Vältä suurten alueiden summailmoituksia


Osa käyttäjistä kirjaa Tiiraan havaintoja, joihin on laskettu jonkin lajin osalta yhteen suureltakin retkeilyalueelta päivän aikana havaitut yksilöt. Nämä summailmoitukset hukkaavat informaatiota ja vaikeuttavat havaintojen tulkintaa, minkä vuoksi BirdLife suosittelee havaintojen kirjaamista mahdollisimman suurella tarkkuudella.

Tarkan paikan kirjaamisesta on jonkin verran vaivaa, mutta paljon hyötyä. Tarkkojen paikkatietojen avulla saamme tietoa myös tärkeistä pesimä- ja levähdyskohteista. Näin pystymme paremmin edistämään lintupaikkojen säilymistä ja suojelua.

Niissä tapauksissa, joissa on jostakin syystä käytetty edellä mainitun kaltaisia summailmoituksia, on erityisen tärkeää kirjata myös havaintopaikan tarkkuustieto ylös tulkintaepäselvyyksien vähentämiseksi.<< Takaisin etusivulle