Muuttosuunnat muuttohavaintoihin


Tiiran ylläpito muistuttaa, että havaintoihin suositellaan kirjattavaksi muutakin tietoa kuin se, että linnut ovat olleet muuttavia (m) tai paikallisia (p). Esimerkiksi muuttohavainnoissa muuttosuunta on tärkeää ja mielenkiintoista tietoa, joka lisää aineiston käyttökelpoisuutta. Erityisesti näin varhaiskeväällä päämuuttosuunnat voivat vaihdella paljonkin päivien välillä.

Samalla muistutetaan havaintoilmoituksen tietokenttien oikeasta käyttämisestä. Edelleen Tiiraan kirjataan havaintoja, jotka eivät ole suosituksen mukaisia*. Kun kenttiä käytetään suosituksen mukaisesti, on havaintoaineiston käyttö paljon helpompaa mm. yhdistysten tehdessä lintuvuosikatsauksia. Tiiran käyttäjille muuttosuuntien ja muiden tietojen suosituksen mukainen kirjaaminen on pieni vaiva, mutta se on suuri apu aineiston käyttäjille.

* Esimerkiksi joissakin havainnoissa kaikki muu tieto paitsi lukumäärä on kirjattu ”Lisätietoja” –kenttään. Lisätietoihin on voitu kirjoittaa esimerkiksi ”ad, m, NW, klo 11:30-11:40”. Suosituksen mukaan em. esimerkkihavainnon tiedoista ”Tila”-kenttään tulisi kirjata ”m, N”, ”kello-kello” –kenttiin ”11:30” ja ”11:40” ja ”Puku”-kenttään ”ad”.<< Takaisin etusivulle