BirdLife Logo
BirdLife Logo

Gårdsplanskrysset 28.1.–29.1.2023

Läget 1.3.2023 19:52.

Antalet deltagare24267
Antalet gårdsplaner16569
50 vanligaste arter:
ArtGårdsplaner där arten observeratsIndivider
Talgoxe 15692 121161 karta | trend
Blåmes 13603 65575 karta | trend
Skata 9632 24879 karta | trend
Större hackspett 8999 12868 karta | trend
Pilfink 6884 57928 karta | trend
Domherre 6883 39213 karta | trend
Gulsparv 6402 88894 karta | trend
Koltrast 5755 13959 karta | trend
Nötskrika 5524 12585 karta | trend
Kråka 5116 15482 karta | trend
Talltita 4495 10697 karta | trend
Grönfink 3688 21771 karta | trend
Gråsparv 2878 18765 karta | trend
Kaja 2836 33863 karta | trend
Svartmes 2695 4911 karta | trend
Gråspett 2015 2407 karta | trend
Korp 1821 3421 karta | trend
Tofsmes 1398 2447 karta | trend
Fasan 1314 3239 karta | trend
Tamduva 1158 7680 karta | trend
Trädkrypare 761 843 karta | trend
Sparvhök 655 668 karta | trend
Stjärtmes 473 2759 karta | trend
Gråsiska 462 2972 karta | trend
Steglits 462 2601 karta | trend
Grönsiska 444 2425 karta | trend
Bofink 342 651 karta | trend
Bergfink 305 988 karta | trend
Spillkråka 287 307 karta | trend
Orre 206 2786 karta | trend
Havsörn 199 371 karta | trend
Lavskrika 162 465 karta | trend
Gråtrut 149 2783 karta | trend
Mindre hackspett 121 130 karta | trend
Gräsand 119 6789 karta | trend
Lappmes 119 319 karta | trend
Vitryggig hackspett 114 129 karta | trend
Kungsfågel 99 183 karta | trend
Rapphöna 98 824 karta | trend
Duvhök 94 99 karta | trend
Sparvuggla 90 90 karta | trend
Sidensvans 74 565 karta | trend
Storskrake 74 1157 karta
Björktrast 73 184 karta | trend
Nötkråka 71 168 karta | trend
Fiskmås 69 1085 karta
Nötväcka 62 78 karta | trend
Knipa 48 733 karta
Stenknäck 47 98 karta
Tillsammans 594995

30 vanligaste arter föreningsvis.