Ilmoita lajilleen määritetyt linnut omina havaintoinaan


Tiiraan voi ilmoittaa lintulajien lisäksi havaintoja mm. lajipareista (esim. haara / räystäspääsky) tai laajemmista ryhmistä (esim. hanhi). Nämä nimikkeet on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun lajia ei ole pystytty tunnistamaan. Osa käyttäjistä on kirjannut Tiiraan suositusten vastaisesti havaintoja määritettyjen lajien sekaparvista edellä mainittujen kaltaisilla nimikkeillä.

Esimerkiksi sekaparvia tai muuttosummia kirjattaessa kaikki määritetyt lajit pitäisi kirjata omina havaintoinaan ja määrittämättömät omina havaintoinaan. Jos pääskyparvi, josta linnut on määritetty, kirjataan ”haara/räystäspääsky 100” tai ”pääsky 100”, hukataan tietoa.

Sekaparvista ei aina kykene toteamaan lajikohtaisia täsmällisiä lukumääriä. Tällöin arvioidaan lajikohtaiset yksilömäärät ja ilmoitetaan kukin parven laji omana havaintonaan. Arvion tarkkuuden voi kertoa lisätiedoissa. Karkeakin arvio on selvästi parempi kuin ilmoittaminen lajilleen määrittämättömänä. Lisätiedoissa voi kertoa myös esimerkiksi sen että havaitut noin 80 haarapääskyä ovat olleet osa sadan pääskyn parvea.

Väärien nimikkeiden käyttö hankaloittaa mm. havaintotietokannan ylläpitoa, ja yhdistysten vuosiyhteenvetojen tekoa. BirdLife toivoo, että nimikkeitä käytetään suositusten mukaisesti.<< Takaisin etusivulle