BirdLife Logo
BirdLife Logo

Gårdsplanskrysset för skolor 23.–27.1.2023

Läget 1.3.2023 19:12.

Antalet deltagare2667
Antalet skolor157
50 vanligaste arter:
ArtPlatser där arten observeratsIndivider
Talgoxe 131 902 karta
Kråka 114 523 karta
Skata 110 404 karta
Blåmes 83 342 karta
Kaja 73 844 karta
Domherre 54 214 karta
Gråsparv 52 324 karta
Större hackspett 48 78 karta
Pilfink 48 328 karta
Koltrast 43 128 karta
Gulsparv 35 247 karta
Tamduva 29 270 karta
Grönfink 27 65 karta
Nötskrika 18 41 karta
Talltita 16 50 karta
Fasan 16 40 karta
Svartmes 16 50 karta
Korp 8 13 karta
Trädkrypare 8 9 karta
Tofsmes 7 13 karta
Gräsand 5 43 karta
Duvhök 5 5 karta
Gråspett 4 8 karta
Steglits 4 57 karta
Sparvhök 3 3 karta
Bofink 3 5 karta
Gråsiska 2 3 karta
Bergfink 2 3 karta
Ringduva 2 3 karta
Havstrut 1 1 karta
Orre 1 1 karta
Fiskmås 1 3 karta
Gråtrut 1 1 karta
Kattuggla 1 1 karta
Grönsiska 1 10 karta
Spillkråka 1 1 karta
Knipa 1 4 karta
Storskrake 1 2 karta
Kungsfågel 1 2 karta
Storskarv 1 5 karta
Tillsammans 5046

30 vanligaste arter föreningsvis.