Lintuvuosi 2016


Tiiraan kirjattujen havaintojen mukaan vuosi 2016 oli erittäin mielenkiintoinen. Hurjan harvinaisuussyksy jää monelle muistiin. Lisäksi esimerkiksi jalohaikarasta, avosetistä, valkoselkätikasta, merisirristä ja tundraurpiaisesta kirjattiin enemmän havaintoja kuin kertaakaan aiemmin.

Sen sijaan vähemmän kuin kertaakaan aiemmin kirjattiin havaintoja muun muassa taviokuurnasta, peltopyystä ja pohjansirkusta.

Tiiran havaintoaineisto kertoo myös Suomen kahdeksanneksi runsaimman pesimälajin järripeipon huolestuttavaa vähenemistä. Vaikka Tiiran käyttäjämäärät ja vuotuiset havaintomäärät ovat tasaisesti kasvaneet, on järjestelmään kirjattujen yksilöiden määrä vähentynyt viiden ensimmäisen (2007-2011) ja viiden viimeisen (2012-2016) Tiira-vuoden välillä noin 40 %.

Lisää yksityiskohtia löytyy Tiiran vertailusivustolta kohdasta ”Vuosien vertailu Tiiran havaintojen valossa”.


Tiiraan kirjattujen järripeippohavaintojen yksilömäärien summa vuosina 2007-2016.<< Takaisin etusivulle