Kirjaa havainnot pesän rakentamisesta


BirdLife kannustaa lintuharrastajia kirjaamaan Tiiraan erityisellä huolella ylös havainnot pesän rakentamisesta ja muista pesinnän merkeistä. Tavoitteenamme on parantaa tietämystä erityisesti eri lajien lisääntymiskauden alkamisesta. Pidä siis silmät auki ja tarkkaile näetkö lintujen kantavan pesäaineksia, puolustavan vanhaa pesää muilta yksilöiltä tai muuta selkeästi pesintään viittaavaa ja kirjaa havainnot Tiiraan. Ole kuitenkin tarkkana, ettet tulkitse esimerkiksi pöntöissä tai muissa koloissa yöpymistä merkiksi pesinnästä.

Ohje pesintään viittaavien tietojen kirjaamiseksi:

Kirjaa havaintoon näkemääsi sopiva pesimävarmuusindeksi ja havaintorivin lisätietoon tarkennus siitä, mitä näit. Jos havaitset paikalla vaikka 20 varista, joista yksi on kantanut pesäoksia, voit kirjata nämä omina riveinään: 1) 1p, ”lensi oksa suussa mäntyyn”, 2) 19 p ja kirjata koko havainnolle pesimävarmuusindeksin tai pesintään viittaavan havainnon omana havaintonaan.

Pesimäkauden aloitusta selkeästi osoittavia pesimävarmuusindeksejä ovat mm.:<< Takaisin etusivulle