BirdLife Logo
BirdLife Logo

Gårdsplanskrysset för skolor 22.–26.1.2024

Läget 17.2.2024 14:12.

Antalet deltagare1902
Antalet skolor122
50 vanligaste arter:
ArtPlatser där arten observeratsIndivider
Talgoxe 98 753 karta
Skata 87 340 karta
Kråka 82 408 karta
Blåmes 66 330 karta
Kaja 57 844 karta
Domherre 43 124 karta
Pilfink 41 346 karta
Större hackspett 37 59 karta
Koltrast 35 96 karta
Gråsparv 27 189 karta
Talltita 20 86 karta
Tamduva 19 123 karta
Gulsparv 18 236 karta
Grönfink 18 92 karta
Gråsiska 15 265 karta
Nötskrika 13 16 karta
Fasan 9 19 karta
Svartmes 9 28 karta
Gräsand 5 616 karta
Korp 4 6 karta
Grönsiska 3 23 karta
Steglits 2 3 karta
Spillkråka 2 2 karta
Trädkrypare 2 2 karta
Tofsmes 2 4 karta
Bergfink 2 2 karta
Sidensvans 1 4 karta
Lavskrika 1 2 karta
Strömstare 1 3 karta
Sångsvan 1 13 karta
Knipa 1 3 karta
Storskrake 1 2 karta
Nötväcka 1 1 karta
Rödhake 1 1 karta
Kungsfågel 1 1 karta
Tillsammans 5042

30 vanligaste arter föreningsvis.