Tarkkana muuttosummien kirjaamisessa


Osalla Tiiran käyttäjiä on ollut epäselvyyksiä päivän muuttosummien kirjaamisessa, kun havaintopaikalta on havaittu sekä lajilleen määritettyjä että vain lajiryhmälleen määritettyjä lintuja. Tämä on korostunut erityisesti hanhien, vesilintujen ja kahlaajien muuttosummien ilmoituksessa.

Kullakin taksoninimikkeellä on suositeltavaa ilmoittaa se määrä, mikä on kyseisellä taksoninimikkeellä laskettu. Jos päivän aikana on tehnyt havaintoja esimerkiksi sepelhanhista, valkoposkihanhista ja määrittämättömistä hanhista, kirjataan erikseen kullakin nimikkeellä havaittujen yksilöiden määrä. Jos tässä tapauksessa haluaa kirjata myös päivän aikana havaittujen hanhien kokonaismäärän, se suositellaan ilmoitettavaksi suurimman summan sisältävän taksoninimikkeen lisätiedoissa.

Esimerkki: Harri Havainnoija on seurannut arktista muuttoa koko päivän ja havainnut päivän aikana yhteensä 43 000 hanhea, jotka koskevat 12 000 sepelhanhea, 8000 valkoposkihanhea ja 23 000 lajilleen määrittämätöntä hanhea (hanhi). Muutto kirjataan Tiiraan kolmella lajinimikkeellä määritysten mukaisesti. Nimikkeelle hanhi Harri kirjoittaa lisätietoihin "hanhia yhteensä 43 000".

  • sepelhanhi 12 000
  • valkoposkihanhi 8 000
  • hanhi 23 000 Lisätiedot: hanhia yhteensä 43 000

Jotkut Tiiran käyttäjistä ovat kirjannut tällaisessa tapauksessa nimikkeellä "hanhi" hanhien kokonaismäärän ja tämän lisäksi omina havaintoinaan sepelhanhet ja valkoposkihanhet. Jotkut ovat vastaavasti lisänneet määrittämättömät hanhet mukaan määritetyn lajin summaan, esimerkiksi silloin, kun lähes kaikki määritetyt ovat olleet yhtä lajia. Näin ei tule tehdä.

Suositusten vastainen havaintojen kirjaaminen hankaloittaa havaintojen vertailua (aiempiin vuosiin ja paikkojen välillä) sekä paikallisyhdistysten havaintokatsausten tekoa.

Ylläpito toivoo, että havaintoja kirjataan tämän suosituksen mukaisesti, ja että käyttäjät korjaisivat mahdollisesti suosituksen vastaisesti kirjaamansa aiemmat havainnot.<< Takaisin etusivulle