Kirjaa merimetsohavainnot huolellisesti


Tänä syksynä BirdLife ja Suomen ympäristökeskus arvioivat merimetsojen syksyisiä kokonaismääriä. Arvioiden laatimisessa tarvitaan lintuharrastajien apua. Retkeilethän syksyn aikana sellaisilla alueilla, joilla on potentiaalisesti paljon merimetsoja ja kirjaat havainnot huolellisesti Tiiraan. Kokonaisyksilömäärä-arvion kannalta oleellisia ovat vähintään kymmenien yksilöiden havainnot. Havainnot pyydetään kirjaamaan havaintojen kirjaamissuosituksen mukaan siten, että:

Selvitys liittyy kansallisen merimetsostrategian tavoitteen 5.4 ”Yhteisen entistä laajemman tietopohjan rakentaminen” toteuttamiseen.<< Takaisin etusivulle