Muista kirjata paikkatiedon tarkkuus


Tiiraan on viime aikoina kirjattu paljon talvilintulaskentareittien havaintoja. Ylläpito haluaa muistuttaa, että myös reittihavainnoissa on tärkeää kirjata ylös paikkatiedon tarkkuus. Se auttaa havaintojen tulkinnassa. Talvilintulaskentareittihavainnoissa oikea tarkkuus on useimmiten ”<5 km”. Laskennoissa vastaan tulleet mielenkiintoisimmat havainnot kannattaa aina kirjata tarkalla paikkatiedolla, eikä epätarkkana reittihavaintona, joka hukkaa informaatiota.

Muutenkin ylläpito haluaa muistuttaa, ettei paikan tarkkuuden kirjaamatta jättäminen tarkoita, että paikka olisi tarkka.<< Takaisin etusivulle