Naurulokki ja pikkulokki ovat vuoden linnut


BirdLifen vuoden linnnut 2022 ovat naurulokki ja pikkulokki. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa lajien pesimäpaikat, pesivien lintujen lukumäärät sekä tärkeimmät muutonaikaiset lepäily- ja ruokailualueet. Osallistu kirjaamalla omat havaintosi lajeista Tiiraan!

Pesivät lokit lasketaan haudonta-aikaan laskemalla munapesät, hautovat emot tai kaikki pesimäpaikalla oleskelevat pesimäpukuiset linnut. Tarkempia ohjeita pesivien lintujen laskennasta löydät BirdLifen verkkosivuilta.

Sekä naurulokin että pikkulokin osalta on viitteitä siitä, että niiden kannat ovat taantumassa. Uusi selvitys onkin tarpeen lajien nykytilan selvittämiseksi. Lue lisää vuoden linnuista.

<< Takaisin etusivulle