Muutos Tiiran käyttöoikeussopimukseen


Tiiran rekisteröityneiden käyttäjien käyttöoikeussopimusta on muutettu 28.11.2013. Tehty muutos tarkentaa sitä, mitä havaintoaineiston käytöllä tarkoitetaan sekä luvattomasta käytöstä syntyvää korvausvelvoitetta. Muutos ei vaikuta muihin käyttöoikeussopimuksessa määriteltyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin.

Muutos:

Käyttöoikeussopimuksen kohtaan 5. on lisätty loppuun kokonaan uusina kohdan viides ja kuudes kappale, jotka kuuluvat seuraavasti:

Havainnon ja havaintojen käyttämisellä tarkoitetaan niiden kaikenlaista hyödyntämistä nykyisin tiedossa olevilla ja tulevaisuudessa käytettävillä tavoilla. Käyttämistä on mm. havainnon tai havaintojen välittäminen, luovuttaminen, käsittely, analysointi, julkaiseminen kaikella tavalla sekä päätelmien tekeminen havaintoaineiston perusteella.

Muuhun kuin henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön ilman lupaa luovutetuista, välitetyistä ja käytetyistä havainnoista niissä tilanteissa, jotka edellyttävät oikeudenomistajan kanssa tehtävää sopimusta, on käyttäjä korvausvelvollinen oikeudenomistajalle. Korvaus on oikeudenomistajan noudattaman hinnaston mukainen hinta kolminkertaisena. Hinnaston puuttuessa korvaus on oikeudenomistajan alalla noudattama käypä hinta kolminkertaisena tai sellaisen puuttuessa muuten alalla käytetty hintataso kolminkertaisena.”.<< Takaisin etusivulle