Muuttopäivien havaintoilmoitusten lukumäärät oikein


Tiiran ylläpito muistuttaa muuttopäivien havaintojen lukumäärien kirjaussuosituksista. Viime aikojen muuttoilmoituksissa on ollut joitakin ohjeiden vastaisia ilmoituksia.

Kullakin nimikkeellä on suositeltavaa kirjata se yksilömäärä, mikä nimikkeellä on laskettu. Jos päivän aikana on tehnyt havaintoja esimerkiksi tundrahanhista, valkoposkihanhista, harmaahanhista ja määrittämättömistä hanhista, kirjataan erikseen omana havaintonaan kullakin nimikkeellä havaittujen yksilöiden määrä. Jos tässä tapauksessa haluaa kirjata myös päivän aikana havaittujen hanhien kokonaismäärän, se suositellaan kirjattavaksi suurimman summan sisältävän nimikkeen lisätiedoissa (ei lukumäärässä, koska laji-ilmoituksen kokonaislukumäärästä tulee silloin liian suuri).

Esimerkki: Harri Havainnoija on seurannut muuttoa koko päivän ja havainnut päivän aikana yhteensä 5000 hanhea, jotka koskevat 500 tundrahanhea, 2000 valkoposkihanhea ja 500 lajilleen määrittämätöntä harmaata Anser-hanhea ja 2000 lajilleen määrittämätöntä hanhea (hanhi). Muutto kirjataan Tiiraan neljällä lajinimikkeellä määritysten mukaisesti. Nimikkeelle hanhi Harri kirjoittaa lisätietoihin "hanhia yhteensä 5000".

  • tundrahanhi 500
  • valkoposkihanhi 2000
  • harmaahanhilaji 500
  • hanhi 2000 Lisätiedot: hanhia yhteensä 5000

Ylläpito toivoo, että havaintoja kirjataan tämän suosituksen mukaisesti, ja että käyttäjät korjaisivat mahdollisesti suosituksen vastaisesti kirjaamansa aiemmat havainnot.

Linnun tila-tieto (paikallinen, muuttava, suunta yms.) on myös tärkeää kirjata sille varattuun tila-kenttään. Tila kenttää käytetään esimerkiksi hauissa, joissa erotellaan muuttavat ja paikalliset. Tila-kentän oikea käyttö helpottaa myös yhdistysten lintuvuosikatsausten tekijöitä. Osa käyttäjistä on kirjannut tilatietoja ja suuntatietoja lisätietokenttään, mistä hakutoiminnot eivät tilaa löydä.

Mikäli havaitsee samalta paikalta sekä muuttavia, että paikallisia lintuja, ne suositellaan kirjattaviksi samalla havaintoilmoituksella eri riveillä. Järjestelmä laskee rivi-ilmoitusten yksilöiden yhteissumman automaattisesti.<< Takaisin etusivulle