Muutos Tiiran käyttöehtoihin


Muutos Tiiran käyttöehtoihin


ILMOITUS 27.9.2007:

TIIRAN KÄYTTÖEHTOJA ON MUUTETTU

Lintuatlaksen ohjausryhmän päätöksen mukaisesti järjestelmien välistä tiedonsiirtoa ei toteuteta eli Tiiraan kirjattuja havaintoja ei enää jatkossa siirretä Lintuatlas 2006-2010 -järjestelmään. Ainutkertainen tiedonsiirto on tehty 16.7.2007 mennessä Tiira-järjestelmään kirjattujen atlashavaintojen osalta. Suomen lintuatlakseen 2006-2010 tarkoitetut havainnot havainnoijan tulee itse ilmoittaa suoraan Suomen lintuatlas 2006-2010 -järjestelmään www.lintuatlas.fi Tämän johdosta Tiiran käyttöehtoihin ja rekisteriselosteeseen on tehty seuraavat muutokset:

MUUTOS 1

Tiiran rekisteröityneen käyttäjän käyttöehtojen kohta 4 ja rekisteröitymättömän käyttäjän käyttöehtojen kohta 2 "Oikeudet aineistoon."

Entinen sopimusteksti:

"Palveluun kerääntyvän aineiston omistusoikeus, rajoittamaton vastikkeeton käyttöoikeus ja tekijänoikeudet kuuluvat BirdLife Suomen jäsenyhdistyksille. BirdLife Suomella on aineistoon käyttöoikeus. Tämän sopimuksen ehdot hyväksymällä käyttäjä antaa BirdLife Suomelle ja sen jäsenyhdistyksille vastikkeettoman oikeuden käyttää (oikeus kopioida, välittää, näyttää ja julkaista tai olla julkaisematta osittain tai kokonaan, jäljentää, editoida, kääntää, käyttää tai siirtää) havaintoja ja niitä koskevia tietoja yhdistysten sääntöjen mukaisessa toiminnassa. Pesimisvarmuusindeksillä ilmoitettuja havaintoja voidaan käyttää atlashankkeessa."

Uusi sopimusteksti

"Palveluun kerääntyvän aineiston omistusoikeus, rajoittamaton vastikkeeton käyttöoikeus ja tekijänoikeudet kuuluvat BirdLife Suomen jäsenyhdistyksille. BirdLife Suomella on aineistoon käyttöoikeus. Tämän sopimuksen ehdot hyväksymällä käyttäjä antaa BirdLife Suomelle ja sen jäsenyhdistyksille vastikkeettoman oikeuden käyttää (oikeus kopioida, välittää, näyttää ja julkaista tai olla julkaisematta osittain tai kokonaan, jäljentää, editoida, kääntää, käyttää tai siirtää) havaintoja ja niitä koskevia tietoja yhdistysten sääntöjen mukaisessa toiminnassa."

Tehty muutos: kohdasta on poistettu viimeinen lause: "Pesimisvarmuusindeksillä ilmoitettuja havaintoja voidaan käyttää atlashankkeessa".

MUUTOS 2

Rekisteröityneen käyttäjän käyttöehtojen kohta 6 ja rekisteröitymättömän käyttäjän käyttöehtojen kohta 4 "Henkilötietojen käyttö". Kappale, joka alkaa "Käyttäjän etu- ja sukunimi näytetään havainnon yhteydessä".

Entinen sopimusteksti:

"Käyttäjän etu- ja sukunimi näytetään havainnon yhteydessä. Käyttäjän muita tietoja ei luovuteta toisille käyttäjille eikä ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta käyttäjän Eläinmuseolle atlashanketta varten ilmoittamia havaintoja, joiden yhteydessä näytetään käyttäjän etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Käyttäjä voi sallia muiden havainnoitsijoiden liittää hänet havainnoijaksi omaan havaintoilmoitukseensa (ns. retkikaverit). Tämä tapahtuu hakemalla muita käyttäjiä etu- ja sukunimen sekä kotikunnan perusteella."

Uusi sopimusteksti:

"Käyttäjän etu- ja sukunimi näytetään havainnon yhteydessä. Käyttäjän muita tietoja ei luovuteta toisille käyttäjille eikä ulkopuolisille tahoille. Käyttäjä voi sallia muiden havainnoitsijoiden liittää hänet havainnoijaksi omaan havaintoilmoitukseensa (ns. retkikaverit). Tämä tapahtuu hakemalla muita käyttäjiä etu- ja sukunimen sekä kotikunnan perusteella."

Tehty muutos: kohdasta on poistettu sivulauseet: "lukuun ottamatta käyttäjän Eläinmuseolle atlashanketta varten ilmoittamia havaintoja, joiden yhteydessä näytetään käyttäjän etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka."

MUUTOS 3

Tiira lintutietopalvelun tietosuojaseloste kohta 7 "Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle".

Entinen sopimusteksti:

"Käyttäjän etu- ja sukunimi näytetään havainnon yhteydessä. Käyttäjän muita henkilötietoja ei luovuteta toisille käyttäjille, eikä ulkopuolisille tahoille lukuun ottamatta käyttäjän Eläinmuseolle atlashanketta varten ilmoittamia havaintoja, joiden yhteydessä näytetään käyttäjän etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka havaintojen tarkistustarkoituksessa. Henkilötiedoista sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero ja syntymävuosi ovat BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistysten valtuuttamien yhdistyskäyttäjien käytettävissä havaintojen tarkistustarkoituksessa."

Uusi sopimusteksti:

"Käyttäjän etu- ja sukunimi näytetään havainnon yhteydessä. Käyttäjän muita henkilötietoja ei luovuteta toisille käyttäjille, eikä ulkopuolisille tahoille. Henkilötiedoista sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero ja syntymävuosi ovat BirdLife Suomi ry:n jäsenyhdistysten valtuuttamien yhdistyskäyttäjien käytettävissä havaintojen tarkistustarkoituksessa."

Tehty muutos: kohdasta on poistettu sivulauseet: "lukuun ottamatta käyttäjän Eläinmuseolle atlashanketta varten ilmoittamia havaintoja, joiden yhteydessä näytetään käyttäjän etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka havaintojen tarkistustarkoituksessa."

Muilta osin käyttöehdot säilyvät ennallaan.

http://www. tiira.fi/kieli/fi/Tiiran_rekisteri_ja_tietosuojaseloste.pdf

http://www.tiira.fi/TIIRA _kayttoehdot_unreg.pdf

http://www.tiira.fi/TII RA_kayttooikeussopimus.pdf

<< Takaisin etusivulle