Huolehditaan yhdessä Tiiran aineiston laadusta


Tiiran havainnoissa voi olla virheitä. Virhe voi tapahtua havainnoidessa, mutta useammin virhe syntyy havaintoa kirjatessa. Esimerkiksi paikka, päiväys, lukumäärä tai jopa laji voivat mennä kirjatessa väärin. Näppäilyvirheen vuoksi kesäkuusta on tullut huhtikuu, nollia on tullut pari liikaa, lajiparihavainnosta on tullut risteymähavainto jne. Näiden virheiden määrä minimoidaan olemalla huolellinen havaintojen kirjaamisessa. Jokainen tekee kuitenkin joskus virheitä.

Parhaita virheiden huomaajia ovat muut käyttäjät. Havaintoja selatessa voi tulla vastaan havaintoja, joissa epäilee olevan virheellisiä tietoja. Mahdollisten virheiden havaitseminen ja niistä havainnoijilta kysyminen on Tiirassa joukkoistettu kaikille käyttäjille. Käyttäjillä on mahdollisuus lähettää havainnon kautta viesti havainnon kirjaajalle. Viesteissä on syytä olla kohtelias ja kertoa tarkasti, minkälaisen virheen epäilee tapahtuneen. Näin havainnon tallentaja voi tarkistaa, tuliko havaintoon virheellinen tieto ja mahdolliset virheet saadaan korjattua.

Havaintojen tarkistaminen on ollut vuosikymmenten ajan tärkeä osa lintuyhdistysten toimintaa. Valtakunnallinen rariteettikomitea tarkistaa havainnot suurharvinaisuuksista, alueharvinaisuuskomiteat havainnot alueellisista harvinaisuuksista ja myös havaintotoimikunnat tekevät tarkistustyötä. Tiiran havaintolistauksessa poikkeuksellisen havainnon edessä näkyvät tarkistustila-ikonit kertovat tarkistamisesta. Esimerkiksi H-ikoni kertoo yhdistyksen asiantuntijoiden tarkistaneen havainnon.

Jäsenet voivat Tiirassa vinkata poikkeuksellisista, mahdollisesti tarkistusta vaativista havainnoista myös havaintoaineiston ylläpidosta huolehtiville yhdistyskäyttäjille. Tämä tapahtuu havainnosta löytyvän liputusikonin avulla. Myös näissä vinkeissä tulee kertoa perustelut, miksi uskoo havainnossa olevan virheitä. Yhdistyskäyttäjät näkevät vinkin yhteydessä myös vinkin antajan nimen. Tarkistustilallisista havainnoista ei voi vinkata. Jos niihin on tullut virheellistä tietoa, kannattaa olla yhteydessä yhdistyskäyttäjään.<< Takaisin etusivulle