Heinäkurpan soitimia etsimään


Heinäkurppia on saapunut soitimille. Viime päivinä itäisestä Suomesta on löytynyt soidintavia heinäkurppia. BirdLife kannustaa lintuharrastajia suuntaamaan retkensä yöaikaan potentiaalisille heinäkurpan soidinpaikoille. Äärimmäisen uhanalaisen heinäkurpan soitimen löytäminen voi olla lintuvuoden kohokohta!

Kun soidinhavainnot kirjataan Tiiraan ne ovat BirdLifen heinäkurppatyöryhmän käytössä, vaikka ne salautuvat automaattisesti. BirdLifen heinäkurppatyöryhmä toteuttaa äärimmäisen uhanalaisen heinäkurpan suojeluhanketta, jossa pyritään turvaamaan heinäkurpan hyvinvointi keskittymällä soidinpaikkojen säilyttämiseen ja etsimiseen. Heinäkurppatyöryhmä edistää parhaiden soitimien säilymistä yhdessä viranomaisten kanssa.

Heinäkurpan soidin tapahtuu alkukesällä, pääosin kesäkuussa ja yöaikaan. Soidinääni kuuluu heikosti ja jää helposti huomaamatta. Mahdollisia soidinpaikkoja on potentiaalisimmalla esiintymisalueella itäisessä, eteläisessä ja keskisessä Suomessa lähes rajattomasti. Niinpä mahdollisimman monen lintuharrastajan toivotaan etsivän kurppia omilta retkeilyalueiltaan tai jopa suuntaavan itäiseen Suomeen löytöretkelle.

Heinäkurpalle potentiaalisen soidinalueen voi tunnistaa myös päiväsaikaan. Soidinalueella on yleensä runsaasti töyhtöhyyppiä, kuoveja ja mahdollisesti muitakin kahlaajia. Soidinpaikan kasvillisuus on tavallisesti verraten matalaa nurmea, niittyä tai kesantoa.<< Takaisin etusivulle