm. että kyse ei ole kirjaamisvirheestä ja että havaitusta linnusta on havaittu riittävät tuntomerkit havainnon arkistoimiseksi.<< Takaisin etusivulle