Muista kirjata tila -kenttään onko lintu paikallinen vai muuttava


Ylläpito haluaa muistuttaa havaintoilmoituksen tietokenttien oikeasta käyttämisestä. Edelleen Tiiraan kirjataan toisinaan havaintoja, joissa tilatieto on tyhjä ja tilaan liittyviä tietoja on kirjattu Lisätietoja –kenttään. Tieto siitä, onko lintu ollut muuttava vai paikallinen tulee kirjata Tila –kenttään. Kun Tiiraa käytetään suosituksen mukaisesti, on havaintoaineiston käyttö paljon helpompaa esimerkiksi yhdistysten tehdessä lintuvuosikatsauksia. Tiiraan havaintoja kirjaaville oikeiden kenttien käyttö on pieni vaiva, mutta suuri apu aineiston käyttäjille.

Tavallisimmin tilatiedoista käytetään virheellisesti nous ja lask -tiloja. Nous-merkintää on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun on kyse linnusta, joka on ensin ollut paikallisena, mutta joka on poistunut (muutolle). Lask-merkinnällä tarkoitetaan vastaavasti lintua, joka on saapunut (muutolta) ja laskeutunut paikalliseksi. Merkinnöillä kuvataan siis linnun tuloa ja lähtöä.

Tiirassa käytetyt tilamerkinnät ovat olleet lintuharrastajien käytössä jo kauan ennen Tiiran käyttöönottoa vuonna 2006. Ne perustuvat vuonna 1977 julkaistuun suositukseen, jolla yhtenäistettiin lintuhavaintojen merkintätapoja Suomessa.<< Takaisin etusivulle