Kiitos Tiiran käyttäjille


Tiiraan kirjattiin vuodelta 2018 yli 1,3 miljoonaa havaintoa, joiden yksilömäärien yhteissumma oli yli 61 miljoonaa yksilöä. Havaintoja tehtiin 343 luonnonvaraisesta lintulajista sekä kuudesta ei-luonnonvaraiseksi tulkitusta lajista. Vähintään 10 000 havaintoa kirjattiin 39 lajista, vähintään 1000 havaintoa 198 lajista ja vähintään 100 havaintoa 260 lajista. Eniten havaintoja kirjattiin laulujoutsenesta (yli 35 000).

Vuoden vaihteessa palvelun kokonaishavaintomäärä nousi lähes 18 miljoonaan ja havaintojen yksilömäärän yhteissumma yli 850 miljoonaan yksilöön. Havaintoja löytyy kaikkiaan 478 luonnonvaraisesta lajista ja 42 ei-luonnonvaraisesta lajista.

Vuonna 2018 Tiiraan talletettiin 24 000 tallennetta. Tallenteiden kokonaismäärä nousi lähes 120 000:en.

Vuonna 2018 paikallisyhdistysten yhdistyskäyttäjät tekivät yli 14 000 koontihavaintoa, minkä ansiosta koontihavaintojen kokonaismäärä nousi lähes 130 000:en.

Vuoden aikana Tiiraan rekisteröityi yli 2500 uutta käyttäjää. Rekisteröityneiden käyttäjien lukumäärä ylitti 30 000. Rekisteröityneet käyttäjät kirjautuivat palveluun vuoden aikana yhteensä 19 miljoonaa kertaa.

BirdLife Suomi kiitää kaikkia Tiiran käyttäjiä vuodesta 2018 ja kannustaa harrastajia havainnoimaan ja tallentamaan Tiiraan havaintoja myös kuluvana vuonna. Tiira on ainutlaatuinen teidän ja teidän kirjaamienne havaintojen ja yhdistyskäyttäjien tekemän työn ansiosta. Kiitos!<< Takaisin etusivulle