Vuodenvaihteen kuntaliitosten vaikutukset Tiiraan


Vuodenvaihteessa 2016/2017 tapahtui kaksi kuntaliitosta. Juankoski liittyi Kuopioon ja Luvia liittyi Eurajokeen. Tiirassa Kuopion ja Juankosken kuntaliitos on huomioitu normaalisti eli entisestä Juankosken kunnasta ei voi enää kirjata Tiiraan havaintoja Juankosken kuntanimellä. Tiirassa ei ole sen sijaan otettu huomioon Luvian ja Eurajoen kuntaliitosta eli Luvian kunta on Tiirassa edelleen olemassa.

Entisen Luvian kunnan alueella tehdyt havainnot toivotaan tallennettavan Tiiraan Luvian kuntanimellä, vaikka voimassa oleva kuntanimi olisi Eurajoki. Tämä poikkeusmenettely on Tiirassa käytössä toistaiseksi ja se perustuu BirdLife Suomen edustajistossa hyväksyttyyn Porin lintutieteellisen yhdistyksen ja Rauman seudun lintuharrastajien tekemään ehdotukseen. Menettelyn avulla yhdistysten havaintojenkeruualueet pysyvät samoina kuntaliitoksesta huolimatta.

Luvian kuntanimi tulee lähiaikoina poistumaan Tiiran (ja TiiraNomadin) käyttämistä Maamittauslaitoksen rajapintapalveluista. Tämän vuoksi havaintopaikan automaattinen nimihaku (”Hae nimi”) antaa Luvian sijasta Eurajoen kuntanimen. Tiiran käyttäjien toivotaan muuttavan kuntanimen Luviaksi silloin, kun tietää retkeilleensä entisen Luvian kunnan alueella.<< Takaisin etusivulle